עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה סמינריונית חשבון בנק משותף של בני זוג, משפט משווה, ירושת החשבון לאחר מוות בן זוג, דיני משפחה ומעמד אישי (עבודה אקדמית מס. 3035)

‏290.00 ₪

38 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 3035

עבודה סמינריונית חשבון בנק משותף של בני זוג, משפט משווה, ירושת החשבון לאחר מוות בן זוג, דיני משפחה ומעמד אישי

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי חשבון בנק משותף של בני זוג?

תוכן עניינים

שאלת המחקר   

מבוא    

בריטניה : המשפט המקובל         

המצב המשפטי בישראל חשבון בנק משותף          

לפני ואחרי המוות          

פס"ד פלוני נ' אלמונית    

הביקורת בעניין הבסיס המשפטי לזכויות הצדדים לחשבון בחייהם מתנה בלי הקניה 

דין רצוי

הבטחה לתת מתנה ומתנה על תנאי מתלה           

שימוש בנכס משותף      

הסכם שיתוף    

שיתוף חוזי       

הביקורת בעניין זכויות הצד הנותר בחיים, במות הצד האחר           

המצב המצוי: אי-הכרה בתנאי "אריכות הימים"      

דין רצוי

הסכם בעזבון    

מתנה על תנאי מפסיק    

נאמנות 

עשיית עושר ולא במשפט

חוזה לטובת צד שלישי   

חוזה ביטוח       

צוואה   

מכר מחמת מיתה          

נכס רגע לפני המוות      

פגיעת זכותו של הנפטר 

דעתו של פרופ' שחר ליפשיץ בענין הסדרה חוזית של יחסי הממון בין בני זוג לעת מוות         

משפט בין לאומי פרטי הכרת המשפט הישראלי בסעיפי אריכות ימים שמקורם בארצות אחרות           

סיכום   

ביבליוגרפיה      

בישראל, כמו בארצות אחרות, מהווים כיום חשבונות בנק משותפים מקור נכבד להתדיינות משפטית בענף הבנקאות. ייתכן שהסיבה העיקרית לכך היא השימוש הנרחב בסוג חשבון זה. יחד עם זאת, נראה כי המצב הנוכחי נובע במידה לא מבוטלת מחוסר ההתאמה הקיימת, במקרים רבים, בין המטרות שבעלי החשבון שואפים להשיג באמצעות חשבון משותף ובין האפשרויות החוקיות הקיימות במצב המשפטי הנוכחי, בתמצית ניתן לומר, כי הסיבה העיקרית לחילוקי הדעות הקיימים כיום היא העדר חקיקה ברורה בנושא הבנקאות, חקיקה אשר תקבע עמדה ברורה לגבי מטרות הצדדים בשעה שהם עורכים הסכם זה, ואשר תכיר בהן או תפסול אותן.

חשבון בנק משותף הוא שיטה מיוחדת של שימוש ברכוש (כסף או דברי ערך) והעברתו מיד ליד. שיטה זו דומה אך אינה זהה באופן מוחלט לאחת הצורות המוכרות של שימוש והעברת רכוש, כגון יצירת נאמנות, בעלות משותפת (מסוג tenancy joint), מתן מתנה או צוואה, והיא מהווה לכאורה תשלובת של כל השיטות הנ"ל1. לכן מצפים בעלי החשבון שחשבון כזה יעניק להם תועלת רבגונית. אולם רבגוניות זו מוגבלת למעשה על-ידי פסיקת בתי המשפט.

הנושא כולו מעמיד בסימן שאלה את יכולתן של תפיסות וקונצפציות מסורתיות להתמודד עם צורכי השעה. אם אין ביכולתנו לסווג את היצור המשפטי החדש לפי אחת הקטגוריות המשפטיות המוכרות, כי אז המסקנה המתבקשת היא כי הפרקטיקה הבנקאית עצמה עיצבה כנראה זכות קניינית מסוג חדש. מן הראוי, כעת, כי המחוקק יכיר מפורשות בזכות זו ויטפל בעיצוב פרטיה.

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

אמנון רובינשטיין שבטי מדינת ישראל: ביחד ולחוד - ליברליזם ורב-תרבותיות בישראל, הוצאת דביר, 2017

בנימין שמואלי "האינטראקציה בין דיני הנזיקין לדיני המשפחה הדתיים האזרחיים: המעגלים השונים של תביעות הנזיקין במשפחה" עשרים שנה לבית-המשפט לענייני משפחה , צבי ויצמן עורך (2016)

אסתר חיות "גבולות המשפט", ספר אדמונד לוי (2016)

שחר ליפשיץ "הסדרה חוזית של יחסי הממון בין בני זוג לעת מוות " הון משפחתי א' 33 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת