עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית רכישה מקוונת סלולר, תפיסת סיכון, תועלת נתפסת, חווית רכישה, כוונות רכישה, כמותני, שאלונים, צרכנים באמצעות הסמארטפון (עבודה אקדמית מס. 7076)

‏390.00 ₪

49 עמ'

עבודה אקדמית רכישה מקוונת סלולר, תפיסת סיכון, תועלת נתפסת, חווית רכישה, כוונות רכישה, כמותני, שאלונים, צרכנים באמצעות הסמארטפון

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי רכישה מקוונת בסלולר ?

תוכן העניינים

תקציר.

מבוא..

רקע והצגת הנושא..

סמארטפונים..

הבעיה העסקית הנחקרת..

שאלות המחקר.

מטרות ותרומות המחקר.

תיאורטיות..

יישומיות..

סקירת ספרות..

תחום המסחר בסלולר-רקע.

הערכת ההשפעות של חוויית לקוח על כוונת רכישה בסלולר.

חווית לקוח..

קשר בין חווית לקוח וכוונת רכישה..

הגדרת סיכון נתפס..

תועלת נתפסת..

רציונל המחקר.

שיטת המחקר.

הגדרת משתני המחקר.

תפיסת סיכון ברכישה- משתנה בלתי תלוי.

תועלת נתפסת - משתנה בלתי תלוי.

חווית לקוח - משתנה בלתי תלוי.

כוונות הרכישה של הצרכן בסמארטפון - משתנה תלוי.

המתודולוגיה של המחקר.

מקורות לאיסוף נתונים..

אוכלוסיית המחקר.

גודל המדגם..

תהליך הדגימה..

סיווג משתנה המחקר.

מערך והליך המחקר.

גישת המחקר.

כלי המחקר.

השיטה לאיסוף הנתונים..

שיטת הניתוח..

תרומתו של המחקר.

מגבלות המחקר.

ממצאים..

התפלגות הנתונים הדמוגראפיים..

לוח  – התפלגות הנתונים הדמוגראפיים לפי מגדר.

תרשים  – התפלגות הנדגמים לפי מגדר.

לוח  – התפלגות הנתונים הדמוגראפיים לפי גיל.

תרשים  – התפלגות הנדגמים לפי גיל.

לוח  – התפלגות הנתונים הדמוגראפיים לפי אזור מגורים..

תרשים  – התפלגות הנדגמים לפי מגורים..

לוח  – התפלגות הנתונים הדמוגראפיים לפי הכנסה ממוצעת..

תרשים  – התפלגות הנדגמים לפי הכנסה ממוצעת..

לוח  – התפלגות הנתונים הדמוגראפיים לפי השכלה..

תרשים  – התפלגות הנדגמים לפי השכלה..

התפלגות משתני המחקר.

לוח - מדדי מרכז ופיזור של משתני המחקר הרציפים..

תרשים  – התפלגות משתני המחקר הרציפים..

בדיקת השערות המחקר.

לוח : מתאמי פירסון בין משתני המחקר הבלתי תלויים לכוונות רכישה (N=)

לוח : משוואת הרגרסיה לניבוי כוונות רכישה על פי תפיסת הסיכון והמשתנים הדמוגרפיים..

ניתוח התוצאות ודיון.

סיכום מסקנות והמלצות..

סיכום והמלצות..

המלצות למחקרים נוספים..

מגבלות המחקר.

ביבליוגרפיה..

 

עולם השיווק הולך ומשתכלל כל הזמן. בכל פעם שהגיעו למיצוי באמצעי אחד, עברו בהדרגה לאמצעי חדש לצורכי פרסום ושיווק. הדור הבא בשיווק ובפרסום הוא הטלפון הנייד החכם. תשלומים בסלולר שהחלו כרינגטונים ואפליקציות והתרחבו לספרים, מתחילים לכלול יותר ויותר אפשרויות מרכישת מוצרים פיזיים, הזמנת פרחים או חדר במלון ועד תשלום לעירייה או תשלומים עבור נסיעות בתחבורה ציבורית.

מטרת המחקר הייתה לבדוק האם קיים קשר בין תפיסת סיכון של הצרכן ברכישה לבין כוונת הרכישה, האם קיים קשר בין תועלת הנתפסת של הצרכן מרכישה באמצעות הסמארטפון לבין כוונת הרכישה והאם קיים קשר חיובי בין חווית הרכישה של הלקוח באמצעות הסמארטפון לבין כוונת הרכישה. אוכלוסיית המחקר ממנו נבחר המדגם כללה 62 נשאלים, מתוך אוכלוסיית הסטודנטים וחברים שנבחרו באופן אקראי .זהו מדגם מייצג של אוכלוסיית הצרכנים בסמארטפון.

המשתנים שנבדקו הם: תפיסת סיכון, תועלת נתפסת, חווית רכישה, וכוונות רכישה. תפיסת סיכון, תועלת נתפסת וחווית רכישה כמשתנה בלתי תלוי וכוונות רכישה כמשתנה תלוי.

המשתנים הם משתנים איכותיים, אשר נבדקו בסולם מדידה אורדינלי. שימוש במשתנים ממתנים – גיל, מין, השכלה, אזור גיאוגרפי, שכר.

תוצאות המחקר הוכיחו כי לא קיים קשר שלילי בין תפיסת הסיכון של הצרכן לבין כוונות הרכישה באמצעות הסמארטפון. כמו כן, נמצא קשר חיובי בין התועלת הנתפסת של הצרכן לבין כוונות הרכישה באמצעות הסמארטפון. לא אוששה ההשערה בדבר הקשר בין חווית הלקוח של הצרכן לבין כוונת הרכישה באמצעות הסמארטפון.

מסקנות המחקר הראו כי המחיר, השירות, והנוחות היה ונשאר מרכיב משמעותי בהשפעתו על כוונת הרכישה. התגלתה תמונה ברורה באשר להעדפת הלקוחות בנוגע לגורמים המשפיעים על כוונות הרכישה.

עוד נמצא, ששיקולים של סיכון אינו מהווה עבור הלקוחות מניעה לרכישה באמצעות הסמארטפון. הציון הממוצע שהתקבל מראה כי הלקוחות עדיין נותנים אמון במערכת ואינם פוסלים אותה.

חווית הלקוח אינה מהווה עבור הצרכן שיקול ברכישה באמצעות הסמארטפון. לקוח הקונה באמצעות הסמארטפון חווית החנות לא מעניינת אותו.

המלצת החוקרים, לערוך מחקרים נוספים בתחום, בניסיון להבין את סיבות הקשר במשתנים ואת הסיבות לאי הקשר.

 

דוג' מהשאלון

חווית הרכישה בסמארטפון

 

 

 

 

 

רכישה באמצעות הסמארטפון זמינה ונוחה מאוד

 

 

 

 

 

רכישה באמצעות האינטרנט נוחה יותר מאשר רכישה באמצעות הסמארטפון

 

 

 

 

 

רוב האתרים כיום מותאמים לרכישה באמצעות סמארטפונים מאשר בעבר

 

 

 

 

 

תהליך התשלום של רכישה באמצעות הסמארטפון מהיר ונוח יותר מאשר רכישה בחנות

 

 

 

 

 

הרכישה באמצעות הסמארטפון נעימה יותר מאשר רכישה בחנות רגילה

 

 

 

 

 

תהליך הרכישה באמצעות הסמארטפון ארוך ומייגע

 

 

 

 

 

אני מעדיף לרכוש מוצרים דרך מחשב אישי מאשר דרך סמארטפון משיקולי נוחות וחווית רכישה

 

 

 

 

 

(בעבודה האקדמית כ-50 מקורות אקדמים באנגלית ובעברית)

ביבליוגרפיה לדוגמא:

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, סקר לשנת 2019, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, פרסומי למ"ס, לפ"מ, ירושלים (2019)

דוח 2018 מכון TGI, פלח שוק: קניה מקוונת, ת"א, 2019

ספר העובדות העולמי CIA, (2019)

 

תח-9


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏390.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת


שדה אימייל הינו חובה