עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון כבאים, תנאי העסקה של עובדי נציבות הכבאות , מכבי אש, נציבות כבאות, לוחמי אש, שחיקה (עבודה אקדמית מס. 5974)

‏290.00 ₪

45 עמודים 

סמינריון כבאים, תנאי העסקה של עובדי נציבות הכבאות , מכבי אש, נציבות כבאות, לוחמי אש, שחיקה

שאלת המחקר

האם ובאיזו מידה קיים פער בין התרבות הארגונית הקיימת לבין התרבות הארגונית שהעובדים חושבים שהיא הראויה בכיבוי אש ?

 תוכן עניינים

מבוא                                                                                                                   

שיטת המחקר   - חשיבות המחקר ותרומתו    

שאלת המחקר -

מהי  תרבות ארגונית 

מי יוצר תרבות ארגונית  

הדרכים להטמעת תרבות ארגונית 

פרק א-  שרותי הכבאות בשראל

הבעיות העיקריות של  שרותי הכבאות בישראל    

המבנה הארגוני 

כח אדם ותנאי שרות                                                                                               

התאגדויות מקצועיות 

בעיות תקציביות 

בעיית השביתות 

פרק ב - ניתוח ויישום התרבות הארגונית בשרותי הכבאות בישראל

חשיבות ההיסטוריה של הכבאות להגדרת התרבות הארגונית -

מקורות התרבות הארגונית בשרותי הכבאות וההצלה בישראל -

פרק  ג-  תהליכי החיברות הפורמאלי והבלתי פורמאלי במערך הכבאות בישראל                  

מונחים ומושגים תיאורטיים

המטרות של חיברות

חיברות ותדמית ארגונית

פרק ד – תדמית יוקרה ומוניטין ארגוני

הקשר בין תרבות השרות לתדמית הארגונית

שאלון סגנון שירות לאזרח

פרק ה – פרוייקט עתידי –עיצוב התרבות הארגונית בש"כ בישראל

פיתוח הקוד האתי

תהליך הטמעת הערכים הארגוניים

הצעה ותיאור מפורט של המהלך

דוגמה לסדנה בנושא קידומם של עובדים

עיצוב תרבות הארגון - סוגיות מתוך סדנאות בקורס קציני כבאות

פתרונות לקונפליקטים בנושא קידום עובדים

רעיונות לסדנה בנושא אתיקת שרות

הצעה לבניית המבנה הפרקטי של מובילי עיצוב תרבות הארגון

פרק ו – ישום השינוי עפ"י שיטת "יהלום האיכות "

מהי שיטת "יהלום האיכות "

המבנה הפרקטי של עיצוב התרבות הארגונית עפ"י שיטת "יהלום האיכות "

סיכום ומסקנות

ביבליוגרפיה

נספחים

שאלון ערכים נבחרים בשרותי הכבאות בישראל

שאלון אבחון תרבות ארגונית ("דרך")

 

יש הטוענים כי תרבות ארגונית ניתנת לשינוי ולעיצוב כתהליך שינוי ארגוני.

מטרתה העיקרית של עבודת מחקר זו היא לבדוק את הטענה הנ"ל ולמצוא את האופן המתאים ביותר לעיצוב תרבות הארגון בשרותי הכבאות בישראל של ימינו.

הסיבה בה בחרנו בנושא זה היא מתוך רצון להבין את המצוי מול הרצוי מבחינת הערכים המובילים בשרותי הכבאות.  ומתוך הבנה כי אנו כקצינים חדשים בשרותי הכבאות יכולים להוביל שינוי מסוג זה כחלק מתהליך כלל מערכתי.  

"הפסל נמצא בסלע אני רק מסיר את האבק "  לאונרדו דה וינצי

בעבודה זו נדון במושג "תרבות ארגונית " מהי אותה תרבות?  מהם מרכיביה  וכיצד היא באה לידי ביטוי ומתקיימת בשרותי הכבאות בישראל של שנות האלפיים?

בפרק הניתוח והיישום של עבודה זו נבחן את תוצאות השאלונים שחולקו לכבאים וקצינים בשרותי הכבאות דרכם נקבל את תמונת המצב לגבי הערכים העיקריים המרכיבים את התרבות הארגונית בשרותי הכבאות ואת הערכים האידיאלים שעל בסיסם ראוי שיבנה מערך הכבאות בישראל את אמנת השרות הארצית.

בנוסף הרחבנו בעבודה זו  וחזינו את האופן הראוי בו יש להטמיע את הערכים שנבחרו ע"י הכבאים והקצינים. כוונתו היא לתהליך הטמעה  של ערכים ארגוניים שנבחרו ע"י העובדים ויוטמע גם כן ע"י העובדים בתהליך מתמשך לאורך השנים הבאות.

בעבודה זו הקדשנו פרק לפרוייקט עתידי שהוא למעשה הצעתנו לעיצוב תרבות הארגון. הפרק מתאר את התהליכים שלדעתנו יכולים ליצור עיצוב מחדש של האמונות , הערכים וההתנהגויות בשרותי הכבאות.

שאלת המחקר

 שאלת המחקר שהניעה אותנו לבצע את עבודה זו היא :

האם ובאיזו מידה קיים פער בין התרבות הארגונית הקיימת לבין התרבות הארגונית שהעובדים חושבים שהיא הראויה.

באם ימצא פער אזי כיצד ניתן לגשר על הפער בין הערכים , האמונות וההתנהגויות הקיימות לבין הערכים , האמונות וההתנהגויות הרצויות של העובדים בשרותי הכבאות.

שיטת המחקר

עבודה זו מתבססת בעיקרה על שאלונים וראיונות עם אוכלוסיית הכבאים והקצינים בשרותי הכבאות.  חלק התיאורטי של עבודה זו מתאר עובדות על תרבות ארגונית ועל תהליכים ארגוניים דרך תיאוריות שונות . בחלק הניתוח קיים מידע עובדתי על המצב בשרותי הכבאות דרך אירועים ועובדות.

פרקים נוספים לניתוח התרבות הארגונית של שרותי הכבאות  מתבצעים בעבודה זו דרך עינהם של כבאים חדשים בשרות והשפעות הפער הדורי על עיצוב התרבות הארגונית בעתיד.

בפרק המתאר את הקשר בין התרבות הארגונית לבין תדמית הכבאי מתוארים מרכיבים תרבותיים בעלי משמעות סמלית המשפיעים על תדמית הכבאי בעייני הקהילה . בפרק זה גם בוצעה השוואה לתדמית הכבאים בארה"ב .

חלק נרחב עבודה זו  מוקדש כולו לניתוח השאלונים והראיונות שבוצעו בשטח עם כבאים וקצינים בחתך של כל הדרגות והתפקידים.

חלק הניתוח וההצעה של עבודה זו מוקדש לפרויקט עיצוב תרבות ארגונית מחדש. תהליך שהתקיים בארגונים מסויימים ובינהם אירוגנים ביורוקרטים ורשויות מקומיות בארץ. אנו ניתחנו את התהליכים העתידיים דרך דעתם של העובדים בשרותי הכבאות ועפ"י רעיונות שצמחו מלמטה.

בעבודה זו אנחנו מתכוונים לפתוח במה לדיון ביצירתיות אישית וחדשנות ארגונית והדרכים

לעודד עיצובה של תרבות ארגונית יזמית וחדשנית בשרותי הכבאות בישראל .

אנו נבחן את הפער בין המצוי לרצוי ונגבש רעיון להטמעת הערכים שנבחרו ע"י העובדים ולעיצוב התרבות הארגונית בשרותי הכבאות.

בעבודה זו פיתחנו רעיונות לעיצוב חדש לתרבות הארגונית של שרותי הכבאות , הרעיונות הרבים שנאספו משיחות ושאלונים עם כבאים וקצינים עובדו לכדי תהליך שניתן לקיים ולהעצים את מכלולי התרבות הארגונית של שרותי הכבאות בישראל.

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

יעדי שירותי כבאות – לשכת נציבות הכבאות והצלה.

סוציולוגיה יסודות עקרונות וגישות, ליאוניד ברום ופיליפ סלזניק – הוצאת גומא 

Schein , H, Edger , Organizational Culture & Leadership , London, Jossey – bass – publishers


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת