עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית הערכת שווי חברה ציבורית תעשיית הפלסטיקה חברת פלסאון תעשיות בעמ (עבודה אקדמית מס. 4538)

‏290.00 ₪

42 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 4538

עבודה אקדמית הערכת שווי חברה ציבורית תעשיית הפלסטיקה חברת פלסאון תעשיות בעמ

שאלת המחקר
כיצד באה לידי ביטוי הערכת שווי חברת פלסאון תעשיות בעמ ?

תוכן עניינים

תמצית מנהלים

הצגת החברה והסביבה העסקית שבה היא פועלת

מידע על החברה עצמה

סקירת הסביבה העסקית לחברה בכללותה

סקירה לפי מגזרי פעילות

ניתוח הדוחות הכספיים של החברה והנחות בבניית תזרים המזומנים

הכנסות

עלות המכר

הוצאות מכירה ושיווק

הוצאות הנהלה וכלליות

הוצאות מסים

רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים

הון חוזר

השנה המייצגת

הערכת שיעור ההיוון

סיכום הערכת השווי וניתוח רגישות.

ביבליוגרפיה

 

הערכת שווי חברת פלסאון תעשיות בעמ. תעשיה קיבוצית פלסטיקה.

פלסאון תעשיות בע"מ עוסקת בשני מגזרי פעילות עיקריים:

  1. אביזרי חיבור לצנרת המיועדים להובלת נוזלים, גזים וקווי תקשורת. החברה מובילה בתחום המחברים לצנרת פוליאתילן. בתחום זה צפויה צמיחה מתונה יחסית לאור ניתוח מאפייני הענף.
  2. מוצרים לענף הלול הכוללים מערכות לאספקת מים טריים לעופות ומערכות האבסה ומוצרים נוספים. בתחום זה צפויה צמיחה משמעותית יחסית בהתחשב בניתוח הענף ובתוצאות העבר של החברה.

בנוסף, החברה עוסקת בפעילויות שונות נוספות, כגון ייצור מוצרי סניטציה (בעיקר מיכלי הדחה לשוק הביתי), חממות לצמחי נוי ופיתוח מכשירי בדיקה. קטלוג המוצרים של החברה כולל כ-8,000 פריטים, שעיקרם מחברים וברזים בגדלים שונים, המיוצרים במגוון תצורות, מחומרים שונים, עם אביזרי אטימה שונים וכיוצא באלה.

החברה פועלת במגוון איזורים גיאוגרפיים, החל באמריקה ואירופה וכלה באסיה ואוקיאניה. החברה הינה בעלת מוניטין רב בתחומה ובחלק מהאיזורים היא מהווה את החברה המובילה בתחומה. כ-90% מהכנסות החברה מופקות בחו"ל.

מתוקף היותה חברה מוטת ייצוא, החברה מושפעת רבות משינויים בשערי החליפין של המטבעות העיקריים בהם פועלת החברה ביחס לשקל. כמו כן, החברה רגישה להאטות במצב הכלכלי העולמי, כפי שבא לידי ביטוי במשבר הכלכלי האחרון בשנת. בנוסף, משום שמרבית מוצרי החברה הינם מוצרי פלסטיק, שהינו תוצר של תעשיית הנפט, תוצאות החברה מושפעות רבות משינויים במחירי הנפט. שינויים אלה ניכרים בדרך כלל בעיכוב מסוים.

הערכת השווי, אשר בוצעה ליום , נעשתה תוך שימוש בשיטת ה-DCF (Discounted Cash Flows), על פיה הוונה תוחלת תזרימי המזומנים הנובעים מהחברה בשיעור היוון מתאים. לצורך קביעת שווי הפעילות של החברה, בוצעה תחזית תזרימי מזומנים נומינלית לתקופה של 5 שנים (2011-2015) ושנה מייצגת (שנה טרמינלית), המשקפת את האומדן הטוב ביותר לתזרימי המזומנים התפעוליים שינבעו מהחברה החל משנת 2016 ואילך, תוך הנחת שיעור צמיחה כמפורט בהמשך. התחזית נבנתה על סמך ניתוח הדוחות הכספיים ההיסטוריים של החברה, ניתוח הענף שבה פועלת החברה וניתוח מגמות וכוונות ההנהלה ביחס לפעילות החברה. שיעור ההיוון נקבע בהתבסס על מודל ה-CAPM מנקודת ראותו של משקיע ישראלי מבוזר, שהשקעתו בחברה מהווה השקעה מזערית.

תחזית תזרימי המזומנים הביאה בחשבון מגמות היסטוריות, צפי לצמיחה עתידית ושינויים עתידיים צפויים בשערי החליפין ובמחירי הנפט (בהתאם למחירי הפורוורד). התחזית הוונה באמצעות שיעור WACC בגובה 9.51%, כאשר לצורך היוון השנה המייצגת הונח שיעור צמיחה ארוך טווח נומינלי בגובה 3.6%, המייצג את תחזית צמיחת התל"ג העולמי בטווח הארוך, וזאת בהתחשב בחסמי הכניסה לענף, בשיעורי רווחיות ובמחקרים שבוצעו.

(בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת


שדה אימייל הינו חובה