עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון ייצוג הולם לנשים, אפליה מתקנת מגדר, יצוג הולם אישה שוק העבודה, הבחנה משווה, אפליה מתקנת נשים, הפליה מתקנת מגדרית, מעמד (עבודה אקדמית מס. 7528)

‏290.00 ₪

28 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 7528

סמינריון ייצוג הולם לנשים, אפליה מתקנת מגדר, יצוג הולם אישה שוק העבודה, הבחנה משווה, אפליה מתקנת נשים, הפליה מתקנת מגדרית, מעמד

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי העדפת מתקנת ומגדר?

תוכן עניינים

מבוא 
סקירת ספרות 
המהפכה החברתית – מגדר והזכות החוקתית לשוויון 
הנורמה בישראל: מגדר ושוויון 
חוק שכר שווה לעובדת ולעובד 
דרך הטיפול באפליה מגדרית – העדפה מתקנת
סטריאוטיפים בכלל וכלפי נשים בפרט 
אכיפת הזכויות למניעת אפליית נשים בעבודה 
שיטה - מתודולוגיה 
בעיות מתודולוגיות 
סיכום 
ביבליוגרפיה 


עבודה זו תעסוק בהעדפת מתקנת ומגדר.
העדפה מתקנת מכונה גם אפליה מתקנת היא מתן עדיפות לאנשים על סמך השתייכותם לקבוצה מסוימת באוכלוסייה, הנחשבת לחלשה יותר, על פני אנשים המשתייכים לקבוצות אחרות, אשר נחשבות לחזקות. נוטים לנקוט במדיניות זו כאשר נסיונות להנהגת שוויון הזדמנויות אינם מצליחים לקדם את פלח האוכלוסייה החלש. לעתים מתוארת האפליה המתקנת ככלי שנועד לנתץ את "תקרת הזכוכית" מחסום בלתי נראה המוצב בפני התקדמותם של החלשים בחברה.
מטרתה של ההעדפה המתקנת היא תיקון פערים חברתיים ויצירת איזון המשקף בצורה נכונה יותר את הרכבה של החברה. זאת באמצעות קידום שילובן של קבוצות חלשות בחברה, ועידוד הפרטים בקבוצה החלשה לשאוף להגעה לתפקידים ולנקודות השפעה חשובות יותר בחברה, בתקווה שאלו ימשכו אחריהם אחרים מקרב בני אותה הקבוצה.
נקודת מבט חלופית להעדפה מתקנת רואה בה מעין פיצוי בהווה בעבור פגיעה בעבר. האוחזים בהשקפה זו דורשים מהקבוצה החזקה לפצות את הקבוצה המוחלשת. השקפה זו, אף שיש לה תומכים רבים, מעלה בעיות רבות. בפרט בעייתית העמדה לפיה על קבוצה אחת לפצות קבוצה שנייה, וזאת מאחר שנזק לא נגרם לקבוצה, אם כי לפרטים בקבוצה. גם הממד השרירותי לפיו "נבחר" המפצה מהקבוצה החזקה הוא בעוכריה של השקפה זו .
העדפה מתקנת היא, למשל, העדפת קבלת אפרו אמריקאים לאוניברסיטאות בארצות הברית, או הקלה במתן רישיונות להפעלת קזינו לאינדיאנים בארצות הברית, או חוק המחייב קבלת נשים, על פני גברים, בתפקידים בדירקטוריונים בחברות ממשלתיות בישראל. בכל המקרים האלו יש הבחנה בין אדם שנמנה עם הקבוצה החזקה לזה שנמנה עם הקבוצה החלשה, כאשר האחרון מקבל יחס מועדף.

(בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמים באנגלית ובעברית)

ביבליוגרפיה לדוגמא:

ענת מאור העדפה מתקנת והבטחת ייצוג בישראל, הוצאת רמות. 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, סקר כוח אדם לשנת 2018, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, פרסומי למ"ס, לפ"מ, ירושלים (2018)

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת