עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה על שביעות רצון מהעבודה, קידום בעבודה, סיפוק בעבודה, דירוג בעבודה, היררכיה מקום עבודה, סיפוק לאור דרגת העובד במקום העבודה (עבודה אקדמית מס. 7916)

‏290.00 ₪

11 עמ'

עבודה על שביעות רצון מהעבודה, קידום בעבודה, סיפוק בעבודה, דירוג בעבודה, היררכיה מקום עבודה, סיפוק לאור דרגת העובד במקום העבודה

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי שביעות רצון מהעבודה לאור קידום העובד במקום העבודה?

תוכן עניינים

שאלת המחקר

השערת המחקר

משתנים:

משתנה תלוי

משתנה בלתי תלוי

שביעות רצון בעבודה

דרגה בעבודה

מבנה כוח האדם בארגון על פי מינצברג

השפעת תמיכת מנהל על רמת שביעות רצון

שחיקה

סיפוק בעבודה ודירוג בעבודה

גישת האישיות:

סיכום

ביבליוגרפיה

עבודה אקדמית זו עוסקת בשביעות רצון מהעבודה ודרגת העובד במקום העבודה.

השערת המחקר

ככל שדרגת העובד במקום העבודה גבוהה יותר כך שביעות רצון מהעבודה גבוהה יותר

משתנים:

משתנה תלוי

שביעות רצון מהעבודה

משתנה בלתי תלוי

דרגת העובד במקום העבודה

שביעות רצון בעבודה מוגדרת כתחושה טובה או תגובה רגשית חיובית שחווה העובד בעקבות התנסויותיו בעבודה או לאור תוצאות העבודה. הרצברג הגדיר שביעות רצון כעמדה חיובית שיש לעובד כלפי מקום עבודתו, המתבטאת ברצונו להישאר בו, להזדהות עם יעדיו ולתרום להשגתם. היא מתייחסת לתחושה חיובית של עובדים כלפי עבודתם, ומתבטאת ברצונם להישאר בעיסוקם למרות קיומם של מניעים לעזיבה[1].

הצמרת האסטרטגית, היא ראשי מנהלי הארגון, ודוחפת לריכוזיות בארגון.

הליבה המבצעית, היא העובדים העוסקים ישירות בייצור תפוקות הארגון, ודוחפת להתמקצעות.

הקו התיכון, הוא האחראים השונים שתפקידם לגרום לליבה המבצעית לבצע את החלטות הצמרת האסטרטגית, ולהעביר משוב מהליבה המבצעית אליה, ודוחף לחלוקת הארגון לרכיביו.

הסגל הטכני הוא האחראי על הפעולות המאפשרות את עבודת הליבה המבצעית (פעולות כגון הדרכה, תחזוקת ציוד עבודה, אחריות על פאנים מקצועיים של העבודה וכו'), ודוחף לסטנדרטיזציה. [1]

הסגל המנהלתי הוא האחראי על ביצוע פעולות, הנחוצות באופן עקיף על-מנת לאפשר את הייצור (ארוחות, ביטחון, שכר וכו'), ודוחף לתיאום הדדי.

(בעבודה האקדמית 8 מקורות אקדמים באנגלית ובעברית)

ביבליוגרפיה לדוגמא:

שפירא-לשצ’ינסקי, אורלי. אתיקה ארגונית בניהול משאבי אנוש במערכת החינוך הישראלית. פרדס, (2017)

 McGaughey E, ‘A Human is not a Resource’ (2018) Centre for Business Research, University of Cambridge Working Paper 497 (2018)


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת