עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון דיני הורים וילדים דיני חוזים, משפחה, מזונות,הסכם הורים על מזונות, טובת הילד,חוזה גירושין, הסכם ממון מזונות ילדים, דיני (עבודה אקדמית מס. 3365)

‏290.00 ₪

44 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 3365

סמינריון דיני הורים וילדים דיני חוזים, משפחה, מזונות,הסכם הורים על מזונות, טובת הילד,חוזה גירושין, הסכם ממון מזונות ילדים, דיני

שאלת המחקר

כיצד באים לידי ביטוי בדיני הורים וילדים בראי דיני החוזים הסכמים בין הורים בדבר מזונות ילדים וטובת הילד?

תוכן עניינים

מבוא

שאלת המחקר

משפט עברי כקובע הדין בדבר מזונות ילדים גם לבית משפט האזרחי

חובת האב והאם בדיני מזונות ילדים, בפסיקה האזרחית

ועדת שיפמן

הסכמים בין הורים בדבר מזונות ילדים וטובת הילד

פס"ד עברון

עמדת החקיקה הדנה בענייני קטינים

המשפט הרצוי

פסיקה עדכנית של בתי משפט אזרחיים בנושא מזונות

פסק דין בעניין: השפעת משמורת משותפת על חבות במזונות

פסק דין בעניין: מזונות מופחתים במשמורת משותפת

פסק דין בעניין: מזונות לפי צרכי הילד ולא לפי עושרו של האב

פסק דין בעניין: תביעת מזונות

פסק דין בעניין: תובענה להפחתת מזונות

פסק דין בעניין: תובענה למזונות קטינים, תובענה כספית לאיזון משאבים ולפירוק שיתוף וכן, תביעת משמרות והסדרי ראייה

משפט משווה: מזונות בעולם

המודל בקנדה

המודל בבריטניה

סיכום

ביבליוגרפיה

 

עבודה אקדמית זאת עוסקת בדיני מזונות: הסכם הורים על מזונות וטובת הילד. בעבר פסק ביהמ"ש העליון כי אין הורים יכולים לייצג את ילדיהם בתור אפוטרופסיהם הטבעיים לצורך עריכת הסכם בדבר מזונות הקטינים, אגב הגירושין של ההורים.

עובדות המקרה הן כדלקמן: אם המערערים והמשיב נתגרשו . לקראת הגירושין ערכו הסכם, בו ציינו במפורש, מספר פעמים, כי הם עורכים את ההסכם הן כבעל ואשה והן כאפוטרופסיהם של הקטינים. הסכם זה אושר על-ידי בית-הדין הרבני וניתן לו תוקף של פס"ד.  הגישו המערערים באמצעות אמם כאפוטרופא שלהם תביעה למזונות נגד אביהם-המשיב. בית המשפט המחוזי דחה את התובענה מחוסר סמכות, בקובעו כי הסכמת ההורים כאפוטרופסי הקטינים לשיפוטו של בית-הדין הרבני הכניס את התביעה למסגרת סעיף 9 לחוק שיפוט בתי-דין רבניים (נישואין וגירושין), ולכן היה זה מוסמך לדון בענין. הערעור לבית המשפט העליון נתקבל ברוב דעות (השופטים ברנזון ומני) כנגד דעתו החולקת של מ"מ הנשיא, השופט זוסמן.

 

נדון חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, וכן בחוק לתיקון דיני משפחה (מזונות), תשי"ט - 1959, ונסיתי להראות שגם מחוקים אלה עולה הגישה, שיש לתת תוקף להסכמים שבין ההורים בדבר מזונות ילדיהם (אפילו אגב גירושין), ושיש לראותם כמחייבים את הקטינים, במידה וקיבלו את אישורו של בית המשפט או בית הדין המוסמך, ולבסוף הצבעתי על כך כי קביעת עקרון נוקשה תביא, מבחינת המציאות וחיי היום יום, לתוצאות בלתי רצויות, וכי המסקנה המתבקשת מכל האמור היא שעדיפה גישה, לפיה יתכנו עקרונית הסכמים בין ההורים אגב הגירושין בדבר מזונות ילדיהם הקטינים, בתנאי שלא יפגעו בטובת הילדים, דבר אשר יובטח על-ידי דרישת אישור בית המשפט או בית הדיו הרבני להסכם האמור.

 

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

שחר ליפשיץ "הסדרה חוזית של יחסי הממון בין בני זוג לעת מוות " הון משפחתי א' 33 

רות זפרן "קביעת מזונות ילדים בישראל – מהפך?" משפט ועסקים

 

Weitzman, Lenore J. Economics of Divorce: Social and Economic Consequences of Property, Alimony and Child Support Awards 28 UCLA L. Rev. 1181 (2015) ‏


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת