עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

מצגת בנושא שביתות, זכות השביתה (עבודה אקדמית מס. 5526)

‏99.00 ₪

מצגת בנושא שביתות, זכות השביתה

מצגת פאוורפוינט מרהיבה, המציגה תוכן העבודה בצורת רפרט. כוללת גרפיקה, צלילים ואפקטים להנגשת המידע. מכילה 17 שקפים לרפרנט.

עוד בראשית דרכה, נתפסה זכות השביתה כזכות הנגזרת מחופש ההתארגנות, ואשר יסודה בחירות בסיסית הנהוגה בשיטת המשפט הנטועה במשטר דמוקרטי חופשי.

בהמשך, זכות זו הוכרה כאחת מזכויות היסוד שבחירות האדם במעמד עצמאי אף שאינה כתובה עלי ספר, ועוד בהמשך החלה במגמה, - המהווה כיום זכות שורשית, - שחיזקה אף יותר את מעמדה של חירות השביתה והעלתה על נס כזכות יסוד חוקתית, הטמונה בחובו של ערך "כבוד האדם וחירותו" המעוגן בחוק יסוד.

הכרה זו מבוססת על התפיסה כי ערך העבודה אינו כלכלי גרידא וכי מבנה היחסים שבין עובד למעביד אינם בבחינת חוזה ככל החוזים. תלות הכלכלית של העובד במעביד טומנת סיכון לפגיעה במישור הבין אישי ואף במישור החברתי-לאומי עד כדי השפעה בלתי הוגנת על אופייה של הדמוקרטיה החופשית. תלות זו מקבלת משנה תוקף בימים של אי שקט כלכלי בהם העובד שרוי תחת חרב הפיטורין לאיבוד הערך הגלום שבמהות העבודה.

חופש העובדים להתאגד במקום העבודה מושתת על שלושה יסודות : האחד, חופש ההתארגנות לו זכאי כל אדם באשר הוא אדם, אף מחוץ לנושא העבודה. השני, החופש לנהל משא ומתן קבוצתי, להבדיל מחופש החוזים האינדיבידואלי לו זכאי כל אדם באשר הוא אדם. השלישי, הזכות לשבות במקום העבודה מבלי לאבד את מקום העבודה. אם כן, חופש ההתאגדות ככותרת אינו מהווה זכות עצמאית בפני עצמו, אלא משמש ככלי להבטחת מטרתו של משפט העבודה בכלל, הווה אומר - הגנה על העובד והבטחת כבודו למול המעסיק.


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏99.00 ₪

מחיקה ובלעדיות/מצגת