עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית שיעורי מס מיוחדים: מיסוי מוניטין בעת פירוק שיתוף בין בני זוג, דיני משפחה ומיסים, גט ומוניטין (עבודה אקדמית מס. 8363)

‏290.00 ₪

37 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 8363

עבודה אקדמית שיעורי מס מיוחדים: מיסוי מוניטין בעת פירוק שיתוף בין בני זוג, דיני משפחה ומיסים, גט ומוניטין

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי חלוקת נכס מוניטין בעת גירושין?

תוכן עניינים

מבוא

הגדרת מוניטין

אבחנה בין מוניטין אישי ומוניטין עסקי

מוניטין עסקי

מוניטין אישי של בעלי מקצוע חופשי

הערכת שווי המוניטין עסקי

האם מוניטין נולד עם העסק או שהוא מתווסף לו משנה לשנה

מוניטין אינו נולד עם העסק מאפס אלא הוא מתווסף לו משנה לשנה.

לענין מס: שוויו של העסק כ-"עסק חי"

חבות במס של חלקות הרכוש- תשלומי איזון בעד נכסי קריירה שיכולים להימכר – ארוע הוני פטור או ארוע הוני מחייב?

תא משפחתי אחד אל מול תא מיסויי אחד

איך הפרידה משפיעה על היבטי המס

המגמות בפסיקת בית משפט

ע"מ 5870/04 פלוני נ' פלונית

הפתרונות המוצעים

פיצויים –

תשלום עיתי –

שיטת חישוב ערך המוניטין לענין מס

משפט משווה – חישוב מוניטין

התיחסות דיני המס למוניטין עתידי שכרוך בנכסי קריירה

דרכי ההוכחה של העברת המוניטין

נוסחת הרווחים העתידיים

"ניכור הכנסה"

שיתוף בין זוג ומוניטין והשלכות מס

פס"ד גרינר

מוניטין אישי ונכסי קריירה

הדין הזר : משפט משווה

הפסיקה בארצות הברית

בחינת האפשרות של ויתור הזכות (קבלת 50 אחוז מהמוניטין בתמורה לתשלום חד פעמי?)

דין מצוי

מיסוי חלוקתם של נכסי קריירה

כלל המסה הקריטית

הקושי בחלוקה של נכסי קריירה

אופן חלוקתם של נכסי הקריירה

חישוב הסכום האינפלציוני

מיסוי מוניטין בכלל ובפרט בעת פירוק שיתוף

מיסוי מוניטין הלכה למעשה

נכסי קריירה כארוע מס

סיווג מחדש של עסקת מכירת מוניטין

ניתוח פסיקה חשובה : פרשת שרון ועוד

פרשת שרון

ע"א 5936/98: פרשת הררי

ע"א 7479/98: פרשת בן אסולי

ע"א 5321/98: פרשת אינווסט

ע"א 6690/99: פרשת מילר

סיכום

ביבליוגרפיה

מוניטין הוא שמו הטוב של האדם או העסק, יתרון שיש לו על מתחריו, ומבחינה כלכלית אומדן הרווחים העתידיים מעל לשיעור הרווח הריאלי. זהו קניין רוחני הנרכש ומהווה ערך מוסף לעסק / חברה. הוא מורכב משלל תכונות הקשורות באדם/בעסק/בחברה, המצדיק הערכת שווי מעבר לשווי הריאלי[1].

נכסי קריירה

נכסים לא מוחשיים שנצברו בתקופת הנישואין.

מוניטין אישי, רשיון מקצועי תואר תעודה דרגה, התוצאה - השתכרות גבוהה[2].
מוניטין הוכר בפסיקה כנכס וזכות קניינית.

המוניטין הוא זכות קניינית ככל זכות, ניתן להורישו (ע"א 280/73 פלאימפורט נ. ציבה פ"ד כט (1) 597, 605), ניתן למכרו (ע"א 276/69 הילקוביץ נ. אלויס פ"ד כד (1)85, 90) וניתן לשעבדו בהתאם לחוק החברות.

על כן הן הלכת השיתוף והן חוק יחסי ממון חלים עליו. הכלל הגדול בשיטת המשפט בישראל הוא הכרה בשיתוף בן הזוג במחצית הרכוש שנצבר במהלך הנישואין והוא חלק מחלוקת רכוש בין בני הזוג[3].

בנישואין, כמו בכל שותפות, מתקיימת חלוקת תפקידים בין חבריה. לעיתים, בן זוג אחד נוטל את עול מלאכות הבית ואינו מתפנה לפתח את כושר השתכרותו, ובן הזוג השני פנוי לפתח קריירה ולצבור נכסי קריירה לפרנסת המשפחה[4].

לינק ל:מצגת על מוניטין, פירוק שיתוף בני זוג

(בעבודה האקדמית כ-30 מקורות אקדמים באנגלית ובעברית)

ביבליוגרפיה לדוגמא:

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, פרסומי למ"ס, לפ"מ, ירושלים (2020)

ידין ש'. רגולציה חדשה: מהפיכה במשפט הציבורי. הוצאת נבו (2018)

פ' נרקיס מוניטין, הוצאת אוצר המשפט (2017) פ' נרקיס מוניטין, הוצאת אוצר המשפט (2017)

 

 

העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת