עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה סמינריונית חוזים אלקטרוניים, חוזה מרחוק, משבר הקורונה, כריתת הסכמים באופן אלקטרוני, ברירת הדין בחוזים צרכניים ועידן האינטרנט, פס"ד בן חמו, דואר אלקטרוני כעונה על דרישת הכתב לצורך כריתת חוזה (עבודה אקדמית מס. 3157)

‏390.00 ₪

48 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 3157

עבודה סמינריונית חוזים אלקטרוניים, חוזה מרחוק, משבר הקורונה, כריתת הסכמים באופן אלקטרוני,  ברירת הדין בחוזים צרכניים ועידן האינטרנט, פס"ד בן חמו, דואר אלקטרוני כעונה על דרישת הכתב לצורך כריתת חוזה

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי כריתת הסכמים באופן אלקטרוני, ברירת הדין בחוזים צרכניים ועידן האינטרנט?

תוכן עניינים:

מבוא:

שאלת המחקר

החוזה הצרכני – מה מאפיין את החוזה הצרכני ואיך הוא שונה מחוזה רגיל- חוזה אחיד:

משפט וטכנולוגיה-כיצד כניסת האינטרנט מאתגרים את דיני החוזים הצרכנים:

בעיה ראשונה – דרישת כתב:

בעיה שנייה איך מוכיחים קיבול:

האם דואר אלקטרוני עונה על דרישת הכתב לצורך כריתת החוזה על פי דיני החוזים בחוק הישראלי?

בעיה שלישית: גמירת דעת:

הפסיקה בישראל לעניין גמירת דעת באמצעות הדואר האלקטרוני:

המשפט הבינלאומי הפרטי:

התניית שיפוט:

ברירת הדין בדיני חוזים רגילים

משפט משווה- התמודדות של האיחוד האירופי עם הבעיה.

משפט משווה ארה"ב

סמכות שיפוט - אמנת בריסל

ברירת דין - אמנת רומא

המשפט הישראלי בשאלה

הבעיות שעולות מהדין ישראלי.

חוזים אלקטרוניים מרחוק בעקבות משבר הקורונה

עסקים מהבית

השפעה סוציואקנומית עולמית של הקורונה

חוק החוזים האחידים

ביבליוגרפיה

חוזים אלקטרוניים מרחוק הפכו יותר תדירים בעקבות משבר הקורונה. בעקבות התפשטות נגיף הקורונה ב-2020 בישראל חברות רבות ויחידים כולל עצמאים קטנים ושכירים עברו לעבוד מהבית ולכרות חוזים מרחוק. בעידן בו תופס האינטרנט מקום נרחב בתחומי חיינו, הוא משמש זירה מרכזית לחיי מסחר שוקקים המחליפים חלק ניכר מהפעילות המסחרית בזירה הפיזית.

זירת האינטרנט משמשת כיום למסחר של משתמשים בסדרי גודל שונים, החל מהמדינה, דרך חברות וארגונים גדולים וכלה בעסקים קטנים ובלקוח הבודד. כיום, כל מוסד או בית-עסק המכבד את עצמו מאפשר פעילות מסחרית ברמה כלשהי דרך הרשת.

זירת האינטרנט מגלמת בתוכה יתרונות רבים לעסקים ולמוסדות כמו גם ללקוחות: חסכון בעלויות חיפוש ואיתור, יכולות השוואת מחירים ותנאים, רמת זמינות גבוהה, חסכון בזמן ללקוח בשלב ההזמנה וההתקשרות כמו גם חסכון בזמן, עלות עובדים ועוד.

אולם בצידם של היתרונות הרבים הטמונים במסחר אלקטרוני, וככל שזה מתפתח ומציג שיטות טכנולוגיות חדשות, עולים גם וצצים קשיים מסחריים-עסקיים ומשפטיים אשר דורשים התייחסות מצד השחקנים בזירה.

כך למשל, כאשר גולש נכנס לאתר מסוים לצורך רכישת שירות או מוצר, עולות שאלות הקשורות בגמירות הדעת שלו לגבי תנאי ההתקשרות. לא פעם עולה השאלה עד כמה הבחין הגולש בתנאי השימוש, קרא אותם, הבין אותם והתחייב בהם. סוגיות מעין אלו מחייבות נותני שירות ומוכרי מוצרים ברשת להיות ערניים בשלבים השונים: בניסוח תנאי השימוש לאתר, בקביעת מיקום תנאי השימוש, באופן בו מתבקש הגולש לאשרם ועוד.

סוגיה נוספת העולה ביחס למסחר שבין גולש ולמציע שירותים ברשת, הינה דרישת הכתב. גם סוגיה זו מחייבת טיפול בשלבים שונים, החל מניסוח וכלה בביצוע נכון של הליך ביצוע עסקה בעת הצורך, לפי כללי "עסקת מכר מרחוק."

נושא כריתת הסכמים באופן אלקטרוני[3] הינו נושא חשוב ומורכב המצריך תשומת ליבם המסחרית והמשפטית של כל השחקנים ברשת.חיי המסחר מסתייעים במסמכים בכתב. יש חוזים ופעולות משפטיות חד צדדיות הטעונים כתב לפי חיקוק, וגם עסקאות, שאינן טעונות כתב על פי חיקוק, כגון השכרת נכסים לתקופות קצרות, מתבצעות לעיתים קרובות בכתב, משום שהדבר מספק לצדדים ודאות באשר לקשירת העסקה ולתוכנה. [4]

כאשר באים לבחון את הבעיות המשפטיות הכרוכות במסחר האלקטרוני, דומה שהשאלה הראשונה, הבסיסית, שיש לשאול היא, האם במעבר לעולם המסחר האלקטרוני חל שוני בצורך בתיעוד עסקאות ופעולות משפטיות שונות, לגביהן קיימת היום דרישת כתב ב"מסמכי נייר".

כלומר, האם יש צורך בהתייחסות מיוחדת למסמכים אלקטרוניים או שהם נכללים בהגדרה הקיימת של המונח "בכתב".

במידה שיש צורך בהגדרה מיוחדת, השאלה היא מהן הדרישות שצריך למלא מסמך אלקטרוני שיחליף את "מסמך הנייר".

לשם מתן תשובה לשאלה זו, יש להתחקות אחר מהותו של מסמך הנייר ולהבין מדוע התפתח הצורך במסמכים בכתב בעולם המסחר ה"ישן". לאחר מכן ניתן יהיה לבחון האם יש צורך בתחליף ואם כן, האם יש תחליף שכזה ומהו התחליף הראוי.

עוד סוגיה חשובה בחוזים אלקטרונים היא סוגיית גמירת הדעת. דהיינו כיצד ניתן להוכיח גמירת דעת דרך האינטרנט?

דרך אחת להתמודד עם סוגית גמירת הדעת היא באמצעות חקיקה שנרקמה בשנת 2001 . בשנה זו נחקק חוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001, אשר הסדיר את התנאים שבהם ניתן למלא אחר דרישת חתימה בחיקוק באמצעות חתימה אלקטרונית. לחתימה אלקטרונית מעמד כשל חתימה בכתב יד, היא משמשת כאמצעי לאימות זהות יוצר המסמך האלקטרוני ומהווה ראייה לשלמות הנתונים והמסמך.

 כמו כן בחודש ינואר 2008 פורסמה "הצעת חוק מסחר אלקטרוני". הצעת חוק זו נועדה להסדיר היבטים שונים של המשפט האזרחי בעולם האלקטרוני כגון: שימוש במסמכים אלקטרוניים במהלך פעילות מסחרית ובכלל זה קיום דרישת כתב בחיקוק וביצוע פעולה משפטית באמצעות מסמך אלקטרוני, וקביעת חזקות לעניין משלוח וקבלה של מסרים אלקטרוניים.

בעבודה זו נציג תחילה את דרישת הכתב ותכליתה, מה הרציונאל העומד מאחוריה, ומדוע היא כה מהותית לעניין כריתת החוזים.בהמשך נדבר על דרישת הכתב וצורתה בכל הנוגע לחוזים אלקטרונים. נבדוק האם דואר אלקטרוני עונה על דרישת הכתב לעניין כריתת חוזים, והתפתחות דרישת הכתב עם התפתחות עניין המסחר האלקטרוני.

כמו כן, נדבר על עניין גמירת הדעת. מהי, כיצד ניתן להוכיחה בחוזים אלקטרונים או האי- מייל. נבדוק כיצד המחוקק מנסה להתמודד עם התפתחות הטכנולוגיה המוצאת והתאמתה לחקיקה הישראלית והמשפט .

בהמשך נסקור את המשפט המשווה, ונראה כיצד המחוקק והפסיקה הזרה מתמודדת עם סוגיות אלו.

בסופה של העבודה נסכם את הסוגיות השונות שדנו עליהם בעבודה זו, נגיע למסקנות וננסה לענות על השאלה האם דיני האינטרנט הפרטי כיום מתאימים לכריתת חוזים?

(בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמים באנגלית ובעברית)

ביבליוגרפיה לדוגמא:

ל. י. אנידג'ר תרופת האכיפה בחוזים: תיאוריה דין ומציאות (המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי ע"ש הרי ומיכאל סאקר, הוצ' האוניברסיטה העברית בירושלים, נבו) (2020)

אמל גבארין דיני מסחר אלקטרוני צרכני, פרק שישי נבו,

גבריאלה שלו, אפרים צמח דיני חוזים. מהדורה רביעית, הוצאת נבו (2019)

Raphael Bitton, Rethinking the Law and Ethics of Undercover Warfare , 2(3) CARDOZO INTERNATIONAL COMPARATIVE, POLICY & ETHICS LAW REVIEW 2019

חסינה למעט קורונה SHTEZLER -תח- 

 

העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏390.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת