עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית ראיות מתכלות, ראיות מדעיות, משפט חוזר ראייתי, פרשת זדורוב, ראיית הזהב, פרויקט החפות, פרשת ברנס, דני כץ, מע"צ (עבודה אקדמית מס. 3311)

‏290.00 ₪

39 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 3311

עבודה אקדמית ראיות מתכלות, ראיות מדעיות, משפט חוזר ראייתי, פרשת זדורוב, ראיית הזהב, פרויקט החפות, פרשת ברנס, דני כץ, מע"צ

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי דינן של ראיות מדעיות מתכלות?

תוכן עניינים

מבוא

ראיות מדעיות שניתן להטיל בהן ספק

פס"ד זדורוב

משפט חוזר לזדורוב- 2023 לאור ראיות מתכלות : סימני הנעל והדם שזלג

ראיות ופרטים מוכמנים

זריקת המכנסיים

קיום הספקות

ראיית הסכין

ראיה מתכלה: טביעת הנעל של זדורוב בזירת הרצח

מז"פ

ערעורו של זדורוב על פסק הדין

משפט חוזר לעומת שחרור

המשפט החוזר ככלי לתיקון עיוות דין של הרשעות שווא

פסיקה - בקשות למשפט חוזר

עמוס ברנס –

פרשת רצח דני כץ –

כנופיית מע"צ –

עמוס סולמי –

ארנלדו לזרובסקי –

דניס אייזן –

פרשת עזריה

פרויקט החפות

פסיקה על ראיות שאיבדו מערכן וראיות פורנזיות מתכלות

פס"ד דניאל אברה : בדיקת מנשך שיניים לשם קביעת גיל (קטינות של מסתננים)

פס"ד אלמליח: האם ניתן להרשיע אדם על סמך ראיה פורנזית בודדת?

סירוב לבדיקת אמצעי דיאגנוסטי

דיני ראיות: כללי כשרות וכללי קבילות

כללי הכשרות

כללי הקבילות

גלגוליו של סעיף 2, פקודת הראיות:

 DNA פרשת אבו חמאד

ראיות מדעיות

קבילות העדות המדעית:

היבטים חוקתיים

ראיות מתכלות לאור דוקטרינת פירות העץ המורעל:

הלכת דאוברט ומקומה בדין הישראלי

משפט משווה

משפט משווה

כשרות להעיד על פי המשפט האנגלי

תכלית (רציונל) כלל הכשרות המודרני ותכלית הסייגים לכלל הכשרות:

תכלית כלל הכשרות

תכלית הסייגים לכלל הכשרות

כלל הראיה הטובה ביותר

המצב המשפטי בארה"ב ובאנגליה לגבי ראיה מתכלה

סיכום ביניים: DNA כראיה מתכלה

סיכום

ביבליוגרפיה:

סמינריון זה בנושא : ראיות מתכלות. הסוגיה נוגעת גם לראיות מדעיות, פרשת זדורוב, פרויקט החפות.

דוגמא לראיה מתכלה היא גופת אדם בתיק רצח. יש להחיש הגופה כמה שיותר מהר לנתיחה שלאחר המוות במכון לרפואה משפטית כדי לקבל ממצאים ודאיים על נסיבות המוות. לעתים מדובר בפעולה שהיא קריטית עבור הנאשם, שכן במצב בו גופתו של אדם מהווה ראיה במשפט, היא ראיה מתכלה שלא ניתן לבחון בשלב מאוחר יותר, כך שיש חשיבות רבה לנוכחות מטעם ההגנה בבדיקה בעלת השלכות כה קריטיות על ההליך.

ככל שהזמן חולף, והטכנולוגיה מתפתחת, כך על המשפט הפלילי להתאים את עצמו למצב. בהתאם, נעשה שימוש הולך וגובר בראיות מדעיות[1] בהליכים פליליים, שנאספות על ידי הגוף החוקר כחלק בלתי נפרד מחומר הראיות. אף מעבר לכך, לאור העובדה שמדובר בראיות שהן מדעיות, הן לרוב מהוות ראיות מרכזיות בתיק, כמו גם שיקול עיקרי בהכרעות שיפוטיות שיפוטיות.

 מעניין לראות ספר מ-2021 שדן גם בכך מאת המלומדים דורון מנשה ואיל גרונר התיאוריה של המשפט החוזר וניתוח פרשת זדורוב[2].

פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל״א-1971 קובעת, כי בית המשפט רשאי לקבל חוות דעת של מומחה כראיה, ״בשאלה שבמדע, שבמחקר, שבאמנות או שבידיעה מקצועית״. הפקודה אינה מגדירה באופן מדויק מהי ראיה שהיא מדעית, ואינה מבחינה באופן ברור בין ״שאלה שבמדע״ לבין ראיה מדעית.

כך למשל, ברור שיש הבדל גדול בין ראיה מדעית מוצקה ומבוססת כמו ד.נ.א, לבין ראיה מדעית שניתן להטיל בה ספק, כמו לדוגמא טביעת נעל. קיימת בעייתיות העולה מכך, שכן העובדה שמדובר בראיה שהיא ״מדעית״, עלולה להטות את בית המשפט לקבוע כי מדובר בראיה קבילה בעלת מהימנות גבוהה, בעוד כאמור פעמים רבות מדובר בראיות שניתן להטיל בהן ספק.

בהקשר זה חשוב להכיר את סעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי, הקובע את זכותו של נאשם לעיין בחומרי החקירה נגדו. במסגרת כך, חל הסעיף גם על תיק החקירה של המומחה שערך את חוות הדעת, וגם על המוצגים עצמם. הדבר מאפשר לנאשם ולסנגורו לבחון את אפשרות סתירתה או פסילתה של הראיה המדעית, אולם כאמור מדובר בראיה בעלת מהימנות גבוהה, כאשר לא תמיד זכות העיון מאפשרת להתגונן בפני הבעייתיות הקיימת.

סוגיה נוספת היא אפשרות השתתפותו של מומחה מטעם ההגנה בנתיחה שלאחר המוות במכון לרפואה משפטית. לעתים מדובר בפעולה שהיא קריטית עבור הנאשם, שכן במצב בו גופתו של אדם מהווה ראיה במשפט, היא ראיה מתכלה שלא ניתן לבחון בשלב מאוחר יותר, כך שיש חשיבות רבה לנוכחות מטעם ההגנה בבדיקה בעלת השלכות כה קריטיות על ההליך.

 למעשה, ניתן לומר כי במקרים רבים האפשרות היחידה להתגונן בפני ראיה מדעית, היא באמצעות חוות דעת נגדית מטעם ההגנה. כך, בעבירות המתה, הופך הנושא לשברירי אף יותר, לאור העובדה שמדובר בראיה מתכלה.

 במשפט הפלילי קיים איסור על עדות סברה, שהיא כשמה עדות המתבססת על תחושתו הפנימית ונסיונו של הנותן אותה, כלומר מדובר בסברה שלו. עדות מומחה היא חריג לכלל האמור, שכן מדובר במומחה, שיש הצדקה לקבל את הערכותיו וסברותיו בנושאים מסוימים.

בבית המשפט העליון נקבע כי לחוות דעת של מומחה יש שני רבדים – רובד עובדתי ורובד של מסקנות, המוסקות כעניין שבמומחיות, מן הרובד הראשון. כלומר, הסקת המסקנות המתבצעת על ידי המומחה, חייבת להתבסס על הראיות בתיק, כלומר על המצב העובדתי, ולא רק על ניסיונו ותחושת הבטן שלו.[3]

מצגת ראיות מתכלות, ראיות מדעיות, משפט חוזר

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

[1] גלעד מורג "משפט חוזר לרומן זדורוב: סימני הנעל והדם שזלג - קביעות המומחים שהובילו להכרעה" ידיעות אחרונות, 12 במאי 2021

[2] דורון מנשה ואיל גרונר התיאוריה של המשפט החוזר וניתוח פרשת זדורוב, נבו הוצאה לאור, 2021

[3] ד"ר שני רופא ראיות דיגיטאליות הלכה למעשה בין משפט לטכנולוגיה, מהדורה מורחבת מעודכנת הכוללת סוגיות בנושאי הסדרה שיפוטית במרחב הקיברנטי והערכת שווי קניין רוחני, דיני האינטרנט, (2019)


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת