עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודת סמינריון איברים בגוף האדם כנכס, איברים נכסים הניתנים להשתלה, קנין, השתלת איברים (עבודה אקדמית מס. 9050)

‏290.00 ₪

31 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 9050

עבודת סמינריון איברים בגוף האדם כנכס, איברים נכסים הניתנים להשתלה, קנין, השתלת איברים

שאלת המחקר:

כיצד בא לידי ביטוי נושא האיברים בגוף האדם כנכס ?

תוכן עניינים

מבוא. 

שאלת המחקר. 

איברים כנכסים הניתנים לתרומה. 

נכסים בשלבי מעבר. 

איברים כנכסים הניתנים להשתלה. 

המצב הלגאלי בישראל. 

קנייניות השתלת איברים

נכסים בשלבי מעבר.

היבטים מוסריים בנושא איברים כנכסים והשתלת איברים.

דבר ששיטת משפט אינה מכירה באפשרות לרכוש בו בעלות.

סיכום

ביבליוגרפיה

השתלת איברים היא פעולה כירורגית שבה נכשל איבר או שמדובר על איבר פגום בגוף האדם המוסר, המוחלף על ידי אחד חדש. האיברים והרקמות המושתלים עשוי לבוא משלושה מקורות:

  1. הומו-לוגיים (השתלת רקמות, אשר מועברות בין אתרים על אותו הגוף, של אותו הגוף).
  2. תורם חיי (בפעולה זאת נלקחת רקמה מתורם חי אשר ברקמותיו יש התאמה למקבל התרומה).
  3. פגר (כאשר איברים נלקחים מאדם שנפטר לאחרונה ואביריו עוד ניתנים לשימוש רפואי

על פי ה– World Health Organization הביקוש לאיברים עולה מידי שנה בכול הארצות בעולם . במקומות רבים בעולם צריך לחכות לתרומת איבר במשך שנים רבות. אחת הדרכים לשפר את המצב היא שתורמים יוודאו שמשפחותיהם יודעים ומבינים את רצונותיהם, דבר המאפשר לרופאים להמשיך עם התרומה. לעיתים קרובות הטיפול היחידי לכישלון כליות או אי ספיקת לב סופנית הוא השתלת איבר. למרות שחולים עם אי ספיקת כליות סופנית ניתן לטפל בהם גם באמצעות טיפולים שונים, אך השתלת כליות היא הטיפול הטוב ביותר והמשפר ביותר את איכות החיים של אותם מטופלים. בהעדר ברור של הנחיות והוראות, הסחר באיברים של בני-אדם פורח במדינות מסוימות בעולם. דבר אשר מאד בולט בארצות מתפתחות. על נושא זה נדון בהרחבה בהמשך.

פתרון שיש הממליצים עליו הוא להתיר מכירת חלקי גוף אך רק לאחר הפטירה. ההנמקה היא כי בדרך זו נמנע את התופעה הבלתי רצוייה של מכירת חלקים מגוף האדם, בעודו בחיים, בשל אילוצים כספיים.

בישראל אין הוראות חוק מפורשות הדנות בשאלה אם חלקים מגוף אדם חי הם בגדר "נכס", והאם ניתן לבצע בהם עיסקאות, כגון מכר. ואולם, בקשר לדם יש הסדר מיוחד, שיש עמו אפשרות לקבלת תמורה מסוימת עבור מתן דם. חוק מגן דוד אדום הסמיך את מועצת האגודה "מגן דוד אדום" להתקין תקנון לאגודה (סעיף 5). תקנות מגן דוד אדום, מתייחסות לתקנת של "ארגון תורמי דם ארצי", הטעון אישור על-ידי מועצת האגודה (תקנות 12, 24). על-פי התקנון הזה, יכול אדם לקנות ביטוח-דם לכיסוי צרכיו, וכן צרכי בן-זוגו, ילדיו עד גיל שמונה-עשרה, והורי שני בני-הזוג, על-ידי "תרומת דם אחת בשנה". כן כולל התקנון הסדר מפורט לרכישת ביטוח קיבוצי עבור קיבוצים, מושבים מוסדות ומפעלים, על-ידי "תרומת דם" שנתית של אחוז מסויים מחברי הגוף המבוטח (%10 או 14%, בהתאם לנסיבות).

אשר לגוויית אדם; וחלקי גווייה, חוק האנטומיה והפתולוגיה, הוא החוק העיקרי השייך לעניין. מהחוק הזה הסיק בית-המשפט כי גווייתו של אדם אינה נכס מנכסי עזבונו של הנפטר, וכי הנוטל עיניים מגוויה שלא כדין אינו חשוף לתביעה בנזיקין בגין גזל מיטלטלין. בית-המשפט הגיע למסקנתו בהסתמכו על סעיף 2 לחוק הקובע כי בהסכמת נפטר ניתן להשתמש בגוויה למטרות מדעיות. בית-המשפט היה סבור כי אילו היתה הגווייה נכס מנכסי העזבון כי אז היו יורשי הנפטר מוסמכים אף הם להתיר שימוש בגווייה למטרות מדעיות, ואילו החוק אינו קובע כן. חוק האנטומיה והפתולוגיה נותן אמנם מעמד מסויים לקרובי נפטר (שלא לעניין שימוש למטרות מדעיות) אך מעמד זה ניתן להם לא מכח היותם יורשים אלא מכח היותם קרובי משפחה של הנפטר. "אין ליורשי הנפטר או למנהל עזבונו בתור שכאלה כל זכויות בגווייה או לגווייה".

מצגת על השתלת איברים רפרט פאוורפוינט מקצועי רפרנט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-40 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

אמנון רובינשטיין שבטי מדינת ישראל: ביחד ולחוד - ליברליזם ורב-תרבותיות בישראל, הוצאת דביר, 2017

חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד), ס"ח 1577, עמ' 176

מיגל דויטש קניין (הוצאת בורסי)

י' ויסמן דיני קנין : חלק כללי (האונ' העברית)

john Bordley Rawls; A Theory of Justice. Cambridge, Massachusetts: Belknap Press of Harvard University Press.

Leon.R.Kass. Preventing a brave new world. The New Rrpublic Washington. Vol 224


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת