עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון שביעות רצון מהעבודה קליטה של עובדים חדשים, מחקר כמותני, שאלונים (עבודה אקדמית מס. 375)

‏290.00 ₪

מספר עמודים: 99

סמינריון שביעות רצון מהעבודה קליטה של עובדים חדשים, מחקר כמותני, שאלונים

שאלת המחקר: 

כיצד באה לידי ביטוי שביעות רצון מהעבודה קליטה של עובדים חדשים? 

תוכן העניינים

                                                                                                                          

תקציר 

1. מבוא

2. הכנת התשתיות לקראת קליטת העובד החדש 

2.1 תשתיות פיזיות

2.2 תוכנית קליטה (אינטגרציה)

3. הדרכות 

3.1 הדרכות של הכרת הארגון והמיומנויות הרכות

3.2 הדרכות טכניות

3.3 OJT

4. אחריות המנהל, החונך והצוות בתהליכי קליטה של עובדים חדשים

4.1 המנהל

4.2 החונך

4.3 הצוות

5. עמדות ארגוניות

6. שביעות רצון בעבודה Job Satisfaction         

6.1 מודל ההיבטים של שביעות הרצון בעבודה

6.2 תיאורית הגורמים המוטיבציוניים וההיגייניים של הרצברג

6.3 תיאורית השוויון

7. אזרחות ארגונית

8. מחויבות ארגונית

9. השערות המחקר

10. שיטה

10.1 אוכלוסיית המחקר והמדגם

10.2 הליך

10.3 כלי המחקר

10.4 המשתנים במחקר

10.4.1 משתנים תלויים - עמדות ארגוניות

10.4.2 משתנים מסבירים

11. ממצאים

11.1 הקשר בין איכות הקליטה לעמדות הארגוניות

11.2 הקשר בין הפרמטרים של איכות הקליטה לעמדות הארגוניות

11.2.1 הקשר בין הפרמטרים של איכות הקליטה לשביעות רצון מעבודה

11.2.2 הקשר בין הפרמטרים של איכות הקליטה לאזרחות הארגונית

11.2.3 הקשר בין הפרמטרים של איכות הקליטה למחויבות ארגונית

11.3 אינטראקציות בין הפרמטרים של איכות הקליטה לעמדות הארגוניות

11.3.1 אינטראקציות בין הפרמטרים של איכות הקליטה והשפעתם על שביעות רצון מעבודה

11.3.2 אינטראקציות בין הפרמטרים של איכות הקליטה והשפעתם על אזרחות ארגונית

11.3.3 אינטראקציות בין הפרמטרים של איכות הקליטה והשפעתם על מחויבות ארגונית

11.4 הבדלי מגדר

11.5 ניתוח שונות של גורמי איכות הקליטה – הבדלי מגדר

11.5.1 שביעות רצון מעבודה – הבדלי מגדר

11.5.2 אזרחות ארגונית – הבדלי מגדר

11.5.3 מחויבות ארגונית – הבדלי מגדר

11.6 הבדלי ותק

12. דיון בממצאים וסיכומם

13. מודל לקליטת עובדים חדשים

14. תגובות המשיבים

15. מגבלות המחקר והמלצות למחקר עתידי

רשימה ביבליוגרפית

נספחים

שאלון

מחקר זה נועד לבדוק את השפעת איכות תהליכי קליטת עובדים חדשים בארגוני הייטק על שלוש עמדות מרכזיות אותן עובדים אלה מגבשים בסמוך לקליטתם: שביעות רצון מעבודה, אזרחות ארגונית ומחויבות ארגונית. הרעיון המרכזי אותו בודק מחקר זה אומר כי ככל שתהליך הקליטה בארגון הוא איכותי יותר, כך העובדים החדשים יהיו יותר שבעי רצון מעבודתם, יגלו אזרחות ארגונית ויהיו בעלי מחויבות חזקה יותר לארגון.

תהליך הקליטה במחקר זה מתייחס למספר מרכיבים עיקריים: תשתיות - הכנת תשתיות לקראת קליטה של העובד החדש, כולל תשתיות פיזיות ותוכנית קליטה מסודרת; הדרכות - הדרכות ארגוניות ממוסדות (גם הדרכות אינטגרציה כלליות וגם הדרכות טכניות) וכן הדרכות במקום העבודה (OJT – On the Job Training); אנשים - מעורבות יחד עם לקיחת אחריות מצד בעלי עניין בקליטת העובד החדש – המנהל, החונך והצוות. 

העמדות הארגוניות, שאת השתנותן בעקבות תהליך הקליטה בודק מחקר זה, הן א). שביעות רצון מהעבודה - אוסף של רגשות ואמונות שיש לאנשים לגבי עבודתם הנוכחית; ב). אזרחות ארגונית - התנהגות העובד כאשר הוא עושה דברים מעבר לדרישות הפורמאליות של התפקיד; ג). מחויבות לארגון - הזדהות עם הארגון המסוים ומטרותיו והרצון להישאר בו.

במחקר הונחו שלוש השערות מרכזיות. ההשערה הראשונה הניחה קשר חיובי בין איכות תהליך הקליטה של העובדים החדשים לבין שביעות רצונם מעבודתם. ההשערה השנייה הניחה קשר חיובי בין איכות תהליך הקליטה של העובדים החדשים לבין האזרחות הארגונית שלהם. ההשערה השלישית הניחה קשר בין איכות תהליך הקליטה של העובדים החדשים לבין מחויבותם לארגון. לשם בחינת שאלות המחקר בוצע ניתוח סטטיסטי על בסיס הנתונים שנאספו. בשלושת ההשערות המרכזיות הללו נמצא קשר חיובי, בינוני ומובהק בין איכות תהליך הקליטה לבין העמדות שגובשו בקרב העובדים החדשים כלפי הארגון.

במחקר גם נבדקו הבדלי מגדר והבדלי ותק ביחס לשלושת ההשערות המרכזיות. בבחינת הבדלי המגדר בקשר שבין איכות תהליך הקליטה לעמדות הארגוניות נמצאו הבדלים מובהקים בין גברים לנשים בכל הקשור בשביעות רצון, אזרחות ארגונית ומחויבות ארגונית. לא נמצאו הבדלים מובהקים בין ה"ותיקים יותר" ל"ותיקים פחות" בתפיסתם את איכות תהליך הקליטה והעמדות שגיבשו בעקבותיו כלפי הארגון.

כמו כן, המחקר מציע מודל דרכו ניתן להעריך את איכות הקליטה הארגונית ולבנות תהליך קליטה איכותי. המודל מתייחס ל-3 קטגוריות עיקריות: "תשתיות", "הדרכות" ו"אנשים", אותן יש לקחת בחשבון בעת בניית מערך קליטה עבור עובדים חדשים.

המסקנה העיקרית הנובעת מהמחקר זה היא היתרון בקליטה טובה ואיכותית של עובדים חדשים ככלי לקליטת עובדים שבעי רצון, מחויבים ומסורים אשר ירצו להמשיך את הקריירה שלהם בארגון ולתרום לשגשוגו.

שאלון עמדות: אנא דרג/י את מידת הסכמתך עם כל היגד:

 

 

מאוד מסכים/ה  

מסכים/ה 

לא מסכים/ה
ולא-לא מסכים/ה
 

לא מסכים/ה 

מאוד לא מסכים/ה 

1

אני רוצה ומוכן/ה לעזור לעמיתיי גם אם לא נתבקשתי על ידי המנהל לעשות זאת

5

4

3

2

1

2

אני מרגיש/ה שמח/ה בעבודתי בהשוואה לרוב האנשים האחרים

5

4

3

2

1

3

אני גאה לספר לאחרים שאני חלק מהארגון הזה

5

4

3

2

1

4

אני ממלא/ת אחר הכללים והחוקים שהארגון הגדיר ואף מעודד/ת אחרים לעשות זאת

5

4

3

2

1

5

אילו יכולתי לבחור שנית לעצמי מקום עבודה ותפקיד, הייתי מנסה שוב לעבוד באותו הארגון ואותו התפקיד

5

4

3

2

1

6

במידה ותוקם ועדה לשיפור תהליכים ארגוניים אשמח לקחת בה חלק, בנוסף על עבודתי השוטפת

5

4

3

2

1

7

אילו ערכי הארגון היו שונים, לא הייתי מתחבר/ת אליו כל כך

5

4

3

2

1

8

לפעמים אני מוכן/ה לוותר ולהתפשר על מנת לשמור על אוירה טובה במקום עבודתי

5

4

3

2

1

9

כאשר אני נעדר/ת לזמן ממושך מהעבודה, אני שמח/ה לחזור אליה

5

4

3

2

1

10

הסיבה שאני מעדיף/ה ארגון זה על פני אחרים היא בגלל מה שהארגון מייצג והערכים שלו

5

4

3

2

1

11

העבודה שלי היא אחת המעניינות בחברה שלנו

5

4

3

2

1

12

מאז שהצטרפתי לארגון, הערכים שלי ואלה של הארגון הפכו להיות דומים

5

4

3

2

1

13

אני מעדיף/ה להתנהג בצורה אדיבה לסובבים אותי בעבודה כי זה לדעתי יוצר אוירה ארגונית שנעים לעבוד בה 

5

4

3

2

1

14

אני מזדהה עם מה שהארגון הזה מייצג

5

4

3

2

1

15

נכון לעכשיו, אני שבע/ת רצון מעבודתי

5

4

3

2

1

 שאלון קליטה ארגונית: אנא דרג/י את טיב הקליטה הארגונית שלך בכל אחד מהפרמטרים:

 

 

במידה רבה מאוד 

במידה רבה 

במידה בינונית 

במידה מועטה 

במידה מועטה מעוד 

1

באיזו מידה עמדת העבודה שלך הייתה מוכנה לקראת הגעתך לארגון (טלפון, תיבת דואר, תג עובד, מדים, כרטיסי ביקור, כיסא ושולחן, ציוד ארגונומי וכו')

5

4

3

2

1

2

באיזו מידה הייתה תוכנית קליטה מסודרת שכללה הן את האספקטים הטכניים, הן החברתיים ואת כל האחראיים ליישומה

5

4

3

2

1

3

באיזו מידה עברת הדרכות אינטגרציה מספקות להכרת הארגון והדרכות לרכישת המיומנויות הרכות שמסופקות לעובדים חדשים

5

4

3

2

1

4

באיזו מידה נשלחת להדרכות טכניות על מנת להשלים את הידע שחסר לך לשם ביצוע העבודה

5

4

3

2

1

5

באיזו מידה עברת הכשרה מסודרת במקום (עמדת) עבודתך (On the Job Training) אשר נועדה ללמדך את התפקיד אותו הנך אמור/ה לבצע

5

4

3

2

1

6

באיזו מידה המנהל הישיר שלך סיפק לך את כל המשאבים הדרושים לקליטה טובה והיה נכון לעזור, לתמוך ולתת משוב

5

4

3

2

1

7

באיזו מידה החונך סיפק לך את כל המשאבים (מקצועיים וחברתיים) הדרושים לקליטה טובה, והיה נכון לעזור, לתמוך ולתת משוב

5

4

3

2

1

8

באיזו מידה הצוות סיפק לך את התמיכה החברתית והמקצועית הדרושה לקליטה טובה והיה נכון לעזור, לתמוך ולתת משוב

5

4

3

2

1

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-30 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

  Adams, S. J.  Inequity in social exchange. In L. Berkowitz (Ed.), Advances in experimental social psychology. San Diego, CA: Academic Press

Alexander, S.  Life's Just a Bowl of Cherry Garcia for Ben & Jerry's. Wall Street Journal. p. B3

  1.  

העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת