עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית ילדים לאחר גרושין, ילדי גרושים, גירושין הצלחה בלימודים, מבנה משפחתי, הישגים לימודיים, כמותני שאלונים (עבודה אקדמית מס. 3761)

‏290.00 ₪

28 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 3761

עבודה אקדמית ילדים לאחר גרושין, ילדי גרושים, גירושין הצלחה בלימודים, מבנה משפחתי, הישגים לימודיים, כמותני שאלונים

שאלת המחקר

האם ישנו קשר בין מבנה המשפחה (משפחה דו-הורית/ משפחה חד-הורית) להישגים לימודיים וחברתיים בקרב מתבגרים?

תוכן עניינים:

מבוא

 א.מבנה המשפחה

ב.הישגים לימודיים וחברתיים

 ג.השפעת הגירושין על המתבגר בהישגים לימודיים וחברתיים

סיכום החלק התיאורטי

 עבודת השדה-המחקר

 ממצאים

 דיון ומסקנות

 סיכום העבודה

 ביבליוגרפיה

 נספחים-שאלון וטופס הצעת עבודה

 

עבודה זו מתמקדת בהשפעת תהליך הגירושין על הישגיו הלימודיים והחברתיים של המתבגר בשנות התבגרותו, המהווה תקופה מכריעה בגיבוש זהותו האישית ועמדותיו השונות.

ניתן לראות, כי בשנים האחרונות חלה עליה בשיעור הגירושין במדינות השרויות בתהליך מתקדם של מודרניזציה, ביניהן-ישראל.

כמו כן, חל שינוי ביחס לתהליך הגירושין. אם בעבר מקובלת הייתה התופעה שהורים דחו את גירושיהם "למען הילדים", המציאות כיום שונה ומספר המשפחות החד הוריות גדל.

בעבודתי בחרתי לבדוק האם ישנו קשר בין מבנה המשפחה (משפחה דו-הורית/ משפחה חד-הורית) להישגים לימודיים וחברתיים בקרב מתבגרים. מתוך השערה כי הישגים לימודיים וחברתיים של מתבגרים במשפחות חד-הוריות, נמוכים לעומת הישגים לימודיים וחברתיים של מתבגרים במשפחות דו-הוריות.

השערה זו תיבדק באמצעות שאלון לדיווח עצמי שיימסר לאוכלוסיית המתבגרים.

בתחילה נבדוק מהו מבנה המשפחה ומהו הישגים לימודיים וחברתיים ולאחר מכן נבדוק את הקשר בין המשתנים.

העבודה תטען כי ישנו קשר בין מבנה המשפחה להישגים לימודים וחברתיים של מתבגרים.

משתנה תלוי- הישגים לימודיים וחברתיים.

משתנה בלתי-תלוי- מבנה המשפחה.

 

דוגמא מהשאלון: 

 1. מהו גילך? _____
 2. מהו מינך? ז/נ
 3. מהו מבנה המשפחה שלך? חד-הורית / דו-הורית‏
 4. מה היה ממוצע ציוניך השנה
 5. במידה והוריך נפרדו התגרשו האם חלה ירידה בציוניך?
 6. במידה והוריך נפרדו התגרשו מה היה ממוצע ציוניך באותה השנה?
 7. האם אתה מגדיר עצמך כתלמיד טוב מאוד?
 8. האם אתה מגדיר עצמך כתלמיד טוב?
 9. האם אתה מגדיר עצמך כתלמיד בינוני?
 10. האם אתה מגדיר עצמך כתלמיד חלש?
 11. האם אתה מגדיר עצמך כתלמיד גרוע?
 12. במידה והוריך נפרדו התגרשו האם חלה ירידה בחברותיות שלך?
 13. במידה והוריך נפרדו התגרשו האם פחתו חייך החברתיים?
 14. האם אתה מגדיר עצמך כבעל חיים חברתיים עשירים מאוד?
 15. האם אתה מגדיר עצמך כחברותי?
 16. האם אתה מגדיר עצמך כחברותי באופן בינוני?
 17. האם אתה מגדיר עצמך כלא כחברותי?

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ 15 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

אילון,נ'."השפעת גירושין בגיל הינקות על תפיסת העצמי והאחר אצל בנים בגיל החביון,כפי שבאה לידי ביטוי במבחנים השלכתיים".ירושלים:האוניברסיטה העברית,המחלקה לפסיכולוגיה.עבודת גמר לקראת קבלת תואר מ"א.

זיידל,ס'."להתגרש ולהישאר חברים-המדריך המורחב לגישור ולהסדרי גירושין".הוצאת הסכמות.

סמילנסקי,ש'."פסיכולוגיה וחינוך של ילדים להורים גרושים".הוצאת אח.

Aharons, C.R. & Rodgerds, R.H.. Divorced families: Multidisciplinary developmental view. New York: Norton


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת