עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון הערבים וישראל, זכויות קבוצתיות של המיעוט הערבי, דמוקרטיה, היבטים משפטיים וחברתיים, ערביי ישראל, זכויות הפלשתינאים אזרחי ישראל (עבודה אקדמית מס. 303)

‏290.00 ₪

38 עמ'.

סמינריון הערבים וישראל, זכויות קבוצתיות של המיעוט הערבי, דמוקרטיה, היבטים משפטיים וחברתיים, ערביי ישראל, זכויות הפלשתינאים אזרחי ישראל

שאלת המחקר

כיצד באים לידי ביטוי יחסי הערבים וישראל - היבטים משפטיים וחברתיים ?

תוכן עניינים
א. מבוא
ב. שאלות עיקריות ותמצית תשובותיהן
ג. הבחנה בין זכויות: ההבחנה בין זכויות פרט וזכויות קיבוציות וההבחנה הפנימית החוצה את האחרונות
1. זכויות הפרט: הזכויות המשותפות של האזרחות
2. זכויות קיבוציות: זכויות הנובעות מהשונות הקבוצתית
(א) זכויות רב-אתניות
(ב) זכויות ניהול עצמי
(ג) זכויות לייצוג והקצאה מיוחדים
3. הערות חיוניות נוספות ביחס לזכויות הקיבוציות
ד. הבחנה בין סוגי מדינות
1. מדינת-לאום אזרחית, מדינת-לאום אתנית ומדינה רב-לאומית
2. מדינה רב-תרבותית
ה. הזכויות הקיבוציות של המיעוט הערבי-פלסטיני בישראל
1. הזכויות הרב-אתניות של המיעוט הערבי-פלסטיני
(א) לשון המיעוט - מעמדה של הערבית כ"שפה רשמית"
(ב) שפה, תרבות וחינוך - ממדים של זכויות רב-אתניות
(ג) חופש הדת
(ד) הפטור מן השירות הצבאי
 סיכום

גרעינן הסדוק של מדינות שסועות הוא זהות קיבוצית נבדלת. מכאן מתפצלים תכופות אינטרסים נוגדים, סיפרים סותרים וחזונות-עתיד מסוכסכים. בארץ החזונות המסוכסכים שלנו המורכבות מסתעפת עוד, שכן ישראל אינה נחצית על-ידי שסע יחיד, אלא אחדים.
כשהיא נבחנת על מכלול מחוזות שלטונה, מתגלות בה, ראשית, שתי יחידות לאומיות מקיפות: שני עמים, אחד שליט ואחד נשלט, הנלחמים ומתדיינים חליפות. שסע שני, שצירו נעוץ באותו שסע לאומי, מופיע בתוך קווי-אזרחותה של ישראל; זהו נתיב היחסים בין קהילת הרוב היהודית לבין קהילת המיעוט שלאומיותה ערבית-פלסטינית ואזרחותה ישראלית. שסע זה (בדומה לשסע הכולל בין שני הלאומים) מלווה בקו-עימות אידיאי: המתח בין החזון הזוכה בהגמוניה בקרב קהילת הלאום היהודית - החזון הציוני על מדינה "יהודית ודמוקרטית" - לבין חזונות חלופיים, בעיקר לאומיים-פלסטיניים, שאותם נושאים חלקים גדולים מבני המיעוט הערבי-פלסטיני. שסע עיקרי נוסף הוא פנימי לקהילת הרוב היהודית, ועניינו תוקפה והיקף תחולתה של ההלכה האורתודוקסית בחייה של החברה הישראלית.
שסעים אלה, כידוע, אינם קווי-העימות היחידים. מצטרף אליהם בבירור השסע העדתי. 1בין השסעים השונים עוברים יחסי-גומלין מסועפים, וקרוב לוודאי גורליים לחברה הישראלית; הם ראויים לפיכך לעיסוק נרחב, אך עיסוק זה לא יוכל להתקיים כאן. בעבודה אתמקד בשסע אחד בלבד - זה העובר בין קהילת הרוב לבין המיעוט הערבי-פלסטיני בישראל גופה; ובגדרו של שסע זה אתמקד במגזר בודד אחד של קובלנות המיעוט: דלות זכויותיו הקיבוציות.
לב העבודה הוא אם-כן התעמקות במערך הנורמטיבי שהמדינה מציבה אל מול המיעוט בכל הנוגע בהיקף זכויותיו כקהילה, והיקף הזכויות המיוחדות העומדות ליחידיו בשל השתייכותם לתרבות וללאום השונים מאלה של החברה הרחבה. מטעמי היקף תיבחן סוגיה זו רק "בזמן הווה", קרי, בעשור או בשני העשורים האחרונים, והיא תיבחן רק בהקשרו של המשפט הישראלי, להבדיל מן ההקשר הפוליטי בכללותו.

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

פרופ' סמי  סמוחה "שסעים מעמדיים, עדתיים, ולאומיים ודמוקרטיה בישראל" החברה הישראלית: היבטים ביקורתיים  (א' רם עורך,  172,

נייר-עמדה של המכון הישראלי לדמוקרטיה: א' ג'רבי וג' לוי השסע החברתי-כלכלי.

בג"צ עדאלה נ' השר לענייני דתות, פ"ד נד (2)  164.

Democratic 3 "Study Case A ?Integration Require Equality Does" Gavison .R

Israel's on Report A - Israel in Rights Minority Arab of Violations Legal Adalah

 

העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:


שדה אימייל הינו חובה