עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה על בגידה של בן הזוג כעילה לכפיית גט, עילת גירושין בוגדנות בן זוג, פירוק נשואין, התפרקות תא משפחתי, ניאוף (עבודה אקדמית מס. 2617)

‏390.00 ₪

38 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 2617

עבודה על בגידה של בן הזוג כעילה לכפיית גט, עילת גירושין בוגדנות בן זוג, פירוק נשואין, התפרקות תא משפחתי, ניאוף

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי בגידה של בן הזוג כעילה לכפיית גט?

תוכן עניינים

א. מבוא. על כפייה וחיוב לגט.

ב. העילה, מקורותיה ויסודותיה.

1. מקורות העילה.

2. יסודות העילה.

ג. סקירת שו"ת ופסקי דין רבניים שדנו בעילה.

1. טבלת מקורות.

2. ממצאים כלליים.

3. התייחסות לפסיקה הרבנית המאוחרת.

ד. היבטים פרוצדורליים.

1. התראה.

2. גדר המושג.

3. העדות.

ה. השלכות נוספות.

1. זכויות ממוניות - כתובה ונדוניה.

2. זכויות ממוניות - תוספת כתובה.

3. סעדים אחרים.

4. עוברת על דת ורועה זונות.

ו. סיכום ומסקנות.

 

סמינריון בגידה כעילה לכפיית גט.

דומה שהכל מודעים להשלכות מרחיקות הלכת שיש לניאוף האישה על-פי ההלכה. אישה שזנתה תחת בעלה, אסורה הן על בעלה והן על בועלה. 1אין הבעל רשאי למחול לה על מעשיה, היא חייבת לקחת את גיטה ממנו, וגם החדר"ג שנועד למנוע גירושין בעל כורחה של האישה לא בא להגן על אישה כזו2.

השאלה המתעוררת באופן טבעי היא, מה דין הגבר במקרה דומה ? האם קיימת הלכה מקבילה במידה זו או אחרת לגבי גבר הבוגד באשתו? האם זכאית האישה הנבגדת לגט רק בגלל אותם מעשים שעשה בעלה ?

ההלכה החמורה ביחס לאישה יסודה בעובדה שאשת איש נכללת בגדר איסורי העריות מדאורייתא3. מאידך, כידוע, אין כל איסור מקביל על הגבר מדאורייתא, אלא מדרבנן בלבד4. הבדל זה במקורות האיסור הנו רב חשיבות ובעל השפעה על התפתחות ההלכות והשוני ביניהן, ויש לזכור זאת בעת שבאים לבחון ולהשוות בין אותן הלכות5.

מטרת חיבור זה היא לברר, מהי אכן ההלכה בנוגע לבעל הבוגד באשתו, וכיצד היא מיושמת למעשה. בכדי להבין את הדרך שבה בחרנו לעשות זאת, מן הראוי להקדים בקצרה מספר הערות על נושא הכפייה והחיוב לגט באופן כללי.

עילת הגירושין של רועה זונות לא תפסה מקום ניכר בין שאר עילות הגירושין הנפוצות יותר. למרות שראשיתה עוד בתקופת הראשונים, הרי עיקר ההתייחסות אליה הוא מתקופות מאוחרות יותר. התפתחות זו מובנת, לאור התמורות החברתיות שחלו בהקשר זה בחברה הכללית והיהודית. למרות ההתפתחות האמורה, נותרה הפסיקה הקיימת בנושא זה דלה למדי, והתייחסות אליו בחיבורים ובכתבים רבניים לא מצאנו כלל.

מיעוט החומר הקשור לסוגייתנו מעורר שאלות ותהיות. ניתן להעלות מספר השערות כאשר לסיבת הדבר, כגון התעלמות מעצם קיום העילה, וכן חוסר מודעות מצד נשים לאפשרויות העומדות להן על סמך עילה זו. אפשרויות אלו הינן בגדר השערה בלבד. נראה לנו כי אין זה מתפקידו ואף לא ביכלתו של המשפטן לבדקן.

מכל מקום, עקב מיעוט המקורות בנושא, בחרנו ללכת בדרך של ניתוח ההלכה הקיימת לעומקה, בנסיון לחזקה ולבססה תוך בחינת יסודותיה.

מסקנות המחקר ברורות. אכן ניתנת העילה הזו לקיום עצמאי ובלתי תלוי בעילות אחרות. מבין ששת יסודות העילה שנסקרו, לפחות שלושה ראויים להוות בסיס לעילה עצמאית לכפיה לגט, בהיותם תואמים את יסודותיהן של עילות אחרות שהוספו לאותה רשימה בפרק המדיר, ובכך עולים הם בקנה אחד עם מדיניות אותן הוספות.

אך מאחר ומדובר בנושא כה רגיש ומשתנה, אין מקום כמובן להלכה כוללנית וגורפת, אלא יש לבחון כל מקרה ומקרה על-פי נסיבותיו הוא. ואכן, דרך הניתוח וההבנה שהוצעה לשני היסודות שהודגשו פעמים מספר - "איבעית אימא קרא ואיבעית אימא סברא" של האגודה, מספקת לנו את הכלים הדרושים לכך. במסגרת שני יסודות אלו, כפי שהובאו בחיבור זה, יחד עם נושא ההתראה המצטרף למגמה זו של גמישות יש פתח נרחב למדי לשיקולים אינדיבידואליים של כל מקרה, והכל במסגרת ההלכה הכללית.

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

ג' אלינסון, נישואין שלא כדת משה וישראל (הוצאת דביר ת"א)

ב' שרשבסקי, דיני משפחה (מהדורה שלישית, הוצאת מס י-ם), 413-406 

 66§ 2d Jur Am 24 432 2d ;S.W 540 ,Bell V Bell.


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏390.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת