עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון גלובליזציה ואי שיוויון חברתי ריבוד חברתי והאיגודים המקצועיים (עבודה אקדמית מס. 3332)

‏290.00 ₪

22 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 3332

סמינריון גלובליזציה ואי שיוויון חברתי ריבוד חברתי והאיגודים המקצועיים

שאלת המחקר: 

כיצד בא לידי ביטוי גלובליזציה ואי שיוויון חברתי ריבוד חברתי והאיגודים המקצועיים?

תוכן עניינים

 מבוא    

שאלת המחקר   

האם הגלובליזציה פוגעת בניוד החברתי וכתוצאה מכך בריבוד החברתי ובהתארגנות העובדים?        

ריבוד   

ניוד חברתי וריבוד         

מהי גלובליזציה 

הסיבות לגלובליזציה      

התארגנות עובדים בישראל לאור גלובליזציה        

הירידה בהתארגנות העובדים בשנים האחרונות לאור גלובליזציה וניוד חברתי          

השפעת הגלובליזציה על התארגנות העובדים       

סיכום ומסקנות  

ביבליוגרפיה      

 

הריבוד והניוד החברתי קשורים היום יותר מתמיד לתהליכי גלובליזציה.

ריבוד הוא תופעה בה אנשים, קבוצות וקטגוריות חברתיות מאורגנים במערכת היררכית יציבה. הריבוד הוא מאפיין מרכזי של המבנה החברתי ומתקיים כמעט בכל חברה אנושית.

השכבות השונות במערכת חברתית מרובדת נבדלות בנגישותן למשאבים חברתיים. על-פי הסוציולוג מקס ובר קיימים שלושה סוגים מרכזיים של משאבים: עושר (מעמד), יוקרה חברתית (סטטוס) ועוצמה פוליטית. בהתאם לכך, קיימות שלוש מערכות ריבודיות, אשר ייתכן שתהיה חפיפה ביניהן אך אין זה מחויב המציאות. נובע מכך כי גם בחברות שוויוניות מבחינת חלוקת העושר וההכנסות עדיין תיתכן היררכיה על בסיס יוקרה וכוח.

הריבוד החברתי חופף במקרים רבים לקטגוריות סוציולוגיות כגון: מקצוע, השכלה, דת, מוצא, מפלגה.

בסוציולוגיה המודרנית השימוש במושג זה מתייחס בדרך כלל לריבוד מעמדי כלומר ההתפלגות של החברה לפי היכולות והאמצעים הכלכליים של הפרטים. המבנה הריבודי בחברה עשוי להשתנות, אם במתכוון על ידי מדיניות ישירה (למשל, על ידי הענקת זכות הצבעה שוויונית לכלל האזרחים) ואם שלא במתכוון על ידי שינויים תרבותיים וחברתיים אחרים.

ניוד חברתי וריבוד

ניעות חברתית (או: מוביליות חברתית) הוא מושג סוציולוגי המתייחס לתנועה של פרט, משפחה או קבוצה חברתית בדרגות הריבוד החברתי. תחום הסוציולוגיה של 'ניעות' עוסק בפיתוח של טענות תאורטיות הניתנות לבחינה אמפירית שמטרתן להסביר את התנועה (ניעות) במבנה החברתי כמו גם שינויים במבנה הריבודי עצמו המשנים את ההיררכיה החברתית.

הניעות יכולה להיות אופקית (תזוזה מתפקיד לתפקיד בתוך אותו רובד חברתי) או אנכית (מעבר מרובד אחד לאחר בכיוון למעלה או למטה). מרבית החוקרים שעסקו בנושא התעניינו בסיכויים לניעות כלפי מעלה ומדדו אותה באמצעות בדיקת השינויים במקצוע או בתפקיד של היחיד במהלך חייו. למשל, נבדקו עד כמה נפוץ המקרה בו אשה שהייתה אחות למדה ונעשתה רופאה, או מקרה של מורה שהתקדמה ונעשתה למנהלת כללית של משרד ממשלתי, וכן הלאה.

מהי גלובליזציה

בעולם של היום, המונח גלובליזציה תופס יותר ויותר מקום. נראה כי במציאות החדשה הזאת נוצרים מדי יום איחודים בינ"ל של ארגונים, כלכלות, בעיות, והאדם נהיה גלובלי גם הוא, כמו גם הבעיות. השאלה שנשאלת כאן היא היכן עומדת המדינה בסיפור הזה. הגלובליזציה היא הרי יותר ממעבר של מוצרים, כסף, בני אדם, טכנולוגיה ורעיונות שחוצים גבולות לאומיים בקצב גדל והולך, שהרי מדובר פה גם בתמורה פוליטית מהותית שמשנה את בסיסי כוחה של המדינה המודרנית. אחת המשמעויות העיקריות של שינוי זה היא הפחתת החשיבות של הגבולות הלאומיים ושל ממשלות ומדינות ריבוניות בהקשר זה, נראה כי ניתוח תופעת הגלובליזציה מנבא שני תרחישים אפשריים: התרחיש האופטימי, שהוא תולדה של התיאוריה הניאו ליברלית חוזה שריבונות המדינות תידחק וייווצרו אזרחים גלובליים שנאמנים לאינטרסים משותפים של כל העמים . והתרחיש הפסימי שבו נטען שתיווצר תחרות מסוימת ולעיתים קטלנית בין המדינות שלא יהיו מעוניינות באיבוד זהותן התרבותית. 

(בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

ביבליוגרפיה לדוגמא:

דיויס, ק., ווילברט, א.מור  כמה עקרונות של הריבוד החברתי. בתוך: ד' רוט הלר ונ' נוה (עורכים) היחיד והסדר החברתי, הוצאת עם עובד ע"מ 308-320

איריס ג'רבי וגל לוי, השסע החברתי-כלכלי בישראל, י-ם: המכון הישראלי לדמוקרטיה.

  

James N. Rosenau, `Distant Proximities: The Dynamics and Dialectics of Globalization: Toward an Operational Formulation. Review of International Sociology, June 1, 

 

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת


שדה אימייל הינו חובה