עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון מזונות - הבטחת הכנסה במקום דמי מזונות, משפט משווה (עבודה אקדמית מס. 6781)

‏290.00 ₪

49 עמ'

סמינריון מזונות - הבטחת הכנסה במקום דמי מזונות, משפט משווה

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי הבטחת הכנסה במקום דמי מזונות ?

 

תוכן עניינים

מבוא    

חובת האב והאם בדיני מזונות ילדים, בפסיקה האזרחית    

הבטחת הכנסה במקום דמי מזונות          

דמי מזונות       

הבטחת הכנסה 

תנאי זכאות לקבלת הבטחת הכנסה         

השוואה בין תנאי זכאות לקבלת דמי מזונות לבין תנאי זכאות לקבלת הבטחת הכנסה

סיכום ביניים     

ישראל  

תיקונים מודרניים לחוק בענין דמי מזונות 

תיקון תשמ"א לחוק        

בית המשפט לענייני משפחה חותר לצמצום האפליה          

ועדת שיפמן      

פרקטיקה בבתי המשפט לענייני משפחה  

פסיקה עדכנית  

פסק דין בעניין: השפעת משמורת משותפת על חבות במזונות        

פסק דין בעניין: מזונות מופחתים במשמורת משותפת        

פסק דין בעניין: מזונות לפי צרכי הילד ולא לפי עושרו של האב        

פסק דין בעניין: תביעת מזונות    

פסק דין בעניין: תובענה להפחתת מזונות 

פסק דין בעניין: תובענה למזונות קטינים, תובענה כספית לאיזון משאבים ולפירוק שיתוף וכן, תביעת משמרות והסדרי ראייה    

דיון:     

מזונות בעולם    

המודל בקנדה   

המערכת הפדרלית        

המודל באוסטרליה        

הרשות למזונות ילדים Child Support Agency (CSA)         

תפקידם של גופי ממשל בתכנית למזונות ילדים     

איתור הורים לא משמורנים         

המודל בבריטניה           

ביבליוגרפיה      

 

נראה כי באופן כללי העברת נשים מקבלת דמי מזונות לקבלת הבטחת הכנסה לא תפגע בגובה שיעור הקצבה שלהן. זאת כיון ששיעור ההבטחת הכנסה המוגדל (לנשים גרושות עם ילדים) זהה לשיעור דמי המזונות לאישה עם ילד או שני ילדים ומעלה כמו גם נקודת איפוס הגמלה . 

אולם, נראה כי כיון שתנאי הזכאות להבטחת הכנסה הם שונים מתנאי קבלת דמי מזונות; (ובעלי רכב והנמצאים בלימודים על תיכוניים/אקדמאים אינם זכאים להבטחת הכנסה) נשים הזכאיות כיום לדמי מזונות מן הביטוח הלאומי והן בעלות רכב או לומדות לימודים על תיכוניים עלולות להפגע. על פי הערכות הכלליות של הביטוח הלאומי שנעשו לפני כשנתיים, כ-4,000 נשים עלולות להפלט מהמערכת של קבלת דמי מזונות בשל האיסורים על החזקת רכב ולימודים על תיכוניים.

בנוסף, עלולות להפגע מן המעבר נשים אשר נישאו שנית ועל פי מבחן ההכנסות להבטחת הכנסה לתא המשפחתי, לא יהיו זכאיות להבטחת הכנסה.

כמו כן, יש לתת את הדעת כי התנאים כיום לקבלת הבטחת הכנסה הם מורכבים ובהעדר אינפורמציה מלאה לגבי אופן היישום של תוכנית מעין זו, ישנו קושי לאמוד את היקף השפעה שתהיה לתוכנית זו על שיעור הנשים החד הוריות הזכאיות כיום לדמי מזונות.

נראה, כי על מנת להבטיח כי נשים הזכאיות לדמי מזונות מהמוסד לביטוח לאומי כיום לא יפגעו כתוצאה מהסדר חדש בו יבוטלו דמי המזונות ויומרו בהבטחת הכנסה, יהיה צורך לבצע תיקוני חקיקה קפדניים תוך התאמתם לתנאי הזכאות בחוק דמי מזונות. [2]

 


 

בעבר שקל משרד האוצר לבטל את דמי המזונות שמקבלות נשים גרושות מהביטוח הלאומי ולתת להן במקום זאת קצבאות הבטחת הכנסה. מאחר ואין מדובר בתוכנית מפורטת המגדירה את אופן יישום העברתן של המקבלות דמי מזונות כיום, מקבלת דמי מזונות לקבלת הבטחת הכנסה, מסמך זה יוצא מתוך נקודת הנחה כי תנאי הזכאות שלהן לקבלת הבטחת הכנסה תחת ההסדר חדש, יהיו זהים לאותם קריטריונים החלים על מקבלי הבטחת הכנסה כיום.

 

מסמך זה יסקור את שני החוקים הנוגעים בסוגיות הנדונות: חוק דמי מזונות (הבטחת תשלום), תשל׳׳ב- 1972 וחוק הבטחת הכנסה וינסה לעמוד על משמעותה בפועל של יישום תוכנית מעין זו לגבי הכנסתן של נשים גרושות חד הוריות.

 

 

על פי חוק המזונות (הבטחת תשלום) זכאים לדמי מזונות מן הביטוח הלאומי אישה או ילד, תושבי ישראל, שיש בידם פסק דין למזונות מבית משפט, והם אינם מקבלים את התשלום מן החייב במזונות. המוסד לביטוח לאומי משלם לזוכה במזונות תשלום חודשי ובמקביל גובה מן החייב במזונות את הסכום שחויב בו בפסק הדין. התשלום בעבור כל ילד הנכלל בפסק דין יהיה עד מלאת לו 18 שנה. הזכאות לדמי מזונות מן הביטוח הלאומי כפופה למבחן הכנסות. זוכה[1] שאינה עומדת במבחן ההכנסות לא תהיה זכאית לדמי מזונות.

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

רות זפרן "קביעת מזונות בישראל – מהפך?" משפט ועסקים 

אהרן ברק "חוקת המשפחה: היבטים חוקתיים של דיני המשפחה" משפט ועסקים טז 13

 

Weitzman, Lenore J. Economics of Divorce: Social and Economic Consequences of Property, Alimony and Child Support Awards 28 UCLA L. Rev. 1181 (2015) ‏ ‏Cabinet Sub-Committee on Maintenance, Child Support: discussion paper on child ‎maintenance , p. 14.‎


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת