עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון מגדר ותמרורים, בלשנות מגדרית, ייצוג מגדרי תמרורים (עבודה אקדמית מס. 5398)

‏290.00 ₪

15 עמ'

סמינריון מגדר ותמרורים, בלשנות מגדרית, ייצוג מגדרי תמרורים

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי ייצוג מגדרי בתמרורים?

תוכן עניינים

מבוא

הסתייגויות

מגדר בשפה העברית

ישראל

לשון הפנייה

אוסטרליה

ארה״ב

דנמרק

הולנד

שבדיה

ביבליוגרפיה

 

בחנו ייצוג מגדרי בתמרורים, קרי, בדקנו בתמרורים הנהוגים במגוון מדינות אם בכיתוב נעשה שימוש בשפה הפונה באופן שוויוני לבני שני המינים ואם באיורים מתקיימת זהות בייצוג דמויות גבריות ונשיות.

לצורך הבדיקה נסקרו התמרורים הנהוגים במדינות שיפורטו להלן, נספרו (באופן ידני מתוך קובצי התמרורים) וסווגו לאחד משלושה סוגי איורים: איור של דמות גברית, איור של דמות נשית ואיור נייטרלי. הסיווג נעשה בהתאם לפרשנות שניתנה לאיורים על-פי הבנתנו בלבד. מובן שיש קושי בבחינה סובייקטיבית כאמור, שכן הפרשנות תלויה בעיני המתבונן וכל התבוננות עשויה להוביל לתוצאות שונות.

בסקירה שלהלן אין התייחסות לתמרורים שמוצגים בהם ילדים, לתמרורי נכים ולסימוני שוטרים.

נוסף על האמור נבחנה לשון הפנייה בתמרורים, כלומר נבדק אם הניסוח בתמרור הוא בלשון זכר/נקבה או

שמא הוא בלשון נייטרלית. בשפה האנגלית, למשל, הפנייה לזכר ולנקבה היא זהה (לדוגמה, הציווי ״stop״ מופנה לזכר ולנקבה כאחד). יוער כי על לשון הפנייה בתמרורים להיות תמציתית ולא מסורבלת, וכי אופן

א. את סיווג האיורים המופיעים בתמרורים יש לסייג, שכן, כאמור, עיבוד המידע נעשה על-פי פרשנות הכותבת, וכך דמות מסוימת שפירשנו עשויה להתפרש על-ידי אחר באופן שונה. להלן תמרור המדגים את העדר האפשרות של קביעה חד-משמעית בנושא זה:

כפי שלמדנו במהלך כתיבת החיבור, בדנמרק הדמות שבתמרור דלעיל נתפסת כנייטרלית. לעומת זאת, אפשר שבמדינות שבתמרוריהן מופיעים איורים של דמויות נשיות באופן מובהק, למשל דמויות הלובשות חצאיות, תתפרש הדמות שלעיל כדמות גברית דווקא, נוכח ההבדל בינה לבין הדמות הנשית.

הפנייה תלוי ברוב המקרים בכללי הלשון של השפה.

המדינות שתמרוריהן נסקרו הן: ישראל, אוסטרליה, ארה״ב, דנמרק, הולנד ושבדיה.

(בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

ביבליוגרפיה לדוגמא:

בן-ישראל, רות. הגדת רות - מאין אני באה ולאן אני הולכת. עם עובד (2017)

עידן לנדו "על הגבול המסוכסך שבין התחביר לסמנטיקה", גלילאו 79, עמ' 60-62 2015

גיל חובב עשרים וארבע דלתות- הלשון העברית, משפחות בן יהודה, בן אב"י (מודן, 2015)

 

העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת