עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית אחריות אישית בנזיקין של נושאי משרה תאגיד, אחריות מוגבלת חברה (עבודה אקדמית מס. 2428)

‏290.00 ₪

16 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 2428

עבודה אקדמית אחריות אישית בנזיקין של נושאי משרה תאגיד, אחריות מוגבלת חברה

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי עקרון האחריות המוגבלת של חברה כמשליך על אחריות אישית בנזיקין של נושאי משרה בתאגיד?

עבודה זו תעסוק בנושא מרתק: מתי האחריות המוגבלת של חברה לא מגנה על  נושאי משרה בחברה ואז הם חייבים באופן אישי כאורגנים בתאגיד?

אחריות אישית בנזיקין של נושאי משרה בתאגיד. חברה, כידוע, הינה אישיות משפטית נפרדת[1] וישנו מסך התאגדות בינה לבין בעליה ונושאי המשרה בה.

שאלת אחריותם האישית בנזיקין של נושאי משרה בחברה נידונה בהרחבה על-ידי בית המשפט בע"א צוק אור בע"מ נ’ סקיוריטי בע"מ[2] ( עליו נדבר בהרחבה בעבודה זו) - שם נקבע כי המודל החל בעניין זה הוא מודל "האחריות האישית", דהיינו פעולותיו של נושא משרה ייבחנו כפעולותיו של כל אדם פרטי אחר, והוא יחוב בנזיקין בהתאם לכללים הרגילים הקובעים חבות זו, כשעיקרון זה עולה בקנה אחד עם מטרות דיני הנזיקין – הוא משתלב הן עם עקרון האשם שנובע ממטרות הצדק וההגינות שבבסיס דיני הנזיקין, והן עם עקרון ההתרעה היעילה[3].

בעבודה זו נסביר בהרחבה את תורת האורגנים, נסביר מי ייחשב כאורגן בחברה ואת חלוקת הסמכויות יחד עם ייחוס כוונת האורגנים לכוונת התאגיד. כמו כן נסביר בהרחבה את האחריות הנזיקית של נושא משרה בתאגיד לרבות חובת הזהירות והאחריות האישית ובאיזה מקרים יהיה לאותו נושא משרה פטור וביטוח מפני האחריות.

כלומר, בעבודה זאת אבדוק מהן החובות המוטלות על נושאי המשרה וכלפי מי ובאילו מקרים חלות חובות אלה, מהן אפשרויות שעומדות לצד נושא המשרה להתגונן במקרה של תביעה בגין הפרת חובת האמונים כלפי התאגיד או הפרת חובת הזהירות כלפי התאגיד וכלפי צדדים שלישיים ומהם היתרונות והחסרונות של הפתרונות השונים המאפשרים לאותו נושא משרה להתגונן במקרה של תביעה כלפיו?

לאחר כל הסקירה הנ"ל ננסה לענות על שאלת המחקר של עבודה זו והיא: מהן החובות המוטלות על נושאי המשרה בחברה ומכוח איזה דין והאם ניתן בכלל לעשות הפרדה בין אחריות החברה לבין אחריות נושאי המשרה בה.

מצגת בנושא אחריות נושאי משרה תאגיד, חיוב אישי דירקטורים, מנכ"לים חברות

(בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמים באנגלית ובעברית)

ביבליוגרפיה לדוגמא:

[1] יהודית קורן עקרון האחריות המוגבלת והחברה הפרטית 

[2] ע"א צוק אור בע"מ נ' קאר סקיוריטי בע"מ, פ"ד מח(5) 661, 698.

[3] הרמן ע'. דיני נזיקין. הוצאה אקדמית נבו (2020)


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת