עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון שחיקה שוטרים, כמותני שאלונים: שחיקת שוטרי משטרת ישראל, חיכוך עם אוכלוסיה, טראומה משנית, טיפול בקורבנות פיגועים (עבודה אקדמית מס. 600)

‏390.00 ₪

30 עמודים 

עבודה אקדמית מספר 600

סמינריון שחיקה שוטרים, כמותני שאלונים: שחיקת שוטרי משטרת ישראל, חיכוך עם אוכלוסיה, טראומה משנית, טיפול בקורבנות פיגועים

תוכן העניינים

 • עמ' 5 - 3 : מבוא ומטרת העבודה
 • עמ' 9 - 6 : אירועים טראומטיים והשפעתם , הפרעת דחק פוסט טראומטית (ptsd )- סקירה
 • עמ' 13 – 10 : טראומה משנית -סקירה וממצאי מחקרים
 • עמ' 16 – 14 :סגנונות התמודדות ממוקדות רגש / ממוקדות בעיה – סקירה וממצאי מחקרים
 • עמ' 17-19 : קבוצת המחקר
 • עמ' 21 -20 : התרבות הארגונית במשטרת ישראל והשפעתה על יצירת טראומה משנית
 • עמ' 22 : כלי המחקר
 • עמ' 23: סיכום ודיון
 • עמ' 24-25 : רשימה ביבליוגרפית
 • עמ' 26-31 : נספח – שאלונים 

מחקרים שונים מצאו כי אנשים שונים משתמשים בסגנונות התמודדות שונים כאשר הם נמצאים במצב דחק (lazarus & folkman 2014 ).

ההתמודדות נחלקת לשני סגנונות מרכזיים :

א. סגנון התמודדות ממוקד ברגש

ע"פ לזרוס ופולקמן , מטרתו של סגנון התמודדות ממוקד ברגש הוא לווסת את התגובות האמוציונאליות שעלו כתוצאה ממצב הדחק , מבלי להתמודד עם המצב המלחיץ עצמו .

כאשר המטרה היא ליצור אצל האדם תקווה ואופטימיות , ייעשה שימוש באסטרטגיות של הכחשה , הדחקה , בריחה , הימנעות , מינימליזציה , וקשב סלקטיבי .

כאשר המטרה היא להביא לשינוי במשמעות הסיטואציה , ייעשה שימוש באסטרטגיה של מתן ערך חיובי ("יכול היה להיות גרוע יותר ")

וכאשר המטרה היא להביא לפורקן רגשות ייעשה שימוש בבכי , כעס ופורקן לתוקפנות (אם בדרכים לגיטימיות או לא לגיטימיות )

ב.סגנון התמודדות ממוקד בעיה

מטרתו של סגנון ההתמודדות הממוקד בבעיה הוא לשנות או לטפל בבעיה שגרמה למצב הדחק ,התמודדות באסטרטגיה זאת ממוקדת באדם או בסביבה תהיה תוך שימוש באסטרטגיות שונות של קבלת החלטות וביצוע פעולות על מנת שהבעיה לא תחזור על עצמה .

חשוב לציין כי שני הסגנונות האמורים , בד"כ משולבים יחדיו אצל האדם , אולם היחסיות שבה הוא משתמש בסגנון אחד לעומת האחר היא שתקבע את האוריינטציה שלו.

 

קיימים חוקרים נוספים אשר שיכללו את המודל שפיתחו לזרוס ופולקמן , לדוגמא פיינס וארונסון (pines & aronson 2014 בתוך פיינס וקינן 2013 ) מתארים את שני סוגי הסגנונות שנמצאים על שני מימדים :

*מימד ישיר- עקיף , הישיר ממוקד בבעיה והעקיף ממוקד ברגש

*מימד פעיל- סביל , התמודדות פעילה מול הימנעות מהתמודדות

בכך בעצם נוצרות 4 אסטרטגיות התמודדות :

 1. התמודדות ישירה פעילה – שינוי מקור הלחץ ועימות עם מקור הלחץ
 2. התמודדות ישירה סבילה – התעלמות ממקור הלחץ ומגורם הלחץ ועזיבה
 3. התמודדות עקיפה פעילה – שינוי עצמי, דיבור עם אדם קרוב ומציאת עיסוקים אחרים
 4. התמודדות עקיפה סבילה – בריחה לכיוון של שתיית אלכוהול , סמים , מחלה והתמוטטות .

 

ממצאי מחקרים

ניתן לציין שמחקרים מצאו (pearlin &schooler בתוך פיינס וקינן 2013 )הבדלים בין גברים ונשים בסגנונות ההתמודדות כאשר נשים ייטו יותר לסגנון התמודדות ממוקד ברגש וגברים ייטו יותר לסגנון התמודדות ממוקד בבעיה .

ממצאים אחרים , שחשובים לעבודה הנוכחית , מגלים כי צורות התמודדות ממוקדות בבעיה הינן יותר דומיננטיות ברמות של דחק ממוצע וסגנון התמודדות ממוקד ברגש דומיננטי יותר במצבי דחק גבוהים וחריגים (Anderson בתוך פיינס וקינן 2013).

 

מחקרים שנערכו בקרב שוטרים מגלים כי שוטרים נוטים יותר להשתמש בסגנון התמודדות ממוקד בבעיה (בתוך פיינס וקינן 2013 , larsoon & starrin 2014 ,biggam 2014 ) אך יחד עם זאת חשוב לציין כי זיידנר ובן צור מצאו ,שכאשר האדם תופס את המצב גורם הלחץ כניתן לשליטה וניטור יהיה יותר שימוש בסגנון התמודדות ממוקד בבעיה וכאשר האדם סבור שאין ביכולתו לשלוט בגורם הלחץ אזי שימוש בסגנון התמודדות ממוקד ברגש יהיה יעיל ומקובל יותר (zeidner & ben-zur 2013 בתוך פיינס וקינן 2013 )

 

במחקר המקיף של פיינס וקינן ( 2013 ) שנערך בקרב 1010 שוטרים במשטרת ישראל , חולקו שאלונים לזיהוי סגנון התמודדות והממצאים מלמדים כי ממוצע השימוש בסגנון התמודדות ממוקד ברגש הינו 2.45 וממוצע השימוש בסגנון התמודדות ממוקד בבעיה הינו 2.64 וניתוח של post hoc מלמד כי לא נמצאו הבדלים מובהקים בין הסגנונות .

חשוב לציין כי המחקר הנ"ל נערך בקרב שוטרים והתייחס יותר בכלליות ללחץ ושחיקה בקרב השוטרים הנבדקים , וכלל בין היתר שעות עבודה בלתי שגרתיות , עבודה מול פושעים , לחץ של מפקדים וכד' , לעומת המחקר הנוכחי שדווקא מתעתד לבדוק את התגובות למצבי לחץ טראומטיים וקיצוניים של שוטרים שנכחו בפיגועי התאבדות כמגישי עזרה וסיוע .

אם נתייחס למצבים שייחקרו במחקר הנוכחי , שבהם יכולת ההתמודדות והשינוי של בעיית המחבלים המתאבדים למשל הינה מוגבלת ביותר , מעניין יהיה לראות האם השימוש בסגנון ההתמודדות הממוקד ברגש יהיה יותר דומיננטי בקרב הנחקרים.

 

כלי המחקר

1. שאלון משולב למדידת טראומה משנית ושחיקה בעבודה (Figley 2015 ).

2. שאלון למדידת סגנון התמודדות: (Ways of Coping Checklist)

השאלון הנו התרגום לעברית (Solomon, Mikulincer & Avitzur, 2014) של הגרסה של פרקס (Parkes, 2014) לשאלון Ways of Coping Checklist של לזרוס ופולקמן (Lazarus & Folkman, 2010). השאלון מבוסס על חלוקת סגנונות ההתמודדות לסגנון התמודדות ממוקד בבעיה, ולסגנון התמודדות ממוקד ברגש.

3. שאלון דמוגראפי קצר ואנונימי.

 

לציין כי השאלונים הללו מקובלים בקרב הקהילה האקדמאית העוסקת בנושא ונמצאו מתוקפים במחקרים רבים (ראה לדוגמא :bride& figley 2014 ; lazarus & folkman 2014;גל- אתרוג 2012 )

ראה דוגמא לשאלונים בנספחים המצורפים לעבודה זאת .

 

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

.קינן ג. , מלאך – פיינס א.  לחץ ושחיקה בעבודת שוטרי משטרת ישראל . המשרד לביטחון פנים לשכת המדען הראשי , ת"א .

 

 1. Amy R. H. secondary trauma: how working with trauma survivors affects therapists Clinical Social Work Journal, Vol. 30, No. 3,

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏390.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת