עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית מוטיבציה פנימית, פסיכולוגיה ארגונית, מגדר, המגזר הציבורי, תעסוקת נשים שוויונית, שאלונים, מחקר כמותני ארגון נבחר: משרד החינוך, מוטיבציה פנים ארגונית (עבודה אקדמית מס. 7225)

‏390.00 ₪

עבודה אקדמית מוטיבציה פנימית, פסיכולוגיה ארגונית, מגדר, המגזר הציבורי, תעסוקת נשים שוויונית, שאלונים, מחקר כמותני ארגון נבחר: משרד החינוך, מוטיבציה פנים ארגונית

שאלת המחקר 

האם דרך ניהול הארגון ומוטיבציה לעבודה יכולים להשפיע על סביבת עבודה מקדמת נשים במשרד החינוך?

תוכן עניינים

 מבוא –

 • ארגון – משרד החינוך –
 • מבנה – נשים במגזר הציבורי –
 • תהליכי בקרה והערכה – הנעת עובדים -
 • סיכום מאמרים -
  • ארגוני המגזר הציבורי -
  • תעסוקת נשים -
  • מוטיבציה בארגוני המגזר הציבורי -
 • שיטה -
 • ממצאים -
 • דיון –

מקורות –

נספחים –

עבודה זו תתמקד בשלושה היבטים חשובים בסביבה ארגונית – הארגון עצמו, המבנה שלו מבחינת כוח אדם ותהליכי הערכה ובקרה. בתוך היבטים אלו אנו נתמקד במשרד החינוך, בתעסוקת נשים במגזר הציבורי ובמוטיבציה במגזר הציבורי בהתאמה להיבטים הכלליים. לפי כך אם מחברים יחד את כל ההיבטים לכדי נושא מגובש אנו רוצות לעסוק בדפוסי תעסוקת נשים במשרד החינוך והתפקיד של המוטיבציה כגורם משפיע על תפיסת הארגון כמקדם נשים או לא.

כל נושא אותו בחרנו יכול למלא ספרים שלמים, במיוחד שמדובר במגזר הציבורי. המגזר הציבורי הוא הממשק הכי נוכח לקשר שבין המדינה כרעיון ממשי לבין האזרחים על ידיי כך שמהגזר הציבורי אחראי להענקת שירותים ואכיפת חוקים בקרב האזרחים. הנוכחות של המגזר הציבורי בחיי החברה הוא ישיר – באופן בו הוא מיישם מדיניות כלפי האזרח, ועקיף – כוחו בחברה יכול לקבוע מגמות חברתיות רבות כגון זה בו אנו מתמקדות – תעסוקת נשים.

העבודה תורכב מחמישה חלקים – ראשית נקיים סקירה קצרה של היבט בו אנו נעסוק. החל מרמת הארגון של משרד החינוך, דרך תעסוקת נשים במגזר הציבורי ולבסוף המשתנה האחרון סוגיית המוטיבציה בארגונים ממשלתיים ושל המגזר הציבורי. לאחר מכן, נעבור לסקור שלושה מאמרים הרלוונטיים לכל היבט שיעזרו לנו להגיע להמשגה תיאורטית ומחקרית של כל נושא בנפרד וממנו גם נוכל לבחון את האינטראקציה שלהם אחד על השני. בחלק השלישי אנו נרחיב על שיטות המחקר שלנו, כלים, מדגם ועוד וניתן הגדרות אופרציונליות להמשגה התיאורטית. לאחר מכן נציג את הממצאים אליהן נגיע על מדגם הכולל נשים עובדות בדרגות ניהול או שלא בדרגות ניהול במשרד החינוך ובכך נוכל לבחון את שאלת המחקר העומדת בבסיס עבודה זו :

האם דרך ניהול הארגון ומוטיבציה לעבודה יכולים להשפיע על סביבת עבודה מקדמת נשים במשרד החינוך?

לבסוף לאחר הצגת התוצאות נדון במשמעות הממצאים לאור סקירת הספרות ונדון במחקרי המשך אפשריים. אנו מקוות כי עבודה זו תוכל להסביר הן תהליכים חיצוניים ארגוניים והן תהליכים פנימיים יותר של המוטיבציה הפנימית של העובדת על מנת להגיע תובנות שיכולו לעשות בהן שימוש באותו מגזר בעל משקל כה גדול על החברה הישראלית – המגזר הציבורי.

דוגמא מהשאלון:

מאור רצוי לי

רצוי לי

לא משנה לי

לא רצוי לי

מאוד לא רצוי לי

 

 

 

 

 

 

שתהיה לי אפשרות לעבוד בשיתוף פעולה עם הצוות שלי

 

 

 

 

 

שאקבל משימות בעבודה שיהיו מעניינות ובעלות אתג

 

 

 

 

 

שאחשב במשרד החינוך כבעלת יכולת

 

 

 

 

 

שעבודתי תהיה לפי נוהלי עבודה ברורים ומוגדרים

 

 

 

 

 

שתהיה לי היכולת לקבל החלטות עצמאיות בעבודה

 

 

 

 

 

שהעבודה תהיה בשיתוף מנהלים ומפקחים של משרד החינוך

(בעבודה האקדמית כ-40 מקורות אקדמים באנגלית ובעברית)

ביבליוגרפיה לדוגמא:

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, סקר כוח אדם לשנת 2021, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, פרסומי למ"ס, לפ"מ, ירושלים (2021)

טאוב ד'. מערכת החינוך בראי החוק והמשפט, הוצ' פרדס (2020)

דו"ח נציבות שירות המדינה (2019). מערך ההדרכה בשירות המדינה מבקר המדינה: דו״ח שנתי, 69, ב', כרך ראשון, פרסומי משרד ראש הממשלה, עמי 347-436

Haak-Saheem, W., & Festing, M. (2020). Human resource management-a national business system perspective. The International Journal of Human Resource Management, 31(14)

Hammond, M., Cross, C., Farrell, C., & Eubanks, D. (2019). Burnout and innovative work behaviours for survivors of downsizing: An investigation of boundary conditions. Creativity and Innovation Management, 28(3), 306-317

Ryan R. (2019). The Oxford Handbook of Human Motivation. Oxford University Press


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏390.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת