עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית ניתוח ציורים, רווחה נפשית, וויסות רגשי, רפלקסיה רגשות: כעס, אהבה, שמחה, עצב, ניתוח יצירות אמנות, רפלקציה (עבודה אקדמית מס. 7750)

‏290.00 ₪

33 עמ'

עבודה אקדמית ניתוח ציורים, רווחה נפשית, וויסות רגשי, רפלקסיה רגשות: כעס, אהבה, שמחה, עצב, ניתוח יצירות אמנות, רפלקציה

שאלות המחקר

כיצד באים לידי ביטוי רווחה נפשית וויסות רגשי של רגשות כמתבטא ביצירות אמנות?

אילו מאפיינים פנומנולוגיים התחברו ליצירת משמעות חדשה בין רגשות?

תוכן עניינים

מבוא

שאלות המחקר

  1. רגשות וויסות רגשי

1.1 רווחה נפשית

1.1.1 רווחה נפשית וויסות רגשי

  1. מתודולוגיה – העיון הפנומנולוגי
  2. רפלקסיה על יצירות אמנות

3.1 רפליקציה על העבודות של ח

3.1.1 רגש אהבה

3.1.2 רגש העצב

3.1.3 ציור רגש שמחה

3.1.4 שנאה

3.1.5 כעס

3.1.6 פחד

3.2 רפלקציה על עבודות של ע

3.2.1 שנאה

3.2.2 כעס

3.2.3 עצב

3.2.4 אהבה

3.2.5 שמחה

3.3 רפלקציה על העבודות של נ

3.3.1 עצב

3.3.2 שנאה

3.3.3 פחד

3.3.4 כעס

3.3.5 שמחה +אהבה

דיון ומסקנות

ביבליוגרפיה

נספח

בעשורים האחרונים יש עניין גובר ברווחה הנפשית, ועל כן יותר ויותר מחקרים בוחנים מה הם הגורמים התורמים להעלאת הרווחה הנפשית של אנשים. תחום המחקר של הרווחה הנפשית קשור לפסיכולוגיה החיובית, שהנחותיה הן שאין להסתפק רק בתיקון הפגמים הקיימים באדם – למשל ריפוי מחלות – אלא יש להתמקד גם במיצוי הטוב והמימוש העצמי שלו . בין המוקדים של מחקרים בתחום הרווחה הנפשית מצוי ההיבט התרבותי: אחת המסקנות של מחקרים היא שלגורם התרבותי יש קשר לאופן שבו הרווחה הנפשית נבנית. אולם מעבר להיבט התרבותי, חקר הרווחה הנפשית קשור לפסיכולוגיה של הרגשות. (כץ, 2021)

עבודה זו תבחן כמה רגשות בהתאם לניתוח יצירות אמנות שבוצעו על ידי מטופלות. במוקד העבודה יצירות של שלוש נשים.

שאלת המחקר המשנית שתנחה את העבודה היא "אילו מאפיינים פנומנולוגיים התחברו ליצירת משמעות חדשה בין הרגשות?".

מבנה העבודה:

החלק הראשון של העבודה יציג ספרות מחקר שדנה על הקשר שבין ויסות רגשי לרווחה נפשית. לאחר מכן יבוא פרק מתודולוגי שיסביר בקצרה כמה מעקרונות של הניתוח הפנומנולוגי. לאחר פרק זה יוצגו העבודות שנוצרו על ידי הנשים שהעבודה מציגה את מהלך הטיפול בהן. לאחר מכן ייערך דיון על אודות הקשר שבין סקירת הספרות לבין המקרים הפרטיים שהוצגו בעבודה.

מצגת ניתוח ואבחון ציורים

(בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמים באנגלית ובעברית)

ביבליוגרפיה לדוגמא:

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, סקר לשנת 2021, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, פרסומי למ"ס, לפ"מ, ירושלים (2021)

כץ יהודית, פסיכולוגיה חיובית: חושבים טוב. הוצאת ספרים כתר (2021)

רימון־אור ע', תורתו של זיגמונד פרויד ויישומיה, הוצ' פרדס (2020)

 

העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת


שדה אימייל הינו חובה