עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית עמידה בזמנים ומשמעת אישית במוסד אקדמי (עבודה אקדמית מס. 248)

‏270.00 ₪

5 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 248

עבודה אקדמית עמידה בזמנים ומשמעת אישית במוסד אקדמי

כסטודנט במכללה אני נמצא בשלב טרום הקריירה המקצועית שלי. בצבא הייתי מאוד אחראי אך אני מודה שהמשמעת שלי מעט התרופפה וזו הסיבה שאיחרתי בהגשת העבודה האקדמית שהוטלה עליי. ברור לי שגם אם אין דרגות ומעמד מובנה הרי שגם במוסד אקדמי המרצה הוא הבכיר והוא זה שמכתיב את לוח הזמנים למטלות.

על מנת להסביר מה בעצם חשיבותה של עמידה בזמנים ומשמעת אישית במוסד מעט היררכי כמו מכללה, אגדיר את המושגים שבונים את השאלה.ארגון ארגון הוא תת-חברה אנושית הפועלת לשם הגשמת מטרה משותפת. שלושה סוגי ארגון: ארגונים תועלתיים - ארגונים המעניקים גמול חומרי לנמנים עמו. ארגונים נורמטיביים - וולונטריים - אנשים יכולים להצטרף אליהם או לפרוש מהם באופן חופשי. ההצטרפות היא לא לשם הכנסה, אלא כדי לקדם מטרות שהם מייחסים להן ערך מוסרי. (ועד הורים בבית ספר, התנדבות בהוסטלים למיניהם). ארגונים כפייתיים - ארגונים שאנשים נאלצים להצטרף לשורותיהם בעל כורחם כצורה של ענישה (בתי כלא) או לשם טיפול (בתי חולים פסיכיאטריים). ארגון כפייתי מאופיין באמצעים פיזיים מיוחדים, כגון דלתות נעולות וחלונות מסורגים, ומנוהלים על - ידי אנשי ביטחון. הם מבודדים אנשים לתקופה מסוימת כ"שוכנים" או כ"חוסים" ולעתים משנים ביסודיות את עמדותיהם והתנהגותם. כל ארגון יכול למעשה להיכלל בכל הקטגוריות. בית חולים פסיכיאטרי, למשל, הוא ארגון כפייתי עבור חוסים בו, ארגון תועלתני עבור הפסיכיאטרים וארגון נורמטיבי עבור מתנדבים המשרתים בו. היררכיה היררכיה: מדרגיות מעמדית של סמכות פורמלית במקום העבודה. המילה לקוחה מהשפה היוונית ("הירוס" – קדוש, "ארכו" – שליטה). בגדול ניתן להגדיר בפשטות את משמעותה של ההיררכיה באמצעות ההסבר הבא: אם א'' גדול מב'', וב'' גדול מג'', אז א'' גדול מג''. משמעת . משמעת היא פעולה, צורת התנהגות, או סידרת כללים אותם מקיימים קבוצת אנשים או בעלי חיים, לעתים בניגוד לנטייתם הטבעית, למטרה מסוימת. המשמעת נחוצה לשם השגת מטרות. אחד האמצעים בהם משתמשים להשלטת משמעת הוא ע"י הטלת סנקציות או ענישה, ואלו באים במקרה של הפרת המשמעת. אמצעי נוסף להשלטת המשמעת הוא הענקת חיזוקים וגמולים כאשר המשמעת מתקיימת. משמעת אישית משמעת אישית הוא מצב שבו האדם כופה על עצמו את המשמעת. הוא מודע לתוצאות השליליות שיקרו במקרה של אי ציות וחוסר משמעת, ולכן הוא מנסה להימנע מכך מבעוד מועד. משמעת אישית להבדיל ממשמעת קבוצתית זהו סוג של משמעת שבו אחראי הפרט על עצמו ועל התנהגותו שלו.  עמידה בזמנים הוא נספח של משמעת אישית. אדם בעל אחריות למעשיו ובעל מודעות עצמית גבוהה לא ימצא קושי לעמוד בתנאי של עמידה בזמנים. הוא מודע לכך שלכל התנהגות ולכל פעולה שהוא מבצע יש תוצאות ומסקנות. אי לכך, אי עמידה בזמנים תגרור אחריה תוצאה- ענישה, ומסקנה- להקפיד לעמוד בזמנים על מנת לחסוך את העונש הצפוי מראש. מה חשיבות עמידה בזמנים ומשמעת אישית בארגון היררכי? בתשובתי על שאלה זו אתייחס למספר היבטים: ההיבט הפרטני, ההיבט הכוללני וההיבט הארגוני....


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏270.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת