עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודת סמינריון עיוורים בישראל: סיוע ושירותים, נכות העיוורון, אמצעי עזר, ראייה ממוחשבת (עבודה אקדמית מס. 7859)

‏290.00 ₪

32 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 7859

עבודת סמינריון עיוורים בישראל:  סיוע ושירותים, נכות העיוורון, אמצעי עזר, ראייה ממוחשבת

שאלות המחקר

כיצד באים לידי ביטוי תלמידים וסטודנטים עיוורים ולקויי ראייה?

תוכן עניינים:
תקציר................................................................................................................. 4
רקע ................................ ................................ ........................................................ 5
מהו עיוורון? ................................ ................................ ......................................... 6
מבנה העין ................................ ................................ ........................................... 7
תהליך הראייה: ................................ ................................ ................................... 12
חלק א-תיאור הטכנולוגיה ואיסוף נתונים:
אפיון הטכנולוגיה- ננו טכנולוגיה ................................ ................................................ 16
מוצרים עיקריים המתבססים על טכנולוגיה זו: .......................................................... 11
ניתוח סטנדרטים ................................ ................................ .................................... 22
פלחי שוק שכבר אמצו את הטכנולוגיה )סיפורי הצלחה על המוצרים הנ"ל(: ..................... 26
יכולות ייצור................................ ................................ ............................................ 23
איכות ייצור ומגבלות ייצור ................................ ........................................................ 21
עלויות ................................ ................................ ................................................... 42
השפעות סביבתיות המשפיעות על חדירת הטכנולוגיה ................................................. 44
השפעות כלכליות ................................ ................................ ................................ 45
טכנולוגיות מתחרות או תחליפיות אשר משפיעות על חדירת הטכנולוגיה ........................ 46
חלק ב- דעות מומחים:
51......................................................... ................................ : דעת מומחים מספר 1
55......................................................... ................................ : דעת מומחים מספר 2
בס"ד
2
51......................................................... ................................ : דעת מומחים מספר 2
62........................................................ ................................ : דעת מומחים מספר 4
61........................................................ ................................ : דעת מומחים מספר 5
72........................................................ ................................ : דעת מומחים מספר 6
71......................................................... ................................ : דעת מומחים מספר 7
32......................................................... ................................ : דעת מומחים מספר 3
סיכום דעות מומחים ................................ ................................ ................................ 31
חלק ג- ניתוח חדירת הטכנולוגיה:
12.......................................... ................................ ................................ chasm מודל
15.......................................... ................................ ................................ :probit מודל
17............................................ ................................ :Epidemic Models - מודל המגיפה
11............................................ ................................ ................................ :bass מודל
מודל רשת ................................ ................................ .......................................... 101
מודל תורת המשחקים ................................ .......................................................... 102
סיכום כל התסריטים ................................ ............................................................ 106
נספחים:
101 ................................................. ................................ אופן ביצוע העבודה- נספח 1
111 ....................................................... ................................ פניות למומחים- נספח 2
ביבליוגרפיה................................ ................................ ........................................ 117
בס"ד
4
תקציר
עבודה זו עוסקת בטכנולוגיה חודרנית להחזרת הראייה לעיוורים.
טכנולוגיה זו התפתחה בשנים האחרונות וכוללת בתוכה כמה גירסאות שונות לאותו הפיתוח,
מדובר בשתל אשר מכניסים באמצעות ניתוח לתוך עינו של עיוור אשר סובל ממחלות רשתית
ולא עיוור מלידה, השתל מעורר את העצבים הפעילים בעין באמצעות סימולציה חשמלית
שנשלחת למוח ומאפשרת לו לתרגם זאת לכדי תמונה.
מדובר בטכנולגיה חדשנית ומהפכנית אשר תגרום לעיוורים לחזור לראות ולהתמצא במרחב,
מה שעד כה היה בלתי אפשרי עבורם. העיוור לא יחזור לראות תמונה רגילה אלא יראה
תמונה פחות חדה בצבעים של שחור לבן.
בהתבסס על שיחות עם מומחים בתחום הן מצד פיתוח השתל והן מצד רפואת העיניים וכן
לאחר ניתוח החדירה של הטכנולוגיה באמצעות מודלים, מצאנו כי הטכנולוגיה כעת בשלב
הפיתוח והחדירה לשוק, עוד אין מספר רב של משתמשים אך מדבריהם עולה כי מהר מאוד
הטכנולוגיה תגיע לשלב בגרות ועתידה להביא מזור למחלות העיניים ושביעות רצון גבוהה
בקרב העיוורים.
חקרנו את היתרונות והחסרונות של הטכנולוגיה, ישנם מחלות שהשתל לא יוכל לעזור בהם
להחזיר את הראייה, אך עדין צופים שעם הזמן יצליחו לשפר את הטכנולוגיה, ככל שיתגברו
על המגבלות כך אנשים ירצו לאמץ את הטכנולוגיה משום שהיתרונות של הטכנולוגיה גוברים
על החסרונות. אנו חוזות כי בעתיד הלא רחוק צפויה הטכנולוגיה להכניס קרן אור לחיי
העיוורים ברחבי העולם.
עבודתנו הייתה מאוד אינטנסיבית ומאתגרת.
בהזדמנות זו נודה למרצה על השיעורים המעניינים ועל ההדרכה הארוכה בכל שלבי
העבודה, על התמיכה וההשקעה בצורה מקצועית לאורך כל הדרך.
נודה גם מקרב לב למומחים שהסכימו לשתף עמנו פעולה וליטול חלק בעבודה.
בס"ד
5
רקע
מיליוני בני אדם בעולם סובלים מלקות בראייה המכונה לעיתים עיוורון ) מעל 130 מליון(.
מתוכם כ – 12% מהאוכלוסייה בישראל בגילאי 20-64 סובלים מקושי כלשהו בראיה
ומספרם עומד על כ – 522 אלף בני אדם, כ- 72,000 הינם בעלי קושי רב בראיה או שאינם
רואים כלל והם מהווים 1.7% מכלל האנשים המדווחים על קושי כלשהו בראיה.
כמו כן כ- 74% מהאנשים שמספרם עומד על כ- 52 אלף, סובלים מקושי רב בראיה ואפילו
מעיוורון מוחלט. הללו הגדירו עצמם כבעלי מוגבלות ברמה המפריעה מאוד לשגרת חייהם,
שכן אנשים עיוורים/ בעלי הפרעות ראייה קשות מציגים בעיות משניות של דיכאון, קושי
בביצוע משימות יומיות ותופעות התנהגותיות נוספות הקשורות במוגבלותם .
.) סה"כ הלוקים בעיניהם מהווים כ – 2.5% מסך האנשים בעלי מוגבלות בישראל ) 741,000
. *על בסיס עיבודים מיוחדים של מינהל מחקר וכלכלה לסקר החברתי של הלמ"ס, 2012
) )פורסם ב- 4/6/2012
על אף המצב הנורא המצוי כיום בנוגע ללוקים בראייתם, ארגון הבריאות העולמי לא צופה
עתיד טוב ומשופר יותר כי אם ההיפך ולהערכתו ב־ 2020 יהיו בעולם כ- 75 מיליון עיוורים
וכ ־ 214 מיליון אנשים שסובלים מעיוורון חלקי. נתונים אלו גורמים לחרדה בקרב הציבור
ולחשש מפני צופן העתיד.
בס"ד
6
מהו עיוורון?
עיוורון משמעותו היעדר כושר ראייה מלא או חלקי כתוצאה ממום בלידה, מחלה תורשתית,
חבלה, ליקוי או מחלה של העיניים, עצב הראייה או המוח.
כמו כן מחלות מערכתיות בגוף, כגון סוכרת ויתר לחץ דם פוגעות בעין ובכושר הראייה
ועלולות אף הן לגרום לעיוורון. עיוורון, שלא כמו מחלות אחרות אינו ניתן לתיקון בשום אמצעי
ואף לא באמצעות משקפיים, או עדשות מגע.
ניתן להבחין בין מצב של עיוורון מלא, בו אין כלל תפיסה של אור, לבין עיוורון חלקי, בו
נפגעת בצורה קשה היכולת לבצע פעולות יומיומיות רגילות.
שני מושגים עיקריים ביכולת הראייה מגדירים עיוורון - חדות ראייה למרחוק ושדה ראייה.
חדות ראייה למרחוק - היכולת להבחין בפרטים, כגון תווים או אותיות, בגדלים שונים. ראייה
תקינה מוגדרת באמצעות המספרים 6/6 , כאשר עיוור מוגדר כרואה 2/60 או גרוע מכך .
שדה ראייה - מרחב הראייה המרכזי וההיקפי. בראייה תקינה, גודלו של שדה הראייה הוא
. כ °130- )חצי מעגל(. אדם מוגדר עיוור כאשר שדה הראייה שלו נמוך מ °20-
ניתן להבחין בהבדל הקיים בין עיוורון לכושר ראייה ירוד. ראייה לקויה פוגעת בכושר ביצוע
פעילויות יומיומית,אך ישנה אפשרות לבצע אותן באופן עצמאי באמצעות מכשור מיוחד, מה
שאין כן בעיוורון מוחלט בו פעולות אלו אינן אפשריות.
לבד מהעול הפיסי והמגבלות הטכניות, עלול העיוורון להוות מקור לקשיים רבים לעיוורים
ולבני משפחותיהם, הן במישור הכלכלי והן במישור החברתי. בתחומים אלו נהוג להבחין בין
מדינות מפותחות ובין מדינות שאינן מפותחות. במרבית המדינות המפותחות נהוגה קצבה
ממשלתית מיוחדת לעיוורים. כך שקיימים מוסדות ממשלתיים הפועלים לשרת את ציבור
העיוורים, דוגמת ספריות המשאילות ספרי ברייל וארגוני תמיכה במסגרתם מקבלים העיוורים
סיוע נפשי וחברתי. במדינות לא מפותחות אין בידי הממשלה די כלים להתמודד עם ממדי
העיוורון, ועל כן פועלים במדינות אלה ארגוני סיוע רבים )מרביתם בינלאומיים( המסייעים
לעיוורים ולבני משפחותיהם.

כיצד באים לידי ביטוי עזרים וטכנולוגיה לעיוורון ?

תוכן עניינים:

מבוא

נכות העיוורון

שילוב תלמיד לקוי ראיה בכיתה רגילה

השפעת השילוב

אמצעים ועזרים לעיוורים בהוראה

עיוורון

עזרים לעזרה וטיפול בעיוורים

מודעות

ספורט לעיוורים

עיוורים במספרים

טכנולוגיה בשירות העיוורים

ראייה ממוחשבת

מדידת הסביבה

ניתוח תנועה

זיהוי והכרה

זיהוי אותות וסימנים

זיהוי פתולוגיות בתחום הרפואי.

ישומי ראייה ממוחשבת שלא לקריאה:

שימושים בידוריים:

שימושים רפואיים:

אתגרים בתחום

ספרייה לעיוורים

הקלטת קול אנושי

עיצובים נגישים אחרים

ספריות לעיוורים בישראל

אורקם טכנולוגיות בע"מ

עיצוב

שימושים

סיכום

ביבליוגרפיה

נספח תמונות

עבודה אקדמית זו בנושא: עיוורים- טכנולוגיה ועזרים לעיוורון. כאשר רופאי ראיה, אופטומטריסטים ואנשי חינוך משתמשים במונח לקות ראיה, הם אינם מתכוונים לבעיות בתשבורת. שאלו בעיות שניתן להתמודד איתן באמצעות משקפיים או עדשות מגע. אלא ללקות הנגרמת מפגמים בראיה שאין אפשרות לשפר או לתקן באמצעות אמצעים אילו. אובדן ראיה מגביל את הלוקים בו בתחומים שונים. ראיה לקויה או ראיה תת נורמאלית והם נמצאים על הרצף שבין ראיה תקינה לעיוורון. 

בניגוד לדעה הרווחת, לרוב האנשים המתפקדים כעיוורים מוחלטים בעלי אחוז ראייה מסוים, לחלקם אף תיתכן ראייה תקינה עם פגיעה ממשית בשדה הראייה (למשל במחלת רטיניטיס פיגמנטוזה). עיוור נחשב אדם שחדות הראייה המקסימלית בעין הטובה יותר שלו, עם תיקון משקפיים במידת הצורך, הוא 6/120. לשם השוואה, לאדם בעל משקפי 4- ומעלה, כאשר אינו מרכיב את המשקפיים, חדות הראייה של 6/120 או פחות. אולם, בניגוד לעיוור, קיימת עבורו האפשרות לשפר את הראייה במשקפיים או עדשות מגע. (לפ"מ, 2019)

 

גם במקרים קשים, בהם קיימים רק שרידי ראייה חלקיים, ניתן לעזור למטופל, בעיקר בקריאה, על ידי שימוש באביזרי הגדלה שונים, כגון זכוכיות מגדלות עם תאורה, מגדלות אלקטרוניות, טלוויזיה במעגל סגור (טמ"ס) לחומר קריאה ועוד.

 

מקרי עיוורון רבים נגרמים עקב מחלת גלאוקומה וניוון מרכז הראייה. בארצות מתפתחות רוב מקרי העיוורון נגרמים עקב קטרקט שאינו מנותח, בניגוד למדינות המפותחות. (הס, 2015)

 אחת הבעיות העיקריות בעזרה ללקוי הראייה המבוגר היא המטופל עצמו. באמצעים טכניים שונים ניתן לשפר ולעזור מאוד בעיקר ביכולת לקריאה, אולם אחוז ניכר מהמטופלים חסר מוטיבציה ואינו מעוניין בעזרה זו. הסיבה העיקרית לכך היא חוסר הרצון שיראו אותו משתמש בזכוכיות מגדלות, טלסקופים קטנים או משקפיים מיוחדים. הבעיה ממשית, ומהווה גורם ראשון לכישלון הטיפול במקרים אלו. (לפ"מ, 2019)

אורקם טכנולוגיות בע"מ היא חברה ישראלית המפתחת ומייצרת התקן מבוסס ראייה ממוחשבת, המסייע לכבדי ראייה, עיוורים ובעלי מוגבלויות נוספות. ( Green globe.svg)

המוצר העיקרי של אורקם, OrCam MyEye, מורכב משני מרכיבים עיקריים: יחידה היושבת על הראש ויחידת בסיס. יחידת הראש מורכבת על גבי משקפיים וכוללת מצלמה זעירה ורמקול. יחידת הבסיס כוללת מחשב קטן המעבד את התמונות הנקלטות במצלמה באמצעות תהליך אלגוריתמי וסוללה. את יחידת הבסיס ניתן להצמיד לחגורה באמצעות תפס או להניח בכיס. מרכיבי המכשיר מחוברים ביניהם באמצעות כבל דק. (לוי, 2018)

 

דגם מתקדם של המכשיר, OrCam MyEye2, עשוי רק מיחידה המורכבת על גבי המשקפיים. ( Green globe.svg)

 

דגם נוסף של המכשיר קרוי OrCam MyReader והוא דומה למכשיר העיקרי, אך משמש לקריאת טקסטים בלבד ומחירו נמוך יותר. (לוי, 2018)

מכשיר אורקם OrCam MyEye מזהה טקסטים, פנים ומוצרים ומדבר אל האדם המרכיב את המשקפיים באמצעות רמקול זעיר. באמצעות הצבעה של האדם המרכיב את המכשיר על כיתוב או מוצר כלשהו, המכשיר מגיב באופן אוטומטי ומקריא את הכיתוב. ניתן ללמד את המכשיר לזהות את פניהם של בני אדם המוכרים למשתמש, מוצרים ושטרות כסף. בגרסה הישראלית של המכשיר, ההקראה נעשית באנגלית או בעברית.( Green globe.svg)

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-30 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

ביבליוגרפיה לדוגמא:

ד"ר יובל דרור, קוד סמוי, הוצאת דביר, זב"מ, (2019)

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, סקר לשנת 2019, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, פרסומי למ"ס, לפ"מ, ירושלים (2020)

נעמי מנדל-לוי, שווים : תמיכה בית ספרית בשוויון הזדמנויות, תרגום מאנגלית: ל' רובינס, י' בן משה, ירושלים : אבני ראשה - המכון הישראלי למנהיגות בית ספרית, (2017)

ר' לוי, המהפכה החדשה של מייסדי מובילאיי: אורקם הציגה בווגאס מוצר מבריק, TheMarker‏, 10 בינואר 2018

הס, א. לא חושך לא אור. תלמידים וסטודנטים עם לקויות ראיה ועיוורון בישראל, מכון מופת: עמ' 21-33

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת