עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון תכנוני מס לגיטימיים בחוק מיסוי מקרקעין בעסקאות מתנה וירושה (עבודה אקדמית מס. 5749)

‏290.00 ₪

19 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 5749
סמינריון תכנוני מס לגיטימיים בחוק מיסוי מקרקעין בעסקאות מתנה וירושה


זהירות במתן יעוץ ללקוח קודם למכירה:

 

סעיף 98(ג) לחוק מיסוי מקרקעין. קובע:

 

" מי שמסר ידיעה או הודעה ביודעין שאינה נכונה, דינו- מאסר שנתיים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, או קנס שהוא פי שלשה מסכום המס שלא שולם בגלל אותה עבירה, הכל לפי הסכום הגבוה יותר"

 

[סעיף 61.(א)(3) אם קבוע לעבירה עונש מאסר למעלה משנה ולא יותר משלוש שנים-קנס עד 75.300 שקלים חדשים]

 

סעיף 98(ג1) לחוק מיסוי מקרקעין,קובע:

 

" מי שסייע לאחר לערוך הצהרה, ידיעה או הודעה לצורך חוק זה, ביודעו שאינן נכונות, או שהתייצב כמיופה כוח של אחר ומסר הצהרה, ידיעה או הודעה כאמור, ביודעו שאינן נכונות, דינו- כמי שמסר את ההצהרה,הידיעה או ההודעה בניגוד לסעיף קטן (ג) ."

 

 

 

החוק העניק סמכות למנהל מס שבח לשיקול דעתו להתעלם מעסקה מלאכותית או בדויה:

 

 

סעיף 84 לחוק מיסוי מקרקעין

" סבור המנהל כי עסקה פלונית או פעולה פלונית באיגוד, המפחיתה את או עלולה להפחית את סכום המס העשוי להשתלם על ידי אדם פלוני, או למנוע תשלום מס, היא מלאכותית או בדויה או כי אחת ממטרותיה העיקריות של עסקה פלונית היא הימנעות ממס או הפחתת מס בלתי נאותה, רשאי הוא להתעלם מהן ולשום את המס המגיע לפי זה. הימנעות ממס או הפחתת מס, ניתן לראותן כבלתי נאותות אפילו אינן נוגדות את החוק."

 

מכירת/העברת זכות במקרקעין לקרובים- (החוק והתקנות)

 

סעיף 1 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה),התשכ"ג-1963 (להלן חוק מיסוי מקרקעין) מגדיר " "מכירה", לעניין זכות במקרקעין, בין בתמורה ובין ללא תמורה".

השימוש הנפוץ בפרקטיקה למונח "ללא תמורה" הוא מתנה לקרוב.

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת