עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה על כלא פרטי, רשות בתי הסוהר בלעדיות שירותי כליאה, ניסיון הפרטת בתי-סוהר בישראל, בג"צ, שב"ס (עבודה אקדמית מס. 5405)

‏290.00 ₪

34 עמ'

עבודה על כלא פרטי, רשות בתי הסוהר בלעדיות שירותי כליאה, ניסיון הפרטת בתי-סוהר בישראל, בג"צ, שב"ס

 שאלת המחקר:

כיצד באה לידי ביטוי הפרטת בתי הסוהר - הביקורת השיפוטית על בתי הסוהר הפרטיים?

תוכן עניינים

מבוא

בית סוהר פרטי כתופעה

בג"ץ הפרטת בתי הסוהר

סוגיית ההפרטה

התרחבות תופעת ההפרטה

רגולציה

המחלוקת בנוגע להפרטת בתי הסוהר.

העתירה לבג"צ – הפרטת בתי הסוהר

טיעוני הצדדים בנוגע לזכויות האסירים

בחינה ביקורתית של טיעוני הצדדים

חשש לפגיעה בזכויות האסירים

דין רצוי

משפט משווה

ארה"ב

סיכום

ביבליוגרפיה

עבודה זו תעסוק בנושא חשוב בשיח האקדמי, בעל אספקטים מעניינים. בעבודה זו אנסה להקיף את כל האספקטים של התופעה.

כלא פרטי, או כלא למטרות רווח, הוא מקום שבו אנשים כלואים על ידי צד שלישי שעליו חוזה סוכנות ממשלתית. חברות כלא פרטיות בדרך כלל מתקשרות עם ממשלות בהסכמים חוזיים המחייבים אסירים ואז משלמות מחיר ליום או תעריף חודשי, עבור כל אסיר במתקן, או עבור כל מקום פנוי, בין אם הוא תפוס ובין אם לאו. חוזים כאלה עשויים להיות להפעלת מתקן בלבד, או לתכנון, הקמה ותפעול.[1]

בתי כלא פרטיים שנויים במחלוקת. הטיעונים העיקריים התומכים בבתי כלא פרטיים הם שהם חוסכים כסף, שחוזים יכולים לייחס מניעי רווח להפחתת הרצידיביזם

בישראל נסיון הפרטת בתי הסוהר בתחילת שנות האלפיים נחל כשלון ולא מבוצע יותר. בעבר החליטה הממשלה על הפרטה חלקית של שירות בתי-הסוהר. ועדת המכרזים הבין-משרדית פרסמה הזמנה פומבית להגשת הצעות להקמה ותפעול של בית-סוהר על-ידי גוף פרטי. אם אפשר וראוי להפריט בתי-סוהר, מה הגבול להפרטה? מכל מקום, ההפרטה מצמצמת את חלקו של המנהל הציבורי בהספקת שירותים לציבור.

(בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמים באנגלית ובעברית)

ביבליוגרפיה לדוגמא:

Eisen, Lauren-Brooke (2019). Inside Private Prisons: An American Dilemma in the Age of Mass Incarceration. Columbia University Press.

יהודה טרואן וליאור בן דוד "הפרטת בתי סוהר במבט משווה: מגמות, "מודלים" ושאלות חוקתיות" דו"ח הכנסת.

תק' חסין , עב' לא חסינה


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת