עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית עובדי קבלן כח אדם, יחסי עובד מעביד קבלן כ"א, העסקת עובדים בחברות כוח־אדם, קורונה, משפט משווה (עבודה אקדמית מס. 6805)

‏290.00 ₪

35 עמ'

עבודה אקדמית עובדי קבלן כח אדם, יחסי עובד מעביד קבלן כ"א, העסקת עובדים בחברות כוח־אדם, קורונה, משפט משווה

סרטון יוטויוב הפורס צילום כל קובץ הוורד של העבודה האקדמית, כולל מקורות הביבליוגרפיה ודרכי הציטוט והאיזכור- ככה שלא תקנו חתול בשק!  לינק: 

https://youtu.be/lwwvKEeyEbU

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי יחסי עובד מעביד של עובדי קבלן?

תוכן עניינים:

1.מבוא.

שאלת המחקר. 

2. צורות העסקה באמצעות קבלן כ"א. 

יחסי עובד מעביד / קבלן - עובד-קבלן

עקיפת חוקי המגן

קורונה ועובדי קבלן

2.1 נתונים השוואתים על העסקה דרך קבלני כח אדם במדינות ה- OECD – משפט משווה

3. ניתוח חוק העסקת קבלני כ"א. 

מטרת החוק

קוח החוק

4.חוק להגברת האכיפה של דיני עבודה

משפט משווה ישראל מול העולם

5. סיכום ומסקנות

ביבליוגרפיה.

נגיף הקורונה הוכרז כמגיפה עולמית והיכה גלים בארץ ובעולם. משבר נגיף הקורונה הוא משבר כלכלי-תעסוקתי שגרם להתעצמות של תהליכים גלובליים כמו התכנסות לאומית וקסנופוביה. הוצאה לחל"ת ופיטורין בזמן המשבר ברור שבוצעו קודם כל כלפי העובדים החלשים הלא הם עובדי הקבלן.

בשנים האחרונות התרחב דפוס העסקה באמצעות חברות כ״א בעולם ובמדינת ישראל כתוצאה מגורמים ושינויים כלכלים שונים. העסקת עובדים באמצעות חברות כוח-אדם טומנת בחובה יתרונות למשק לאור העובדה שדפוס העסקה זה מקנה למעביד גמישות העסקה בהתאם לצרכיו. מאידך, העסקה באמצעות חברת כ״א פוגעת פעמים רבות בתנאי העסקה של המועסקים עצמם. בישראל, בה שיעורי העסקה באמצעות חברות כ״א בישראל הם מן הגבוהים בעולם, מוסדר הנושא בחוק ״העסקת עובדי קבלני כ״א״ אשר קובע כי עובד שהועסק על ידי קבלן כוח -אדם נשאר עובד של הקבלן כשבינהם שוררים יחסי עובד -מעביד.  התקבל בכנסת תיקון לחוק אשר הגביל את משך זמן העסקתו של עובד באמצעות חברות כ״א לתשעה חודשים וקבע כי תנאי העסקתם של העובדים באמצעות חברות כ״א יושוו לאלה של העובדים האחרים באותו ארגון. מועד יישומו של החוק נידחה . יישום התיקון לחוק יצר חששות שונים לגבי השפעתו על המשק ביניהם: חשש לפיטורים מואצים במגזר הפרטי והציבורי, העסקת עובדים בשיטת ״הדלת המסתובבת״ ויצירה של הסכמים קיבוציים בין חברות כ״א לארגוני עובדים בהם תנאי העובדים לא ישופרו באופן ניכר.

נתוני' כללי': בדיקת מרכיבי התופעה מגלה כי במשק הישראלי פועלות כ-300 חברות כ״א. על פי סקר הרשות לכ״א במשרד העבודה והרווחה בין העובדים בחברות כ״א ניתן למצוא שיעורים גדולים של נשים (65%) ועולים חדשים (יותר משליש). הגיל הממוצע של העובדים באמצעות חברות כ״א עומד על 36 שנים. העובדים מרוכזים במקצועות שאינם דורשים מיומנות מקצועית רבה או השכלה גבוהה. משך ההעסקה של העובדים עומד על ממוצע של 20 חודש ולמעלה מ56.8% מהעובדים עובדים מעל 9 חודשים. תנאי העסקה של העובדים בחברות כ״א נחותים מאלה של עובדים אחרים וכ-20% עד 40% מהמשתתפים בסקר לא זכו אפילו לתנאי עבודה הקבועים בחוק. בקרב עובדי חברות כ״א, שיעור מקבלי שכר המינימום הוא פי-2 משיעורם באוכלוסיית השכירים.

צמצום תקציבי משרדי הממשלה ושיאי כוח האדם בשירות הציבורי יצרו מצב של יצירת תקינה עקיפה בה משרדי הממשלה שוכרים את שירותיהן של חברות כ״א ומעסיקים דרכן עובדים. מספר העובדים באמצעות חברות כ״א במגזר הציבורי נאמד בכ- 70,000 עד 80,000 איש, מתוכם כ-50,000 נשים. יש לציין כי ברשימה שהוכנה ע״י אג8 תקציבי' במשרד האוצר עבור נציבות שירות המדינה לצור: ההערכות לקראת התיקץ בחוק נספרו 40000 איש המועסקי' באמצעות חברות כ״א במשרדי הממשלה. בקרב עובדים בחברות כ״א במגזר הציבורי שיעור המועסקים לטווח ארוך (מעל 9 חודשים) הוא מעל 50% ונשים יותר מגברים נוטות לעבוד מעל 9 חודשים. נשים מועסקות לרוב במקצועות מנהלה ושירותים זוטרים ושיעור האמהות הצעירות (בקבוצת גיל 28 -36) גבוה במיוחד.

במספר תביעות משפטיות וסכסוכי עבודה התברר כי רבות מן הנשים המועסקות במגזר הציבורי באמצעות חברות כ״א מועסקות במשך עשרות שנים, לעיתים תוך התחלפות חברת כוח האדם המעסיקה אותן, אולם לא זוכות לתנאי העסקה כשל עובדות מדינה. בנוסף, נשים ואמהות העובדות באמצעות קבלני כ״א לא זוכות להטבות הניתנות בשירות הציבורי לאמהות עובדות כדוגמת קיצור שעות עבודה או חופשה לצורך טיפול רפואי בהריון וכדי. להסתדרות העובדים הכללית החדשה הגיעו מגוון תלונות הנוגעות לקיפוח תנאי עבודה של נשים בחברות כ״א.

מצגת שוויון בעבודה, העסקת עובדים באמצעות קבלני כוח אדם

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

דוידוב ג', "התניה על סטטוס ״עובד״ והשלכותיה" משפטים גליון נ(2), האונ' העברית ירושלים, (2020)

מרקוס א(2020). מורה דרך ל"ימי הקורונה" - ההגבלות (צווים ותקנות), דיני עבודה (חל"ת, אבטלה ועוד), מיסים, ארנונה, אוצר המשפט

עובדים באמצעות קבלני כ״א בישראל: ניתוח תוצאות סקר עובדים באמצעות קבלני כ״א . הרשות לתכנון כ״א משרד העבודה והרווחה

ז׳ילוני אפריים. ״המהפכה החקיקתית בעניין העסקת עובדי חברות כוח-אדם״. משאבי אנוש. 

McGaughey E, ‘A Human is not a Resource’ (2018) Centre for Business Research, University of Cambridge Working Paper 497 (2018)


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת