עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית שוק הדיור, חוק המכר, חקיקה קוגנטית של חיובי המוכר (עבודה אקדמית מס. 2419)

‏290.00 ₪

28 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 2419

עבודה אקדמית שוק הדיור, חוק המכר, חקיקה קוגנטית של חיובי המוכר

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי חוק המכר דירות ?

תוכן עניינים

מבוא.

החשיבות הציבורית של נושא הדיור. 

הגשמת הרצון האמיתי של הצדדים.

יעילות כלכלית: התמודדות עם כשלי שוק. 

הקצאת הסיכונים היעילה בין המוכר לקונה. 

חובת הגילוי הנאות: חיוב המוכר לספק מידע לקונה. 

חקיקה קוגנטית של חיובי המוכר. 

פתרון לעלויות עסקה גבוהות (ולהגבלים עסקיים) 

הוגנות, תמורה. 

צדק חלוקתי, שיקולים חלוקתיים.

פטרנליזם.

סיכום.. 

ביבליוגרפיה. 

חוק המכר (דירות), מחייב מוכרי דירות חדשות למלא מפרט בנוסח שנקבע בצו ולצרפו לחוזה המכר, ובאופן זה למסור לקונה מידע רב על היבטיה הפיזיים והמשפטיים של הדירה. החוק אף מסדיר באורח קוגנטי את אחריות המוכר להתאמת הדירה. נוסף על חיוב לבנות את הדירה בהתאם לתקנים החקוקים הרלבנטיים, קובע החוק תקופות בדק של שנים אחדות, שבמהלכן נושא המוכר באחריות לפגמים בדירה, אף אם לא הוכח שהיו קיימים כבר בעת המסירה. בצד תרופותיו החוזיות של הקונה, מוכר שלא קיים את חיובי מסירת המידע לפי החוק צפוי אף לסנקציות פליליות ומנהליות. נוכח ריבוי המישורים שבהם עוסק החוק (תוכן, צורה ומידע) וגיוון הסנקציות הישירות והעקיפות שהוא גורר (חוזיות, פליליות ומנהליות), ניתן לראות בחוק השתקפות בזעיר אנפין של תופעת ההסדרה הממשלתית של השוק הפרטי בעשרות השנים האחרונות.

לאחר הצגת עיקרי החוק, בוחן החיבור את הבסיס התיאורטי שלו. החיבור מציג שבע הצדקות אפשריות לחוק, ובודק באיזו מידה מסוגלת כל אחת מהן להסביר ולהצדיק את הוראותיו או חלק מהן. ההצדקות הנדונות הן אלה: החשיבות הציבורית של נושא הדיור, הגשמת הרצון האמיתי של הצדדים, יעילות כלכלית, קידום ההוגנות ושקילות התמורות בחוזה, חלוקה מחדש של כוח ועושר בין הצדדים, עידוד אלטרואיזם ופטרנליזם. בצד תיאוריות של דיני החוזים ושל הפיקוח הממשלתי על השוק הפרטי, נסמך הניתוח גם על ממצאים של מחקרים אמפיריים מתחומי הכלכלה והפסיכולוגיה הקוגניטיבית ועל הארותיהן של תורות מוסר. הניתוח מעלה, כי כל אחד מהכללים שבחוק מבטא יותר משיקול מדיניות אחד, וכי הבנת החוק בכללותו דורשת להתחשב בתיאוריות נורמטיביות שונות. לדעת המחבר, המפתח להבנת החוק, לפירושו וליישומו, מצוי בשילוב ההארות שניתן להפיק מהתיאוריות השונות, ובמלים אחרות: בפלורליזם תיאורטי.

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

נתנאל מונדר חוק הגנת הצרכן ותקנותיו - הדין, ההלכה, התיאוריה והמעשה, הוצאת אוצר המשפט (ספטמבר 2017)

דוד בר-אופיר הוצאה לפועל הליכים והלכות הוצאת פרלשטיין גינוסר, מהדורה שביעית מעודכנת (2017)

בן אבו נ' ריבלין  תקדין-מחוזי כרך 95(4) 208 ;

 א' נ' ורדי דיני מכר דירות: ליקויי בנייה והבטחת זכויות הרוכשים  

Ginossar "Access to Justice in Israel" Access to Justice 

 

העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת