עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית אופק חדש, עמדות המורים כלפי רפורמת אופק חדש - ראיונות מורים מחקר איכותני (עבודה אקדמית מס. 8472)

‏390.00 ₪

49 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 8472

עבודה אקדמית אופק חדש, עמדות המורים כלפי רפורמת אופק חדש - ראיונות מורים מחקר איכותני

שאלת המחקר 

כיצד השפיעה רפורמת אופק חדש על עמדותיהם של המורים?

 

תוכן העניינים 

פרק א :- מבוא        

פרק ב :-סקירת ספרות  

                   הגדרות שונות לשינוי 

                   רפורמה בחינוך   

                   כישלון הרפורמה  

                   הצלחת הרפורמה    

            רפורמת אופק חדש    

                  עיקרי הרפורמה   

                  מטרותיה של הרפורמה   

                   היתרונות הפולטים שאופק הביא למערכת   

                  השעה הפרטנית    

                  מטרות השעות הפרטניות   

                  עקרונות השעות הפרטניות     

                  כללי להפעלת השעות הפרטניות       

                  הלמידה בקבוצות קטנות    

                  המורים   

                  שחיקת מורים  

פרק ג – מתודולוגיה

                 מערך המחקר   

                 מטרת המחקר  

                 שיטת המחקר  

                 אוכלוסיית המחקר  

                 המדגם   

                 כלי המחקר   

                 ניתוח והצגת הנתונים 

פרק ד –ממצאים  

פרק ה -דיון   

פרק ו– מסקנות 

פרק ז –המלצות 

פרק ח – סכום  

פרק ט - רשימה ביבליוגרפית 

נספחים 

 

רפורמת אופק חדש היא צעד אחד בדרך ארוכה. היא הדבר הראשון בתכנית של התחדשות שמערכת החינוך מציקה בה עוד תכנים, הבנות ומיזמים שיחזירו  למורים ולמערכת החינוך את הכבוד ואת המעמד שלו הם ראויים. שנים רבות אנו עדים לשינויים מגוונים בתחומי חיים רבים ובהם מהפכת התקשורת והטכנולוגיה.מערכת החינוך לא השכילה להגביר את הקצב ולצעוד יחד עם השינויים ולשאוף את ההתחדשות. 

 רפורמת אופק חדש בעלת שינוי מהותי ,היוצר מפנה דרמתי שמטרתו להביא את החינוך לראש סדר העדיפויות, ליצור תקווה חדשה ולהצעיד את החינוך קדימה. יישומה של התכנית והצלחתה דורשת סבלנות, אמונה, תעוזה, יצירתיות, כושר התמדה ואורך רוח.

מן הראוי לציין כי ביה"ס שאני מלמד בו, ובו נערך המחקר רק השנה הזו הוחדרה בו הרפורמה והיה מאוד חשוב לי ,גם כסגן מנהל ביה"ס, לדעת את תגובותיהם, דעותיהם ועמדותיהם  של המורים בקשר לרפורמה ולהצביע על נקודות הקושי ונקודות החוזק על מנת לשפר ולבנות תוכנית בית ספרית יותר מובנית ומבוססת על מה שמתרחש בבית הספר ועם המורים. עבודה זו דנה בנושא מאוד חשוב ואקטואלי שהוא "השפעת רפורמת אופק חדש על המורים" והיה מאוד חשוב לי לחקור את השפעת הרפורמה ולדעת, איך, ובאיזה מידה, היא השפיעה על המורה, מהן היתרונות והחסרונות שלה, והאם אנו כארגון נוקטים בשיטות קונסטרוקטיביסטיות או עדיין דבוקים בשיטות מסורתיות. גם כן התגובות של צוות המורים חשובות להבנת הרפורמה והשפעתה על התרבות הבית ספרית

בעבודה זו ערכתי סקירת ספרות בשלושה נושאים הקשורים זה לזה, הראשון הינו הרפורמה באופן כללי. כאשר התייחסתי לכמה נושאים עיקריים בנושא הזה כמו הגדרות שונות לשינוי, ההתנגדות לשינוי, הצלחתו של השינוי, פרדיגמות בשינוי, מאפייני הרפורמה בהיבטים פוסט-מודרניים. והשני רפורמת אופק חדש כאשר  דברתי על עיקרי הרפורמה, מטרותיה, היתרונות של הרפורמה ודברתי על השעה הפרטנית בהרחבה. והנושא השלישי הינו המורים כאשר דברתי על סוגי המורים וכיצד משפיעה הרפורמה עליהם וגם כן דברתי על שחיקת מורים.

במערך המחקר ראיינתי מורים, רכזים ומחנכים השותפים באופן ישיר לשינוי ולבסוף בחנתי את הממצאים והסקתי מסקנות מעניינות וחשובות.

בעבודה זו אציג את עמדותיהם ודעותיהם של המורים כלפי רפורמת אופק חדש ואיך השפיעה עליהם.

לכן שאלת המחקר היא:

כיצד השפיעה רפורמת אופק חדש על עמדותיהם של המורים?

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

בלהה, נוי . הוראה שיתופית בכיתה הטרוגנית.

הרץ-לזרוביץ, רחל. שדל, ברוריה. אוריינות בלמידה שיתופית

חיים גזיאל, "כישלון כמעט ידוע מראש", הד החינוך, גיליון מס' 09, כרך פ"א

 

Eisner, w.elliot. "Educational Reform and the Ecology of Schooling", Teachers College Record 93 (4) pp.610-627.   


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏390.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת