עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה סמינריונית טעות בכדאיות העסקה, טעות בחוזים, הטעיה, דיני חוזים (עבודה אקדמית מס. 4498)

‏290.00 ₪

28 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 4498
עבודה סמינריונית טעות בכדאיות העסקה, טעות בחוזים, הטעיה, דיני חוזים

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי טעות בכדאיות העסקה?

תוכן עניינים

מבוא

נטילת סיכון וטעות בכדאיות - כללי

עבר, הווה ועתיד

טעות במחיר ובתשלומים נלווים

טעות בהערכה

הטעיה בכדאיות

סיכום

ביבליוגרפיה 

 

המחוקק נקט בלשון "טעות בכדאיות", שעד היום לא הובנה כל צורכה. הסבך עוד גדל מכיוון שדין ה"טעות בכדאיות" חל לפי לשונו של סעיף 14(ד) לחוק החוזים גם במקרי הטעיה. מכאן הסיקו, כמובן מאליו, כי כל אימת שלפנינו "טעות בכדאיות" לצורך סוגיית הטעות, הרי זו גם "טעות בכדאיות" לצורך דין ההטעיה23, אף שהתוצאה נראית, לא אחת, בלתי-רצויה לחלוטין. אולם כפי שנראה להלן, מסקנה זו אינה מתבקשת מאליה.

הטענה שהטעות היא בכדאיות הועלתה בפסיקה לא אחת, אולם הנושא נשאר מעורפל24. להקלה מסוימת הביאה הפרשנות שהצביעה על כך, שהטעות צריכה להיות בכדאיות בלבד (דבר העולה מלשונו של סעיף 14(ד) עצמו)25. נמצא, שאם ניאות פלוני, למשל, לשלם מחיר גבוה בעבור נכס עקב כך שטעה ביחס לתכונותיו, הרי אפילו מניחים שטעות במחיר היא טעות בכדאיות (ולכך נחזור להלן), אין זו טעות בכדאיות בלבד.

מעבר לכך נותר הקושי בעינו. יש המניחים, כי טעות במחיר היא טעות בכדאיות25א, כנראה מן הטעם שלאדם "לא כדאי" לקנות ביוקר או למכור בזול. יש והרחיבו רעיון זה למקרים נוספים שבהם דובר בתשלום סכום כסף הקשור להסכם. כך הובעה דעה, שלפיה טעות בגובה המס המשתלם הינה "טעות בכדאיות"26, ולמסגרת זו הוכנסה אפילו טעות לגבי סכום כסף שזכאי צד לחוזה לקבל מצד שלישי


 

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

אסתר חיות "גבולות המשפט", ספר אדמונד לוי (2016)

גבריאלה שלו, אפי צמח "דין פירוש החוזה - על מחלוקת פוסקים והסכמת הצדדים" קריית המשפט י (התשע"ד, 2014) 

סעיף 61 (א) לחוק החוזים (חלק כללי),תשל"ג, ס"ח 118

סעיף 22 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א, ס"ח 16

סעיף 6(א) לחוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט, ס"ח 42.

 

ד פרידמן, דיני עשיית עושר ולא במשפט  66. ד פרידמן, "עוד לפרשנות החקיקה הישראלית החדשה" עיוני משפט ה (תשל"ו) 463

 א' ברק, "עצמאותה של הקודיפיקציה האזרחית החדשה: סיכונים וסיכויים" משפטים ז 15.

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת