עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה סמינריונית קיפוח המיעוט,קיפוח בעלי המניות בחברה העסקית(סע' 191)–מאפייני הקיפוח ותכלית חוק החברות (עבודה אקדמית מס. 2845)