עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון מתנה קודקס - חוק דיני ממונות קודכס אזרחי (עבודה אקדמית מס. 8302)

‏290.00 ₪

35 עמ'

סמינריון מתנה קודקס - חוק דיני ממונות  קודכס אזרחי

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי חוק דיני ממונות  קודכס אזרחי?

 

תוכן עניינים

 

 

מבוא

השינוי של דין המתנה בקודקס

1. מתנה ריאלית וחוזה מתנה

2. תחולתו של חוק המתנה על עסקות שירות

3. רמת האחריות בהבטחת מתנה

4. מצבו ואיכותו של הנכס מושא המתנה

5. דרישת הכתב

6. מתנה לעוּבּר

7. עילות החזרה של מבטיח המתנה

(א) עילות

(ב) עסקות מתנה בתחום המקרקעין

(ג) חוזי שאילה

(ד) חוזה לטובת צד שלישי

(ה) התחייבות בלתי–חוזרת למתנה

8. מתנה על–תנאי ומתנה בחיוב

דין רצוי לדין המתנה

1. המושג "תמורה"

2. תחולתו של דין המתנה על זכויות

3. התרופות בגין הפרתו של חוזה מתנה

סיכום

 

 

חוק המתנה, נשען על המסורת הקונטיננטלית. מעבר לקושי הטמון בלקוניות המופרזת של החוק, דרושה רוויזיה משמעותית של תוכן ההסדרים, תוך התאמתם לגישות המודרניות בדיני החוזים. הקודקס מציע לשנות את בסיס האחריות בדיני המתנה, כך שמבטיח המתנה יישא באחריות בגין אי–קיום ההבטחה רק על בסיס אשמה, להבדיל מן האחריות החמורה הנוהגת בדיני החוזים הכלליים. השקפה ראויה על תפקידה החברתי של עסקת המתנה מחייבת ריכוך ברמת האחריות של מבטיח המתנה.

צמצום פרישתם של ההסדרים בחוק המתנה לעסקות ביחס לנכסים אינו מוצדק. אין בסיס להבחנה בין עסקות–חסד ביחס לנכסים לבין עסקות–חסד ביחס לשירות בנושאים כגון דרישת הכתב, זכות החזרה מן ההבטחה ואופן הקיבול. הקודקס יחיל את ההסדרים של פרק המתנה על כל עסקות–החסד, וייצור גם התאמה הולמת בין הסדר המתנה הכללי לבין דיני מתנה מיוחדים, כגון דיני ההשאלה ודיני החוזה לטובת צד שלישי, כאשר המוטב הוא מוטב–חינם.

החיבור בוחן את הרוויזיה המוצעת בקודקס בנושאים מרכזיים אלה ובסוגיות קונקרטיות נוספות.

 

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

 חוק המתנה

 

 מרדכי ראבילו חוק המתנה,  פירוש לחוקי החוזים .

 

 סעיף 3 לחוק המיטלטלין 

מיגל דויטש קניין

 

 סעיף 177 לתזכיר חוק דיני ממונות

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת