עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית סוגיות מגדר בגיל הרך עיצוב הזהות המינית בגן ובבית הספר: הבדלים במשחק הסוציודראמטי בין בנים לבנות בגיל הרך (עבודה אקדמית מס. 504)

‏290.00 ₪

עבודה אקדמית סוגיות מגדר בגיל הרך עיצוב הזהות המינית בגן ובבית הספר: הבדלים במשחק הסוציודראמטי בין בנים לבנות בגיל הרך

שאלת המחקר

מהם הדרכים ל עיצוב הזהות המינית בגן ובבית הספר בהקשר למשחק הסוציו דרמטי בין המינים?

תוכן עניינים

מבוא. 

מהו מגדר. 

ילדים ומגדר. 

סקירת ספרות. 

נטייה מינית. 

התגבשות הנטייה המינית. 

גורמים גנטיים בהתגבשות הנטייה המינית. 

גורמים סביבתיים בשלב העוברי 

המשחק החופשי והתערבות המחנכת. 

מוסדות חינוך כגון גן ובית הספר כאחראים לעיצוב הזהות המינית. 

תרפיה באמצעות משחק. 

המשחק ככלי לחיפוש האני 

הגן כמשפיע על היווצרות דעות קדומות על המיניות. 

שיטה  - מתודולוגיה. 

גישות למחקר האיכותני 

תצפית. 

ניתוח ודיון 

הקונטקסט בין תכונות אופי של הגננת ובין היחס השונה לבעיות של בנים לעומת בנות בגן 

התפתחות הזהות המינית בקרב ילדים

תסביך אדיפוס

דרך התפתחותו של תפקיד המין בילדות

המשחק הסוציודרמטי כמגביר את יכולת הלמידה

הגדרת משחק. 

התפתחות הרצון והכושר לשחק עם הזולת. 

מהם משחקים.

עזרת המשחק סוציודרמטי ללמידה. 

התפתחות המשחק. 

במה משחקים. 

מעלותיו של המשחק לשיפור הלמידה. 

הדינמיות של המשחק כמגבירה את יכולה הלמידה. 

הפחתת האלימות בכיתה באמצעות המשחק. 

עזרת המשחק לפיתוח היצירתיות. 

הבעיות של ליקוי למידה בנוגע למשחק. 

המשחק הסוציודרמטי כמענה על צרכים ספציפיים. 

סיכום  ומסקנות

ביבליוגרפיה.

סמינריון סוגיות מגדר בגיל הרך עיצוב הזהות המינית בגן ובבית הספר: הבדלים במשחק הסוציודראמטי בין בנים לבנות בגיל הרך.

עבודת המחקר היא תאורטית עיונית ותהיה בה גם תצפית רלבנטית כפי שארה בהמשך.

קיימים מספר סוגי משחק נפוצים, בהם ילדים יכולים להשתתף. אחד מהם הוא המשחק הסוציודרמטי. משחק הסוציודרמטי, הוא צורת התנהגות ייחודית בקרב צורות משחק אחרות.

הקריטריונים המאפיינים משחק סוציודרמטי הם:

1. משחק תפקידים חקייני- הילד מבטא משחק כאילו בפעולה או במלל תקני.

2. "כאילו"- ביחס לעצמים כך ממש עצם סתמי תחליף לעצמים ממשיים.

3. התמדה במשחק התפקידים- הילד מתמיד לפחות 10 דקות.

4.  יחסים בין לפחות שני משחקים שפועלים באופן הדדי במשך אפיזודת המשחק.

משחק סוציודרמטי הוא בעצם משחק "כאילו". הילדים משחקים במשחק תפקידים, הן עם ילדים אחרים, הן עם מבוגרים והן עם חפצים ובובות. לכל אחד מהמשתתפים במשחק יש תפקיד מסוים שאותו הוא ממלא, ובדרך זו הילדים בונים סיטואציות יומיומיות שונות ו"חיים" אותן. משחק סוציודרמטי משלב גם שילוב חברתי וגם תפקידי משחק- במשחק החברתי לכל אחד יש תפקיד, והוא חייב למלא את תפקידו בדייקנות על מנת שלא לגרום לכל המשחק להיעצר. כפי שנראה להלן, קיימים מחקרים שונים שתיארו את המעלות של המשחק ואת עזרתו ללימודים.

מטרת עבודה זו היא לבחון כיצד יכולת הלמידה של ילדים המשחקים משחקים סוציו-דרמטיים משתפרת – כלומר כיצד היא מעלה את יכולת התפיסה של ילד, יכולת הזיכרון, הריכוז ואת רצונו בכלל ללמוד.  . שאלת המחקר היא כיצד המשחק הסוציודרמטי יכול להגביר את יכולות הלמידה של הילד. הכוונה בעבודה אינה לבדוק את יכולת השילוב של דרמה בהוראה אלא כיצד ילדים המשחקים משחקים סוציודרמטיים מגבירים את יכולתם הלימודים. לאור החשיבות הרבה של התפיסה הקוגניטיבית של הילד, יש חשיבות רבה לבחינת נושא המשחק הסוציודרמטי. נבחן את היתרונות של המשחק להתפתחות השכלית של הילד על פני רבדים שונים: יצירתיות, חשיבה, דמיון וכד'. אני לא רואה בעיה בניסוח המחקרים מראים בעיקרם כי המשחק הסוציודרמטי אכן מגביר את יכולת הלמידה וחיוני להגברת הקליטה. הלמידה היא תהליך דינמי בו הילד מתרגל למצבים שונים, לצורות שונות של לימוד ומיצגים שונים. כלומר הוא מסגל את עצמו למצבים ולתכנים חשובים חדשים. נבחן כיצד המשחק הסוציודרמטי משפר את יכולת ההסתגלות והדינמיות של התלמיד. הלימודים בכיתת הילדים דורשים שינויים במבנה החשיבה על מנת לקלוט חומר חדש. שיטות ההוראה אומנם מכינות את הילד לקראת שינויים אלו, אולם לעיתים יש ילדים שלא מסוגלים להתאים עצמם למבנה החדש ומתקשים בלמידה. נבחן להלן כיצד המשחק הסוציודרמטי משנה את מבנה החשיבה ועוזר לילד ליצור מצבים המשפרים את איכות הלמידה. למשחק השלכות חינוכיות ואינטלקטואליות נוספות, בהדגשת ממדים של זמן ומרחב, במיוחד כשמשחקים ב"בית ספר". כל היתרונות והמעלות הללו מעלים את כושרו הקוגניטיבי של הילד. הוא מדמה עצמו ב"כאילו" בכך עשוי להצליח גם בפתרון בעיות הדורשות דמיון מיוחד. המשחק הסוציודרמטי מפתח יכולת לבנות מבנים מושגיים הילד לא  התנסה בהם במישרין.

מחקר אחר מצא כי המשחק הסוציודרמטי מגביר את יכולת הריכוז והקשב של הפרט היות והוא בעל אופי דינמי. כמו כן  המשחק הסוציודרמטי תורם ללימודים בכך שהוא מפחית את האלימות האינסטרומנטלית.

יש לציין את מחקרה של כורש לחנה (זה השם שלה או כורש חנה) זה בסדר. לפי מסקנותיה חומר הגלם המשמש בסיס למשחק הסוציודרמטי של הילד מושתת על התנסויות עבר, אישיות ונצפות כאחד, בתרגמו חלק זה של עברו להווה המיידי, חייב הוא לתת את דעתו להתאמת התנהגותו לזו של חבריו למשחק. בו בזמן עליו לארגן את משחקו על פי התפתחויות בעתיד. לפיכך מכלול ההתנהגות מכוון להמשכיות המשחק, להעשרתו ולקידום שרשרות נוספות לשם פעולות, שלו ושל בני קבוצתו, אפיזודות המשחק מכוונות- עבר ועתיד כשהווה מקשר בין השניים.

כמו כן יש להזכיר את מסקנותיו של לוין שטען כי המשחק הסוציודרמטי דורש מספר קשרים חיוניים שהם אמורים לפתח את החשיבה בכלל, והחשיבה היצירתית בפרט, וכך נבין את הקשר בין שניהם. כאשר משחקים במשחק סוציודרמטי יש כל העת לתכנן מה לומר, כיצד להגיב על דברי העמית, ואילו נושאים לפתח. במשחק תפקיד הילד מכניס חוויות פזורות ומשלבם בדרכים חדשות לצירוף דמיוני של פרטים רבים ולא חיקוי מדוקדק. משמעת אינטלקטואלית נדרשת- כי צריך לבחור את ההתנהגויות המאפיינות את הדמות. במהלך המשחק הסוציודרמטי הילד צריך להגיב על התנסויות שונות של המשחקים האחרים ועל ידי כך הילד יוצר תגובה אישית לעולם מתוך עמדתו שלו.

 מכל האמור לעיל אנו יכולים רק להסיק כי המשחק הסוציודרמטי חיוני מאוד, ובמיוחד לילדים בעלי קושי בלמידה.

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

נעמה צבר-בן יהושע, מסורות וזרמים במחקר האיכותני. הוצאת דביר.

שקדי, א'  מילים המנסות לגעת. תל-אביב: רמות- אוניברסיטת תל אביב. 69-71. 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת