עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון חוק השילוב, תלמידים בעלי צרכים מיוחדים, שילוב חינוך מיוחד, חוק השילוב, השתלבות תלמידי החינוך המיוחד בחינוך הרגיל, מסגרו (עבודה אקדמית מס. 7643)

‏290.00 ₪

31 עמודים 

עבודה אקדמית מספר 7643
סמינריון חוק השילוב, תלמידים בעלי צרכים מיוחדים, שילוב חינוך מיוחד, חוק השילוב, השתלבות תלמידי החינוך המיוחד בחינוך הרגיל, מסגרו

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי השתלבות תלמידי החינוך המיוחד בחינוך הרגיל לאור חוק השילוב?

תוכן עניינים

מבוא

מהות השילוב      

תפיסות בנושא שילוב     

המודל ההומניסטי-חינוכי

השמת ילדים עם צרכים מיוחדים במסגרות חינוך שונות     

השוואה לעולם: השילוב באירופה ובארצות-הברית

חקיקה בנושא שילוב       

אבחון והשמת ילדים עם מוגבלויות במדינות שונות

מסגרות לילדים בעלי צרכים מיוחדים       

המדיניות התקציבית של השילוב 

חינוך מיוחד ושילוב בישראל - התפתחות היסטורית ומסגרות שילוב           

תקופת טרום חוק החינוך המיוחד - פעולת מוסדות החינוך הרגיל והמיוחד  

הגדרת הילד המוגבל     

חוק החינוך המיוחד       

סוגיות בנושא השילוב בישראל    

תכנית האב ליישום חוק חינוך מיוחד        

סיכום סקירת הספרות   

הכשרת מורים וידע בחינוך מיוחד כמשפיעים על עמדות לגבי שילוב

ביבליוגרפיה      

 

החוק קובע כי ילד עם צרכים מיוחדים אשר ועדת שילוב מוסדית החליטה על זכאותו לשילוב, זכאי לתוספת של הוראה ולימוד וכן לשירותים מיוחדים. על-פי החוק, שר החינוך, בהסכמת שר האוצר, יקבע לכל שנת לימודים את מספר הזכאים לשילוב.

 

• בשנת לימודים זו לומדים במערכת החינוך כ-80,000 תלמידים עם צרכים מיוחדים המשולבים במסגרות חינוך רגילות (לעומת 50,000 תלמידים במסגרות החינוך המיוחד).

• כיום משרד החינוך קובע את הקצאת שעות השילוב למוסדות החינוך הרגילים לפי שיעור קבוע ממספר התלמידים הכולל בכל מוסד, ולא לפי מספר התלמידים בעלי הצרכים המיוחדים וחומרת לקויותיהם.

המפתח הסטטיסטי להקצאת שעות שילוב הוא כיום 5.4% מכלל התלמידים במוסד חינוכי מסוים, 1.85 שעות שבועיות לתלמיד. ההקצאה של 1.85 שעות שילוב שבועיות לתלמיד מוגדרת על-ידי משרד החינוך כהקצאה המינימלית המאפשרת סיוע רצוף ומועיל.

להערכת משרד החינוך, כ-8% מכלל התלמידים בחינוך הרגיל נזקקים לשירותי החינוך המיוחד, אך כאמור, בתקציב העומד לרשות המשרד כיום אפשר להקצות את ההקצאה המינימלית רק ל-5.4% מהתלמידים בבתי-הספר הזוכים להקצאה.

 

מצגת על שילוב צרכים מיוחדים, רפרט פאוורפוינט מקצועי רפרנט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

(בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת