עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית זום, הוראה בראי העתיד, קורונה, חינוך מקוון מתימטיקה, אתר "אופק", הנעת תלמידים, הישגים במתמטיקה, לימוד מרחוק עם אפליקציית זום בזמן קורונה, איכותני, ראיונות תפיסות מורים (עבודה אקדמית מס. 6661)

‏390.00 ₪

49 עמ'

עבודה אקדמית זום, הוראה בראי העתיד, קורונה, חינוך מקוון מתימטיקה, אתר "אופק", הנעת תלמידים, הישגים במתמטיקה, לימוד מרחוק עם אפליקציית זום בזמן קורונה, איכותני, ראיונות תפיסות מורים

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי תפיסת של מורים את תרומת השימוש באתר "אופק" להנעת התלמידים והעלאת הישגיהם במתמטיקה?

תוכן עניינים

 מבוא............... 1

 1. סקירת ספרות. 3

1.1            עיגון תיאורטי..................................................................................................3

1.2            קונסטרוקטיביזם חינוכי...................................................................................3

1.3            קונסטרוקטיביזם והתקשוב..............................................................................4

1.4            תקשוב במערכת החינוך....................................................................................5

1.5            שילוב התקשוב במערכת החינוך בישראל............................................................6

1.6            גורמים המעורבים ביישום פדגוגיה משלבת טכנולוגיות מידע ותקשורת..................6

1.7            תפיסות המורים את שילוב טכנולוגיות המידע והתקשורת בהוראה ובלמידה...........6

1.8            מערכת החינוך הערבית בישראל........................................................................8

1.9            הוראה מתוקשבת במערכת החינוך הערבית........................................................8

1.10          שימוש באופק בהוראה ולמידה.......................................................................9

1.11          ההשפעה של אופק על הנעת הלומד................................................................10

א.      הנעה - מהי?.........................................................................................10

ב.       תיאוריות של הנעה................................................................................11

ג.        הבחנה בין הנעה פנימית להנעה חיצונית......................................................11

ד.       הזדמנויות הניתנות בכיתת הלימוד כגורם הנעה............................................12

1.12          השפעה של אופק על הישגי התלמידים...........................................................13

1.13          מטרת המחקר ושאלות המחקר....................................................................14

2 .שיטה. 15

2.1            מערך המחקר..............................................................................................15

2.2            משתתפים...................................................................................................15

2.3            כלי מדידה...................................................................................................16

2.4            הליך המחקר...............................................................................................16

2.5            שיטת ניתוח והצגת נתונים............................................................................17

2.6            אמינות.......................................................................................................17

2.7            אתיקה מחקרית..........................................................................................18

2.8            מגבלות המחקר...........................................................................................18

 1. ממצאים...................................................................................................... 20
 2. דיון, סיכום ומסקנות יישומיות............................................................................31

4.1            סיכום ומסקנות המחקר.................................................................................32

4.2            המלצות המחקר............................................................................................39

4.3            הצעות למחקרים נוספים................................................................................39

4.4            מגבלות המחקר.............................................................................................40

4.5            תרומת המחקר..............................................................................................41

4.6            בנימה אישית................................................................................................41

מקורות..............................................................................................................42

נספחים: נספח א': מדריך הראיון 49

 נספח ב': הראיונות................................................................................................. 50

עבודה זו עסקה בתפיסת המורים את השימוש באתר אופק ואת השפעותיו על למידה של לומדים, במטרה לבדוק, אם שימוש באתר זה משפר את הלמידה ואת ההישגים בקרב תלמידי המתמטיקה.

אופק הוא סביבת הלמידה הדיגיטלית הגדולה והמתקדמת ביותר בישראל לבית הספר היסודי והעל-יסודי. הטכנולוגיה מתקדמת, ומאפשרת לתלמידים ללמוד בבית הספר מן הבית באמצעות גלישה באינטרנט, עבודה עם מסכים, זמינות ועצמאות בחיפוש ובאיתור מידע, קידום פדגוגיה דיגיטלית הן בכיתה והן בבית, בנוסף האתר משמש להוראה, ללמידה ולהערכה.

שאלת המחקר הינה : מה תפיסותיהם של מורי מתמטיקה במגזר הערבי את האתר אופק ואת השפעתו על הנעה פנימית והישגי התלמידים במתמטיקה?, ושאלות-המשנה היו: (1) מהם מאפייניו של אופק? (2) מה תפקיד המורה ביחס לשימוש באופק? (3) מה הזיקה בין שימוש באופק להנעה פנימית של לומדים במתמטיקה? ו- (4) מה הזיקה בין שימוש באופק לרמת הישגיהם הלימודיים?

על מנת לבדוק את השאלות לעיל, בחרנו בגישה האיכותנית מסוג תיאוריה מעוגנת בשדה וערכנו את המחקר שבו השתתפו 15 מורים למתמטיקה מכיתות שונות בבתי ספר יסודיים ערביים בצפון הארץ, הנתונים האיכותיים נאספו באמצעות ראיונות עומק חצי-מובנים, לאחר עיבוד הנתונים אותרו ארבע תמות מרכזיות שהן: מאפייניו של אופק, תפקיד המורה ביחס לשימוש באופק, זיקה בין שימוש באופק לבין הנעה פנימית של לומדים במתמטיקה ו-זיקה בין שימוש באופק לבין ההישגים הלימודיים של תלמידי מתמטיקה.

ניתוח ממצאי המחקר מעיד על כך, כי האתר אופק מתאפיין בעידוד עצמאות של התלמיד בחיפוש מידע; הוא גדוש במאפיינים אינטראקטיביות ובאילוסטרציות דינמיות וסימולציות; מאפשר למורה לעקוב אחר התקדמות התלמיד; ותכניו של אופק מתעדכנים במהירות ובקלות. בנוסף לכך הממצאים מראים כי אופק תורם להחדרת שינוי בתפקידו של המורה ומזמן לו להיות גורם מסייע העוזר לתלמיד, שהוא פעיל בתהליכי ההוראה והלמידה, והופך אותו לגורם מכוון, מתווך ומעריך מתמיד ולא רק סמכות של העברת מידע גרידא.

ובאשר לתמה השלישית והרביעית, ניתן לומר לפי הממצאים נמצאה זיקה חיובית הן בין שימוש באופק להנעה פנימית של תלמידי המתמטיקה והן בין השימוש באתר ורמת הישגיהם של תלמידי מתמטיקה, דבר המעיד על תרומתו הרבה של האתר בעשייה החינוכית כפי שדיווחו מורי המתמטיקה, משתתפי המחקר.

לאור מה שהובא לעיל, המסקנה היא, אפוא, שאופק הינו כלי בעל מאפיינים שימושיים וחיוביים הן ללומד והן למורה, כמו כן הוא כלי שמסייע להחדיר לבתי הספר פיתוחים וחידושים טכנולוגיים, שסוללים את הדרך לקראת גישות ושיטות לימוד עדכניות, אלטרנטיביות וחדשות, המתממשקות עם עולמם של התלמידים, ומגבירות את ההנעה ללמידה ואת רמת ההישגים במתמטיקה.

ראוי לציין כי מבחינה מעשית, יש להעמיק חקר בנושא השימוש באופק באמצעות קידום תהליך הכנסתו במספר בתי ספר, ובדיקת תוצאות הפעלת התהליך, עוד חשוב להקנות למורה את הכלים הדרושים ליישומו ואולי גם לבדוק את מידת שביעות רצונם של התלמידים ושל הוריהם מהשימוש באופק.

דוגמא ראיון

 • ספר / י לי בבקשה מעט על עבודתך כמורה בבית הספר?

אני מורה למתמטיקה לכיתות ה', ו'. וכל שנה בכיתה ה' אני מתחילה בנושא שברים, כאילו שתלמידיי אינם יודעים כלום.

חלק ב':

שאלות הראיון

 1. כאשר את / ה שומע / ת את המילה אתר, יישומון באתר אופק, מה עובר לך בראש?

בכל נושא אני מחפשת על אתר או יישומון, שיעזור לי בהיזכרות הנושא וגם לתרגל את הנושא.

 1. מה הן, לדעתך, מטרות האתר אופק?

מטרות האתר הן, לפעמים, להכיר נושאים חדשים הקשורים לחומר הנלמד, לשחק משחקים לימודיים, ולפעמים תרגול להקלה על המורה ועל התלמיד.

 1. תאר / י בבקשה את האתר אופק? איך הוא נראה? מה עושים איתו? מהי האווירה?

האתר מסודר לפי נושאים, הוא קל לשימוש וניתן לעבור מקטגוריה לקטגוריה במהירות ובלי סיבוכים.

 1. היזכר / י בבקשה ברגע משמעותי, שזכור לך במיוחד שהתרחש בקשר לאתר / יישומון אופק?

ניגשתי ליישומון בהכרת שברים פשוטים, והתלמידים נדלקו עליו, כך שהם לא רצו שהשיעור יסתיים.

 1. כיצד את / ה תופס / ת / חווה את האתר / יישומון אופק?

כלי עזר טוב מאוד, אני משתמשת בו תמיד, אבל יש חוסר בחומרים בשפה הערבית. האתר גם חסר מבחינה גיאומטרית.

 1. מה התרומה של האתר אופק להנעה הפנימית של הלומד? כיצד הדבר בא לידי ביטוי?

האתר גורם להעלאת המוטיבציה אצל התלמיד ללמוד ולתרגל את החומר דרך משחקים ודרך צורות, שהוא בונה בעצמו ואוהב להתעסק איתן, ובכך הוא מגלה עניין להתקדם יותר, לחקור יותר ולרכוש מידע ומיומנויות חדשות.

 1. מה התרומה של האתר אופק לרמת הישגיו של הלומד? כיצד הדבר בא לידי ביטוי?

כאשר אני מעבירה חומר בכיתה, אני מתחילה בכיתה לתרגל את החומר, והתלמיד מתרגל את החומר בבית, ואז הוא מפנים טוב את החומר הנלמד. חזרות מהנות מהוות מקור אטרקטיבי לתלמיד לפי הקצב שלו, ולפי הזמן הנוח בעבורו שזמין מול כל מחשב ואינטרנט.

 1. מה היא השפעת האתר אופק על משמעת הילדים בבית הספר ועל ההנעה הפנימית של לומדים בבית הספר?

האתר מעלה את ההנעה הפנימית של הלומדים, כי הם מתרגלים דרך המחשב, וזה כל כך עוזר להם וקרוב אליהם - "גיל הטכנולוגיה", הם מתרכזים יותר בעשייה החינוכית ובלימודים, ומפחיתים את הפרות המשמעת וההפרעות.

 1. מה השפעת האתר אופק על הקשר שלך עם התלמידים? כיצד?

השפעה חיובית, התלמיד מפנים חומר בצורה קרובה לעולמו, התלמידים שקטים כדי שיהיה להם הזדמנות לתרגל, הקשר מתמשך אחרי יום הלימודים דרך האתר.

 1. מהן המטרות שלך כמורה בקשר לאתר אופק?

בכל נושא שאני מלמדת, אני מחפשת יישומונים כדי לתרגל אותם, בייחוד, במשך השיעורים המאוחרים, כמו שיעור שישי או שביעי. ובמקום לכפות עליהם שיעור פרונטאלי מעייף, אני מאפשרת להם ללמוד בהנאה מול המחשב.

 1. אילו תחושות שכיחות מעורר בך האתר אופק?

דירוג התלמידים, למידה לפי הקצב והרמה הלימודית של התלמיד. תלמידים מחוננים מתעסקים עם פעילויות ומשימות קשות יותר מתלמידים בינוניים או חלשים.

 1. מה הצורך שלך בכל הקשור לאתר אופק?

מתן מענה לתלמידים מתקשים - שיראו את החומר הנלמד מול העיניים, בעיקר בשברים וגם בגיאומטריה.

 1. מה הדבר הפחות מספק אותך כמורה בקשר לאתר אופק?

שליחת משימות לתלמידים דרך האתר.

 1. אם היית יכול/ה לייעץ / לשנות משהו בנוגע לאתר אופק, מה היית מייעץ / ת / משנה?

בניית מערכי שיעורים שלמים תוך היעזרות ביישומונים שבאתר.

(בעבודה האקדמית כ-40 מקורות אקדמים באנגלית ובעברית)

ביבליוגרפיה לדוגמא:

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, סקר לשנת 2019, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, פרסומי למ"ס, לפ"מ, ירושלים (2019)

אלגלי, צביה. מדיניות התקשוב בחינוך: אופנות, רפורמות ואתגרים לאומיים. רמת-גן; אוניברסיטת בר אילן, עבודה לתואר שלישי, למודים בין תחומיים - מדע, טכנולוגיה וחברה. תשע"ז 2017

ויזנגרין, דנאל. אייפד ככלי לבחינת היכולת הנרטיבית של ילדים על הספקטרום האוטיסטי בתפקוד גבוה. רמת-גן; אוניברסיטת בר אילן, עבודה לתואר שני, בית הספר לחינוך


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏390.00 ₪

מחיקה ובלעדיות/מצגת