עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית שביעות רצון עובדים, הערכה ניהולית, ביצועי עובדים, מחקר כמותני, שאלונים (עבודה אקדמית מס. 5111)

‏390.00 ₪

36 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 5111

עבודה אקדמית שביעות רצון עובדים, הערכה ניהולית, ביצועי עובדים, מחקר כמותני, שאלונים

שאלת המחקר

מה  הקשר בין שביעות רצון העובדים להערכה ניהולית על ביצועי עובדים?

תוכן עניינים

תקציר

מבוא

הנושא הנחקר

מטרת המחקר והשאלות המרכזיות

תרומה תיאורטית ויישומית

מפת דרכים לעבודה

רקע תיאורטי

שאלת המחקר והשערות 

שיטה 

מערך המחקר 

כלי המחקר 

הליך 

ממצאים 

אוכלוסיית המחקר 

מאפיינים סטטיסטיים של משתני המחקר 

ממצאים לבדיקת השערות המחקר 

פיתוח המדדים 

ניתוח גורמים 

בדיקת מהימנות 

רגרסיות 

דיון ומסקנות 

הצגת התשובות לשאלות המחקר 

מסקנה 

ביבליוגרפיה 

נספחים 

לשביעות רצון נודעת חשיבות רבה וקיימים מחקרים רבים הבודקים מהו הגורם העיקרי לשביעות רצון מהעבודה והקשר שלו להערכת המנהל. כיום מסתמנת מגמה של ארגונים המשקיעים בבדיקת הגורמים לשביעות רצון בקרב העובדים כך שסביבת העבודה תתאים לעובדים.

המחקר בדק: * האם קיים קשר בים סיפוק אישי מהעבודה לתחושת ביטחון תעסוקתי בעבודה * האם קיים קשר בין שביעות רצון העובדים להערכה ניהולית על ביצועי העובדים. הקריטריונים לבדיקת הקשר כללו מדדים שונים שבחנו: שביעות רצון מהעבודה, מהמנהל ומהעובדים.

לשם בחינת השערות המחקר נדגמו 60 עובדים מבית אריזה "בקעות" בתחומי עיסוק שונים שנתבקשו לענות על שאלון שנמסר להם לצורך בדיקת שביעות רצונם מהארגון, ושאלון שנמסר למנהל בכדי לבדוק את הערכתו על כל אחד מ- 60 העובדים ובכך לבחון האם יש קשר בין שביעות רצון העובד להערכת המנהל. איסוף הנתונים נמשך כשבועיים. לאחר קיבוץ הנתונים ועיבודם מצאנו כי קיים קשר ישיר בין שביעות רצון מעבודה להערכה ניהולית על ביצועי העובדים. את שביעות רצון העובדים חילקנו לשניים: סיפוק אישי מהעבודה וביטחון תעסוקתי בעבודה. השערות המחקר אוששו ונמצא כי קיים יחס ישר בין תחושת סיפוק אישי מהעבודה לתחושת ביטחון תעסוקתי וכי קיים קשר מחיובי מובהק בין שביעות רצון העובדים להערכה ניהולית על ביצועי העובדים.

ממחקרנו אנו למדות כי בכדי לחוש שביעות רצון, מרבית האנשים זקוקים הן לתגמולים פנימיים והן לתגמולים חיצוניים וכי לסגנון הניהול קיימת השפעה על שביעות רצון בקרב העובדים. יתכן, שעל מנת לקבל תוצאות מהימנות יותר, היה עלינו לקחת מרחב מדגם רחב יותר של נחקרים.

דוגמא מהשאלון:

מאוד לא מרוצה

1

לא מרוצה

2

ככה- ככה

3

מרוצה

4

מרוצה מאוד

5

השאלה

 

 

 

 

 

 

באיזו מידה הנהלת החברה פועלת לעודד את העובדים ולהוקיר אותם על הישגיהם?

 

 

 

 

 

 

באיזו מידה הינך מודע לתוכניות ההנהלה בנוגע לקידומך המקצועי?

 

 

 

 

 

 

באיזו מידה הינך מודע לציפיות ממך במקום עבודתך?

 

 

 

 

 

 

באיזו מידה הינך שבע רצון מרמת האכפתיות והרגישות לצרכיך ובקשותיך?

 

 

 

 

 

 

באיזו מידה הינך חש שהממונה עליך מתעניין בך כאדם ?

 

 

 

 

 

 

באיזו מידה הינך שבע רצון מרמת שיתוף הפעולה בינך לבין הממונים עליך?

 

 

 

 

 

 

באיזו מידה הינך שבע רצון מרמת שיתוף הפעולה בינך לבין הפועלים הכפופים לך (אם יש)?

 

 

 

 

 

 

באיזו מידה הינך חש שחבריך מחויבים לביצוע עבודה איכותית ?

 

 (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמים באנגלית ובעברית)

ביבליוגרפיה לדוגמא:

ספר העובדות העולמי CIA, (2022)

בריאן דומיין, איך אמזון משנה את חיינו- בזונומיקס, הוצאת ספרי חמד ידיעות ספרים (2021)

בקל ס' (2021). הבלחות- רעיונות פורצי דרך. הוצ' מטר


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏390.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת