עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון אסירות לעומת אסירים, אפליה מגדרית, שיקום, שב"ס, כלא נשים, עברייניות, פשע מגדרי, תנאי הכליאה של אסירות (עבודה אקדמית מס. 7257)

‏290.00 ₪

49 עמודים

עבודה אקדמית מספר 7257
סמינריון אסירות לעומת אסירים, אפליה מגדרית, שיקום, שב"ס, כלא נשים, עברייניות, פשע מגדרי,  תנאי הכליאה של אסירות

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי כליאה של אסירות לעומת אסירים?

תוכן עניינים

מבוא

אסירות בישראל - נתונים כלליים

האם יש מקום להשוואה בין תנאי מאסר של גברים לתנאי מאסר של נשים?

אפליה מגדרית

מספר העובדים הסוציאליים לעומת מספר האסירים

גמילה מסמים

הטיפול הרפואי והנפשי

הטיפול הרפואי-גופני

הסוהרות

מבנה האגפים בנווה-תרצה

בניית בית-סוהר חדש לנשים

שיקום אסירים

מיפוי הפעילות

תפקידי הרשות לשיקום האסיר

תוכניות שיקום שונות

שיקום אסירים צעירים

שיקום אסירים המכורים לסמים ואסירים אלימים

שיקום אסירים עברייני מין

שיקום אסירות

תוכניות לשיקום אסירים

מתקנים בשב״ס

שירות בתי הסוהר

שירות בתי הסוהר כיום

מבנה ארגוני של שירות בתי הסוהר

אבחון ומיון אסירים

קבוצות ייחודיות - עברייני אלימות במשפחה ועברייני מין

פעילות השב״ס בשיתוף גורמים חיצוניים

שיקום אסירים משוחררים - הרשות לשיקום האסיר

תקציב וכוח-אדם

אופייה של פעילות השיקום ברשות

שיקום של עברייני מין לאחר השחרור

נתונים על פשיעה חוזרת (רצידיביזם) בישראל

פגישה עם יועץ רש"א

בנית תכנית שיקום מתאימה

בעיות בשיקום אסירים

סיכום :

אסירות אמהות

טיפול נפשי

תעסוקה

סוהרות

אפשרויות הכליאה של נשים

ביבליוגרפיה

 

שב״ס מכיר בכך שכלא נווה-תרצה אינו מתאים לצרכים המיוחדים של אוכלוסיית הנשים. לפי השב״ס, בשל צורכיהן המיוחדים של נשים, הוא נוקט העדפה מתקנת בתנאי הכליאה שלהן לעומת אסירים גברים. מהחיבור עולה כי יש הבדלים בין תנאי כליאתם של אסירים לתנאי כליאתן של אסירות - לעתים לטובת הנשים ולעתים לרעתן. רוב ההבדלים לרעתן נובעים מכך שיש כלא אחד לנשים בישראל, קטן וישן.

לפי גורמי מחקר רבים, השוואה בין תנאי הכליאה של גברים לתנאי הכליאה של נשים אינה הנושא שיש לדון בו. הבנת נסיבות החיים הקשות של האסירות הובילה רבים לקרוא לרפורמה בדרכי הענישה שלהן כדי שלא יתבססו על מודל הענישה של גברים. רוב האסירות הן אמהות המגיעות מרקע כלכלי-חברתי נמוך וממשפחות המתאפיינות בחוסר תפקוד, חסרות השכלה, חסרות רקע תעסוקתי, שעברו התעללות מינית בעברן, וסובלות מבעיית סמים ואלכוהול ומבעיות נפשיות.

בחיבור זה לא נרחיב בנושא הטיפול בנשים שפשעו ושיקומן שלא באמצעות מאסר, שפירושו שינוי אסטרטגי בהתייחסות אליהן. החיבור עוסק בשיקום ובענישה של נשים במסגרת הכללית של הענישה הקיימת - בכלא - ובעיקר באסירות פליליות בנווה-תרצה.

יודגש כי המונח אסירות נוגע לכלואות, כלומר גם שפוטות וגם עצורות.

להלן תמצית הנקודות שנבחנו בחיבור:

אסירות אמהות

• יותר ממחצית מהאסירות הן אמהות, רובן חד-הוריות.

• מאחר שאין בנווה-תרצה מטפלת או הסדרים לשליחת התינוקות למעון מחוץ לכותלי הכלא, ילדי אסירות מתגוררים עם אסירות אחרות. כמו כן, אסירה שמגדלת את ילדיה אינה יכולה לצאת לתעסוקה.

• ביקורים הם דרך מרכזית של אסירות לשמור על קשר עם ילדיהן, אלא שאסירות אמהות מקבלות ביקורים כמו שאר האסירות.

יחס אסירות לסגל

היחס בין מספר אסירות למספר אנשי סגל טוב יותר מאשר בבתי-סוהר של גברים, אולם לא רק מספר אנשי הסגל חשוב אלא גם התאמתם למורכבות הטיפול באסירות.

טיפול וגמילה

• שיעור הנרקומנים בקרב אסירות גדול משיעורם בקרב אסירים. אף-על-פי-כן, לאסירים יש יותר פרויקטים לגמילה ויותר שעות טיפול.

• בספטמבר 2009 היו בנווה-תרצה 85 אסירות (כ-45% מהאסירות הפליליות) מכורות לסמים. 12 מהן בלבד עברו טיפול גמילה אינטנסיבי.

 

טיפול נפשי

• שי עור האסירות הסובלות מהפרעה נפשית גדול הרבה יותר משיעור הסובלים מהפרעה נפשית בקרב אסירים גברים. הצוות הפסיכיאטרי בנווה-תרצה מצומצם, ויש קושי במתן מענה מתאים לאסירות. אסירות חולות בנפשן משוכנות בנווה-תרצה עם אסירות שאינן לוקות בנפשן.

• במרכז בריאות הנפש (מב״ן) אין אגף לנשים, וכיום נשים אינן מתאשפזות בו. טיפול רפואי-גופני

השב״ס מפעיל את מרכז רפואי שב״ס (מר״ש) בכלא מרכז גוף ונפש (מג״ן), אולם אין בו מענה קבוע לאסירות. אסירה שדרוש לה אשפוז ארוך מתאשפזת בבית-חולים אזרחי.

תעסוקה

אפשרויות התעסוקה בנווה-תרצה מעטות, ואפשר להעסיק במקום כ-80 אסירות.

סוהרות

עבודה של סוהרת בכלא נשים מורכבת ואינטנסיבית מעבודתו של סוהר או סוהרת בכלא גברים. חשוב שהסגל בנווה-תרצה יקבל הכשרה מיוחדת בנושא מאסר נשים. כיום תנאי הקבלה וההכשרה של סוהרות בכלא נשים זהים לאלו של סוהרות אחרות.

שטח המחיה

שטח המחיה של כלל האסירים והאסירות בשב״ס הוא 3.1 מ״ר בממוצע לאסיר. שטח המחיה בנווה-תרצה הוא 3.4 מ״ר לאסירה בממוצע. מבחינת השטחים הציבוריים המצב בכלא נווה-תרצה טוב במידה מסוימת מאשר בכלל שב״ס.

אפשרויות הכליאה של נשים

• בארץ יש בית-סוהר אחד לנשים, והוא נועד לכלל האסירות. רמת הביטחון בו מרבית ואמצעי הביטחון מותאמים לרמת ביטחון זו. רמת הביטחון של המתקן עומדת ביחס הפוך למצב זכויות האדם של האסירים שבו.

• הקריטריון העיקרי למיון נשים לאגפי בית-הסוהר הוא התמכרותן לסמים ו/או אלכוהול, והן אינן ממוינות לפי רמת הסיכון הנשקפת מהן לשלום הציבור.

• בנווה-תרצה לא נעשית ההפרדה הנדרשת בין אסירות, למשל בין עצורות לשפוטות ובין חולות לבריאות.

• חסרים בנווה-תרצה אגפים, למשל אגף לטעונות פיקוח. כמו כן, יש בכלא אגף טיפולי אחד בלבד, ואגף השיקום מצומצם.

 

(בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת