עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

מחברת בחינה בחינם מקרקעין, סיכומי שיעור קנין, סוגיות בדיני מקרקעין, מרצה אמיר אוסטרמן (עבודה אקדמית מס. 2518)

‏0.00 ₪

15 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 2518

מחברת בחינה בחינם מקרקעין, סיכומי שיעור קנין, סוגיות בדיני מקרקעין, מרצה אמיר אוסטרמן

נסח טאבו עדכני- גוש, חלקה ותת חלקה-תיאור הנכס-דירת מגורים: האם זה דירת מגורים? לא יודעים אם אכן כך זה מה שרשום בטאבו (מה השימוש המותר בנכס זה הרשות המקומית – ועפ"י היתר הבניה אפשר לדעת זאת).

שטח הדירה – מה שאפשר לומר זה השטח הרשום בטאבו.

החלק היחסי ברכוש המשותף – מופיע בצורה של שבר; החלק היחסי בזכויות הבניה העתידיות והם החלק מהרכוש המשותף.

החלק היחסי ברכוש המשותף: שטח הרצפות של הדירה הספציפית ביחס לשטח הרצפות של כלל הדירות בבניין.

בעליות: פרטי הבעלים-מדינת ישראל: קק"ל, רשות הפיתוח, מד"י – הם החוכרים שיש זכות חכירה לטווח ארוך שרכשו זאת ממ"י שמנהל את הקרקעות של המדינה.

צריך לאמת את הזיהוי של הבעלים: תעודות זהות.

תיקון שנכנס בתקנות רישום הטאבו – עד שנת   רק טאבו חולון דרש לראות ת.ז. ומשנת   כל הלשכות מבקשות לראות את ת.ז. ברישום הערת האזהרה.

נמצא כל זכות קניינית אחרת-אם היא נרשמת בטאבו – זכות הבעלות או שכירות (חכירה), משכנתא, זכות קדימה.

משכנתא – היא של הבנק-הקונים לוקחים הלוואה מהבנק-אם לא יעמדו בהחזרת הלוואה ימכור הבנק את הנכס בכינוס נכסים.

המשכנתא היא הסכום המקורי שנלקח – יש לדרוש יתרת עדכנית לסילוק (לדעת מה החוב האמיתי שאם יפרעו את החוב המשכנתא תסולק);האם המוכר מתכוון לפרוע את המשכנתא או לגרור את המשכנתא לדירה אחרת-חייב שהמשכנתא תעלם מהנכס-את הסכום ליתרת הסילוק יהיה הסכום שקרוב לסכום הראשון שישולם ישירות לבנק. לסלק קודם את החובות שרשום ע"ש הנכס- משכנתא, עיקולים- משלמים קודם ע"מ  לסלק את החובות.

תמיד בבנין שנרשם כבנין משותף לא יכול להירשם בלי תקנון-חוק המקרקעין לא מאפשר לרשום בית משותף ללא תקנון-או שהדיירים מביאים תקנון משלהם או כברירת מחדל יכולים לאמץ את התקנון המצוי.

עקב טעויות שהיו בטאבו בשנה האחרונה-הוא מוציא נסח ומחייב שיוציאו תקנון גם אם רשום תקנון מצוי- היום מקבלים דיסק עם צו הבית והתקנון והתשריט.