עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה בנושא שירותי הסעדה בבתי־ספר, אוכל מערכת החינוך (עבודה אקדמית מס. 7239)

‏290.00 ₪

19 עמ'

עבודה בנושא שירותי הסעדה בבתי־ספר, אוכל מערכת החינוך

שאלת המחקר:

כיצד באה לידי ביטוי הסעדה במוסדות חינוך?

תוכן עניינים

מבוא: הנושא הרגולטורי, הבעייה הרגלטורית, והמשטר הלגולטורי - ישן מול חדש

משרד הבריאות

שירות המזון הארצי

המחלקה לבריאות הסביבה

משרד הפנים והשלטון המקומי 

משרד החינוך

רגולציה: הזנת תלמידים במסגרת מפעל ההזנה

סיכום

ביבליוגרפיה

עבודת המחקר מבקשת לבדוק את השפעות הרגולציה על הסעדה בבתי"ס. כיום מקבלים ארוחה חמה בגני-הילדים ובבתי-הספר (לא כולל צהרונים) מאות אלפי תלמידים, ובהם כ-165,000 תלמידים שהארוחה ניתנת להם במסגרת מפעל ההזנה הפועל מכוח חוק ארוחה יומית לתלמיד (להלן: חוק ארוחה יומית לתלמיד). להזנת תלמידים במוסדות חינוך יש כמה מטרות, ובהן הקניית הרגלי תזונה נכונים, קיום יום לימודים ארוך וסיוע בפתרון בעיית היעדר ביטחון תזונתי.

הארוחה החמה המוגשת לתלמידים במוסדות החינוך היא, לעתים קרובות, הארוחה החמה היחידה הניתנת להם באותו היום, ויש לה מקום מרכזי בתזונתם של התלמידים. אי-אפשר להגזים בחשיבותה של ארוחה זו - אם היא אכן ניתנת באופן הראוי - מבחינת הרכבה, הקניית הרגלי אכילה נכונים וטיב המזון ואיכותו. פיקוח תזונתי ותברואתי מחמיר על ההזנה הוא חיוני, שכן הוא המבטיח כי התלמידים מקבלים מזון באיכות גבוהה, בכמות ובהרכב מספקים. בבדיקות שערכו משרדי הממשלה השונים ואגף מבקר המדינה נמצאו ליקויים חמורים בהרכב המזון, בהובלתו, באחסונו, בכמותו, באופן הגשתו ובפינויו.

בעבר פרסם מבקר המדינה דוח מקיף בנושא ״יישום חוק ארוחה יומית - מפעל ההזנה״, כחלק מדוח מבקר המדינה על הביקורת ברשויות המקומיות. בבדיקה שערך המבקר במוסדות חינוך נמצא כי בחלק מבתי-הספר שנבדקו לא התקיימו תנאי היגיינה וסניטציה נאותים וחלק מספקי המזון לא הקפידו לספק בכל יום את כמות המנות הנדרשת ואת כל מרכיבי הארוחה שהתחייבו לספק. בהתייחסו לפיקוח ולבקרה תפעוליים מצא המבקר כי משרד הבריאות איננו מעורב בכל הנוגע לפיקוח תברואתי על מפעל ההזנה על רקע היעדר תקציב מתאים וכוח-אדם לביצוע הבקרה וכישלון הניסיון להשגת שיתוף פעולה בין משרדי הבריאות והחינוך בעניין זה, ורק בחלק מן הרשויות המקומיות מעורבים הווטרינר העירוני ומחלקת התברואה בפיקוח על מפעל ההזנה. עוד נקבע כי משרד החינוך לא קבע נהלים שיבטיחו שיתוף פעולה בין הרשויות המקומיות ובין ספקי המזון בפיקוח על תנאי התברואה של הארוחות המוגשות. משרד החינוך מפעיל בקרה עצמאית על הפרוייקט אולם הפיקוח של חברה זאת חלקי בלבד. 

ממצאי הבדיקה שנערכה לשם הכנת חיבור זה מעידים כי המצב לא השתנה באופן מהותי מאז פרסום דוח המבקר, וכי הליקויים המהותיים שמצא המבקר בפעולות הפיקוח והבקרה על מפעל ההזנה עומדים בעינם.

מצגת הסעדה בתי ספר רגולציה מזון במערכת החינוך

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

עדיאל זימרן ונתנאל דגן "ביקורת שיפוטית על רשויות אכיפת החוק " משפטים כרך נב, האונ' העברית ירושלים (2021(

ידין ש'. רגולציה חדשה: מהפכה במשפט הציבורי

שלי לוי "מערך הפיקוח על המזון במשרד הבריאות", מרכז המחקר והמידע של הכנסת

העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת


שדה אימייל הינו חובה