עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודת גמר פער מזרחיים אשכנזים, עמדות כלפי חלוקת תפקידים שוויונית בבית, מגדר, השסע העדתי, שסעים, מחקר כמותני שאלונים (עבודה אקדמית מס. 8555)

‏390.00 ₪

34 עמ'.

עבודת גמר פער מזרחיים אשכנזים, עמדות כלפי חלוקת תפקידים שוויונית בבית, מגדר, השסע העדתי, שסעים, מחקר כמותני שאלונים


שאלות המחקר:

כיצד בא לידי ביטוי הפער מזרחיים אשכנזים?

האם קיים קשר בין מוצאו של הפרט לבין עמדתו כלפי חלוקת תפקידים שוויונית בבית.

תוכן עניינים

מבוא

המשתנה התלוי העמדה כלפי חלוקת תפקידים שוויונית בבית.

עמדה. 

רכישת עמדות

מרכיבי העמדה

התאמה בין מרכיבי העמדה, בין עמדות ובין עמדות להתנהגות.

שוויון 

חלוקת תפקידים במשפחה. 

חלוקת תפקידים בבית מסורתי

המשתנה הבלתי תלוי המוצא, אשכנזים ומזרחים.

מוצא, אתניות

מזרחים.

דמות האישה בתרבות המזרחית.

אשכנזים.

השסע העדתי בישראל. 

פערים חברתיים עדתיים.. 

הקשר שבין המשתנים..

תיאורית הלמידה החברתית של בנדורה, למידה על ידי חיקוי דגם.. 

ניתוח ההשערה בעזרת התיאוריה. 

סיכום החלק התיאורטי 

מחקר השדה. 

הצגת הממצאים.

דיון ומסקנות בעקבות הממצאים.

סיכום העבודה. 

ביבליוגרפיה. 

שאלון 

 

מטרת המחקר: לבחון האם קיים קשר בין מוצא, (אשכנזים ומזרחים) לבין העמדה כלפי חלוקת תפקידים שוויונית בבית.

שאלת המחקר: האם קיים קשר בין מוצאו של הפרט לבין עמדתו כלפי חלוקת תפקידים שוויונית בבית.

השערת המחקר: על סמך ראייה קודמת של הדברים, ועל סמך המידע שאספתי בחלק התיאורטי, יהיה קיים קשר בין מוצאו של הנחקר לבין עמדתו כלפי חלוקת תפקידים שוויונית בבית. עמדתו של נחקר ממוצא מזרחי לגבי חלוקת תפקידים שוויונית בבית תהיה שלילית יותר, לעומת עמדתו של נחקר ממוצא אשכנזי שתהיה חיובית יותר.

דעתי היא שעמדות, התנהגויות ותפיסות רוכשים בעיקר בבית. מגיל צעיר נחשפים להתנהגויות וחיזוקים המתקבלים כתגובה.

כפי שכבר הוכחתי, מזרחים נמצאו מסורתיים יותר מאשכנזים, בחברה המסורתית, אי השוויון במשפחה ממוסד באמצעות הפטריארכאליות ביחס לבנות הזוג. בנוסף, בעלייתם לארץ, האשכנזים זכו להזדמנויות השכלה וידע רב יותר מהמזרחים, עקב כך ניתן להסיק שהאשכנזים פתוחים יותר במחשבתם וברצונם לקבל תפיסות חדשות, בין היתר היחס לנשים. ואילו המזרחים נשארים דבוקים למסורת.
מתוך כך גיבשתי את השערתי, אשכנזים יחנכו את ילדיהם בהתאם לתפיסותיהם ויגלו עמדה חיובית יותר בנוגע לחלוקת התפקידים בבית מאשכנזים. ואילו מזרחים ימשיכו את המסורת ויעמדו על תפקידה העיקרי של האישה, בכך יגלו עמדה שלילית יותר בנוגע לחלוקת התפקידים בבית.

 הגדרת המשתנים

משתנה בלתי תלוי: מוצא- אשכנזים לעומת מזרחים.

הגדרה נומינלית: המקום שבו אדם נולד; הארץ, העם או המעמד החברתי של הוריו או אבותיו. ("רב מילים"- המילון השלם)

הגדרה אופרטיבית: מוצאו של הנבדק ייבדק על ידי שאלה בשאלון שבה האדם יגדיר את מוצאו- מזרחי או אשכנזי.

 

משתנה תלוי: עמדה לגבי חלוקת תפקידים שוויונית בבית.

הגדרה נומינלית: עמדה- יחס, נטייה מוגדרת לגבי עניין מסוים. (א. שושן כרך ג', 1995)

הגדרה אופרטיבית: ההשפעה תיבדק בשלוש רמות: קוגניטיבית, רגשית והתנהגותית;

במימד הקוגניטיבי- מה חושב הנחקר על- השאלות שיבחנו מימד זה הן 1-4, שאלה 1 היא שאלה הפוכה.

במימד הרגשי- מה מרגיש הנחקר- השאלות שיבחנו מימד זה הן 5-7, שאלה 7, היא שאלה הפוכה.

במימד ההתנהגותי- כיצד הנחקר נוטה להתנהג- השאלות שיבחנו מימד זה הן 8-10.

הגדרת המדגם

20 גברים אשכנזים ו20 גברים מזרחים, בגילאי 17 עד 25.

כלי המחקר

בחרתי בשאלון, כיוון שזוהי הדרך הנוחה והיעילה לאיסוף נתונים.

מהלך המחקר

את השאלונים חילקתי במשך יומיים, חלק מהשאלונים נשלחו בEmail- אל הנחקרים וחלק נמסרו אישית. 

עבודתי עוסקת בנושא הפער שבין מזרחים ואשכנזים, בתחום מעמד האישה ותפקידה בבית.

העבודה בוחנת את הקשר שבין מוצא הפרט לבין עמדתו כלפי חלוקת תפקידים שוויונית בבית, בין בני הזוג.

מטרת מחקרי היא לבדוק האם קיים קשר בין מוצא הפרט, אשכנזי או מזרחי,  בנוגע לעמדתו כלפי חלוקת תפקידים שוויונית בבית.
השערת מחקרי היא שעמדת נחקר ממוצא אשכנזי תהיה חיובית יותר בנוגע לחלוקת התפקידים בין בני הזוג בבית, לעומת עמדת נחקר ממוצא מזרחי, שתהיה שלילית יותר.
בחלק התיאורטי מוצגים משתני עבודתי, המשתנה הבלתי תלוי- מוצא- אשכנזים ומזרחים, והמשתנה התלוי- העמדה כלפי חלוקת תפקידים שוויונית בבית.

 

את המחקר אערוך באמצעות שאלונים כיוון שזוהי הדרך הנוחה והיעילה לאיסוף נתונים וקבלת מידע נוח לשימוש ללא כל קושי לאיסוף החומר והמידע הדרוש.

את השאלונים אחלק לגברים בלבד, ממוצא אשכנזי ומזרחי, בגילאי 17- 25, וזאת על מנת לקבל את דעתם הכנה של צעירים בדרכם לבניית משפחה ויישום השקפותיהם לגבי הנושא.

שאלון 

זהו מחקר בנושא חברתי. יש לציין שאין תשובה נכונה או לא נכונה אלא תשובה המשקפת את עמדתך. אודה לך על שיתוף הפעולה בשאלון אנונימי זה.

סמן את התשובה המתאימה לך ביותר!

נא לסמן את מוצאך:

אשכנזי מזרחי

גילך:

1. על האישה לחזור מוקדם מהעבודה על מנת לטפל בבית ובילדים
א. מסכים מאד ב. מסכים ג. מתלבט ד. לא מסכים ה. לא מסכים כלל

 

 

2. במקרה והילד חולה על הגבר להישאר ולטפל בו

א. מסכים מאד ב. מסכים ג. מתלבט ד. לא מסכים ה. לא מסכים כלל

 

 

3. נשים צריכות לצאת לעבודה מחוץ למשק הבית, ולהיות שותפות בפרנסת המשפחה

א. מסכים מאד ב. מסכים ג. מתלבט ד. לא מסכים ה. לא מסכים כלל

 

 

4. גברים צריכים לקחת חלק פעיל בגידול הילדים ולטיפול במשק הבית

א. מסכים מאד ב. מסכים ג. מתלבט ד. לא מסכים ה. לא מסכים כלל

 

 

5. אני מעריך נשים המשלבות קריירה וטיפול בבית ובילדים

א. מסכים מאד ב. מסכים ג. מתלבט ד. לא מסכים ה. לא מסכים כלל

 

 

6. מדאיג אותי המצב בו יש נשים שמעמדן נחות בבית

א. מסכים מאד ב. מסכים ג. מתלבט ד. לא מסכים ה. לא מסכים כלל

 

 

7. אני נרתע מנשים קרייריסטיות

א. מסכים מאד ב. מסכים ג. מתלבט ד. לא מסכים ה. לא מסכים כלל

 

 

8. אפגין למען קידום מעמד האישה

א. מסכים מאד ב. מסכים ג. מתלבט ד. לא מסכים ה. לא מסכים כלל

 

 

9. אתמוך בבת משפחה המעוניינת לטפח קריירה על חשבון משפחה

א. מסכים מאד ב. מסכים ג. מתלבט ד. לא מסכים ה. לא מסכים כלל

 

 

10. אהיה מוכן להשתתף בפרויקט התומך בקידום מעמד האישה

א. מסכים מאד ב. מסכים ג. מתלבט ד. לא מסכים ה. לא מסכים כלל

ביבליוגרפיה לדוגמא:

٭אייזנשטדט, ש.נ.  עדות בישראל ומיקומן החברתי. ירושלים: מכון ירושלים לחקר ישראל. עמוד 1.‏

 

٭ביטמן, א.  אישיות: תיאוריה ומחקר, תל-אביב, האוניברסיטה הפתוחה.

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏390.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת


שדה אימייל הינו חובה