עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סקירה ספרותית אוטיזם אלימות, התמודדות מורים עם אלימות תלמידים על הרצף האוטיסטי לעומת תלמידי חינוך רגיל

10 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 4639

 
סקירה ספרותית אוטיזם אלימות, התמודדות מורים עם אלימות תלמידים על הרצף האוטיסטי לעומת תלמידי חינוך רגיל

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי תופעת אוטיסטים אלימים ?

 

עפ"י הספרות המחקרית, התערבויות בשיטות התנהגותיות וקוגניטיביות-התנהגותיות הן יעילות

בהתמודדות עם התנהגויות מאתגרות בקרב אנשים על הרצף האוטיסטי:
1 .תוכנית התערבות התנהגותי ת- חיזוקים שיטתיים בהתאם לנקודות צבירה שהתלמיד צובר על
התנהגות תקינה. התנהגויות לא תקינות, כמו: אלימות, אובן שליטה, שבירת חוקים וכדומה,
גורמות לאובדן נקודות. באמצעות הנקודות התלמיד יוכל לקבל תמריצים שיעודדו אותו
לשמור על התנהגות חיובית. תוכנית הת ערבות כפי שצוין לעיל יכולה לתרום לשיפור בציות
לכללי התנהגות, הפחתה באלימות ובתוקפנות מילולית )שמעון, 2017 .)דמות היכולה לכוון
ולעזור היא מנתחת התנהגות האחראית על יישום של תהליך הערכה תפקודית התנהגותית
באופן ישיר או עקיף, בצורת הדרכה וליווי של אנשי מקצוע במערכת החינוכית. עליה לשתף את 
כל אנשי החינוך הלוקחים חלק בתהליך. כל התערבות התנהגותית כוללת הערכה תפקודית
מתאימה תוך ליווי של איסוף נתונים רלוונטיים )אייבזו, אלדר, 2016.)
2 .התערבויות קוגניטיביות- התנהגותיות CBT -גישה זאת נותנת דגש להתנהגות המטופל, על
מחשבותיו ועל אמונותיו. בנוסף, רואה במטופל שותף פעיל לתהליך הטיפול, הן מבחינת הבנת
הבעיה ופתרונה, והן מבחינת ניהול הטיפול השוטף )רוזנבאום, רונן-רוזנבאום, 2011 .)
3 .גישה ביהביוריסטית- משתמשת בעקרונות למידה של התניה אופרנטית וקלאסית. על פ י
הגישה, הטיפול מבוסס על תהליך הדרגתי של בנייה וחיזוק הרגלים רצויים ומקובלים, ועל
הכחדה של התנהגויות לא מתאימות. על המורה להגדיר את ההתנהגות הבעייתית ואת
ההתנהגות החיובית המצופה, ולתכנן את שיטת התגמול בכדי לעצב את ההתנהגות הרצויה
)סגל, שמעוני, 1996 .)
4 .שיתוף הורים- כפי שצוין בחינוך הרגיל, לשיתוף ההורים תפקיד משמעותי ויעיל בפתרון בעיות.
שיתוף הפעולה בין ההורים למורה יכול להביא לשינוי אצל התלמיד )יריב, גורב, 2018.)
5 .טיפולים פרה -רפואיים- במסגרות החינוך המיוחד יש צוות מטפלים ממקצועות הבריאות:
פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת, טיפול במחול, טיפול במוזיקה, טיפול בתנועה,
טיפול באמנות חזותית, טיפול בדרמה ובביבליותרפיה. הטיפולים יכולים לבוא לידי ביטוי בפן
אישי יחידני, קבוצתי או כיתתי )חוק חינוך מיוחד(. צוות זה הינו משמעותי וחיוני עבור
התמודדו ת עם התנהגויות שונות בקרב תלמידים על הרצף האוטיסטי. 

(בעבודה האקדמית כ-12 מקורות אקדמים באנגלית ובעברית)

ביבליוגרפיה לדוגמא:

אייבזו, ש', אלדר, א'. הבנת התנהגות מאתגרת: הערכה תפקודית התנהגותית. עיונים בחינוך 13

יריב, א', גורב, ד' (2018). ניהול כיתה. תל אביב: מכון מופ"ת.

סלקובסקי, מ', אילוז, ש', רומי, ש' (2018). פנאי, אלימות וחיבור לבית הספר: מיפוי שיטתי של פעילויות פנאי בקרב בני נוער במערכת החינוך בישרא ל. מפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית, 65-98, ( 48) כ"ו

חסינה PDF ניתן להמרה‏290.00 ₪