עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית העדפה מתקנת חרדים, השתלבות החרדים באקדמיה ובשוק העבודה, לימודים גבוהים, תעסוקת חרדים (עבודה אקדמית מס. 6508)

‏290.00 ₪

41 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 6508

עבודה אקדמית העדפה מתקנת חרדים, השתלבות החרדים באקדמיה ובשוק העבודה, לימודים גבוהים, תעסוקת חרדים

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי העדפה מתקנת חרדים בהשתלבות החרדים באקדמיה ובשוק העבודה?

תוכן עניינים

מבוא

תוכנית הליבה: הגדרתה והרקע לגיבושה

תעסוקת החרדים- העדפה מתקנת

ערך לימודי הליבה בשוק העבודה

דיון ומסקנות

נספחים

תרשים 1:

מספר הלומדים בחינוך החרדי בשנת התשע"ח

תרשים 2:

התפלגות התלמידים במחוז (מעוגלת למאות) לפי לימודי ליבה

תרשים 3:

מספר התלמידים במחוז החרדי, לפי סוגי המוסדות, התשע"ט (מעוגל למאות)

תרשים 4

תקצוב תלמיד יהודי בחינוך היסודי, לפי מגזרי פיקוח, תשע"ח, (בש"ח)

תרשים 5

גידול במספר התלמידים החרדים

תרשים 6

שעות עבודת בית חרדי כששני בני הזוג עובדים

תרשים 7

שכר עבודת בית חרדי כששני בני הזוג עובדים

ביבליוגרפיה

בעבודה אקדמית זו אעסוק בהעדפה מתקנת- השתלבות החרדים באקדמיה ובשוק העבודה. המיקוד יהיה בנושא השפעת לימודי הליבה במוסדות החינוכיים של המגזר החרדי והשתלבותם באקדמיה ובשוק העבודה.

האם הפתרון בדרך לשילובה של האוכלוסיה החרדית בשירות הציבורי עובר דרך העדפה מתקנת בחקיקה או בתקנות? ברמה המהותית, הדבר מעורר סוגיות קשות וחוקתיות של אפליה, הן לעומת שאר חלקי האוכלוסייה והן לעומת מיעוטים אחרים (ועוד יותר לעומת המשרתים בשירות הצבאי). כאשר קובעים קריטריון להעדפה של החברה החרדית, וכך מוכר בפסיקה של בית המשפט העליון, בעצם מדובר במצב של אפליה עקיפה ותוצאתית, כי התוצאה ככל הנראה תגרום לאפליה כלפי קבוצות אחרות באוכלוסייה. אפליה של אותן קבוצות עולה לכדי פגיעה בגרעין הקשה של הזכות לשוויון, שמעוגנת בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. 

 במקרה כזה, בו מדובר בפגיעה בשוויון, יש צורך לברר אם הפגיעה היא לתכלית ראויה, שהולמת את ערכיה של מדינת ישראל ואם היא עולה או לא עולה על הנדרש. כידוע, פגיעה בזכות יסוד חייבת להיות כזאת שלא עולה על הנדרש. לטעמנו יש כמה היבטים שמצביעים על כך שהפגיעה פה עולה על הנדרש כיוון שאם המטרה היא שילוב האוכלוסייה החרדית בתעסוקה.

כמו כן, העדפה מתקנת ואוטומטית על רקע זהות באה על חשבון איכות רלוונטית של המושא לתפקיד ועל חשבון מקסום היעילות והרווח שיינתן לחברה מן השירותים הציבוריים. אסור שתיקון מציאות לא ראויה ייעשה על חשבון הרמה התכליתית של מקצוע ספציפי.

(בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמים באנגלית ובעברית)

ביבליוגרפיה לדוגמא:

נטע ברק-קורן "החברה החרדית והאקדמיה הישראלית: בחינה מחודשת של עמדות הציבור החרדי כלפי לימודים אקדמיים" משפטים גליון מט, האונ' העברית ירושלים, (2019)

גדליהו, מ' (2019). תוכניות החומש בהשכלה: שילוב האוכלוסיות הערבית והחרדית באקדמיה, ירושלים, המכון לאסטרטגיה ציונית

אסבן, א'. בכר-כהן, י' (2020), מובילי דרך: מנהיגות אזרחית חדשה בחברה החרדית, ירושלים, המכון הישראלי לדמוקרטיה

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, סקר כוח אדם לשנת 2021, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, פרסומי למ"ס, לפ"מ, ירושלים (2021)


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת