עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודת סמינריון קריאה צעירים מגדר, תרבות הפנאי והעדפות הרגלי הקריאה של בנות נוער, רמת דתיות, כמותני, שאלונים, תרבות תקשורת ופנאי בישראל (עבודה אקדמית מס. 9174)

‏390.00 ₪

44 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 9174

עבודת סמינריון קריאה צעירים מגדר, תרבות הפנאי והעדפות הרגלי הקריאה של בנות נוער, רמת דתיות, כמותני, שאלונים, תרבות תקשורת ופנאי בישראל

שאלת המחקר:

בעבודתי זו אנסה לבחון את השפעת הקריאה, המרחיבה ומעשירה את עולמו הפנימי של האדם, על אופן התנהלות בני הנוער בהתאם להרגלי הקריאה שלהם מילדות, באיזה אופן משפיעה קריאה על תרבות הפנאי הנוספת של בני הנוער בגילאי הבגרות ואם בכלל ישנה השפעה.

באיזו מידה תורמת קריאת ספרים ,מילדות ,להעדפות בבחירת תרבות הפנאי של בני נוער? (גילאי 15-18 בנות)

תוכן עניינים:

מבוא. 

שאלת המחקר

שיטת המחקר

סקירת ספרות. 

הגדרה של פנאי 

מערכי התקשורת הבין אישית. 

הרגלי קריאת ספרים בכלל וע"י בני נוער בפרט. 

הרגלי קריאה וגיל. 

הרגלי קריאה והבדלים בין המינים

עמדות כלפי קריאה וכלפי הספר. 

קריאת ספרים בין פעילויות הפנאי

שימושים חברתיים של הטלוויזיה. 

גורמים המשפיעים על הצפייה בטלוויזיה. 

עמדות ותפיסות ביחס לטלוויזיה (תרומותיה של הטלוויזיה מול נזקיה האפשריים) 

מעורבות ההורים בצפיית ילדיהם בטלוויזיה. 

אסכולת השימושים והסיפוקים.. 

סוציאליזציה. 

קהלי התקשורת ומחקרי התקבלות. 

תרבות נעורים.. 

תרבות הנעורים בישראל. 

תרבות הנעורים של נוער דתי 

מאפייני הצפייה בטלוויזיה על ידי בני הנוער. 

ייצוג דתיים בטלויזיה. 

מתודולוגיה. 

נבדקות. 

כלים.. 

הליך. 

ממצאים ודיון 

הרגלי קריאה חילוניות. 

הרגלי קריאה דתיות. 

סיכום.. 

ביבליוגרפיה. 

נספחים.. 

השאלון אשר חולק לבנות הנוער.

קיימים מחקרים רבים שמנסים להגדיר/להסביר מהו פנאי. מקובל הוא להגדיר פנאי כסוג של זמן. ישנן ארבע גישות מחקריות לפנאי (Poria, Butler & Airey):

גישה 1 Time-based approach -: בעבר היה מקובל להגדיר פנאי כזמן בו לא נעשית עבודה. תפיסה זו מבוססת על גישות שמקורן בתקופת המהפכה התעשייתית. מדובר בגישה מאוד שוביניסטית אשר למשל מגדירה את עקרות הבית ככאלה בעלות זמן פנוי רב.

גישה 2Activity-based approach -: זמן בו מבוצעת פעילות שלא מתוך הכרח אלא מתוך ברירה ואינה קשורה למחויבויות מקצועיות, משפחתיות וחברתיות.

גישה 3- Quality-based approach: פנאי מוגדר על בסיס איכות הפעילות הנעשית (התועלת המופקת מהפעילות). כלומר פנאי היא פעילות המוציאה את המיטב מהזמן. היא מגדירה את הפנאי בהגדרות תעשייתיות (יעילות, אפקטיביות ותועלת) ולפיכך ישיבה בבטלה וצפייה בטלוויזיה אינה נחשבת לפנאי, אלא אם כן התוכן בטלוויזיה נחשב "מועיל" (שזה הגדרה מאוד סובייקטיבית).

 

גישה 4-:Attitude-based approach התפיסה של הפרט היא בבסיס הגדרת הזמן. לכן פנאי יכול להיחשב ככל מסגרת זמן ללא קשר לפעילות או למקום. מדובר בגישה מאוד דמוקרטית ופמיניסטית. ההגדרה המקובלת ביותר בספרות מגדירה פנאי כ"פרק הזמן העומד לרשות אדם שהוא פנוי מעבודה ומפעילויות אחרות הנדרשות לצורכי קיום ואילוצים חברתיים שונים" (ריסקין). הגדרת הפנאי מתייחסת ל: אנטי-תזה לעבודה/ בי"ס, תחושת חופש, שחרור ותחושות נעימות.

 ריסקין מונה שתי דרכים בהן תורם הפנאי לבריאות הנפש: פעילות פנאי עשויה להשכיח את דאגותיו ובעיותיו של האדם, ובנוסף עשויה למנוע החרפת בעיות נפשיות הנובעות ממאמץ יתר וממתח בחיי היומיום. נמצא ששני הגורמים העיקריים המשפיעים על הגדלת שעות הפנאי, ובנוסף על איכות הפנאי ועל דפוסי ההתנהגות שבו, הם התפתחות המדע והטכנולוגיה וההתפתחות הכלכלית של האוכלוסייה.

 המחקר (ריסקין) מוסיף שהחברה הישראלית הולכת ונעשית יותר חברה חסרת פעילות גופנית ופעילות יצירתית, דבר שמוביל לצריכת תרבות פנאי בהיקף שעות מוגבר אך לא מדובר בפנאי תורם אלא בסוג של מילה נרדפת לבטלה והאנשים הופכים ל"בטטות כורסה"

 עלייה ברמת החיים והפלורליזם ניכרת גם בעיסוקי הפנאי, לכן עם השנים עלה ממוצע שעות הפנאי (כ"ץ). העלייה בשעות הפנאי קשורה קשר ישיר לחופשות ארוכות יותר שניתנות לבני הנוער במסגרת בית הספר ולחופשות סופ"ש ארוך שמקובלות יותר (מעבר לחמישה ימי לימודים בלבד).

הטלוויזיה הינה מרכיב חשוב בשל מיקומה המרכזי במשפחה, נגישותה הגבוהה, השימוש התכוף בה והתפקידים החברתיים והאישיים המורכבים שהיא ממלאה עבור בני המשפחה (למיש). לאור דברים אלו, חשוב להבין את הצפייה בטלוויזיה בהקשר המשפחתי שלה, כאשר הדגש הוא על כמה גורמים מרכזיים המשפיעים על הדרך שבה משפחות שונות, בעלות מאפיינים סוציולוגיים שונים מעבדות את תכני הטלוויזיה, גורמים כגון: אופי מערכי התקשורת הבין אישית בבית, השימושים החברתיים שהמשפחות עושות בטלוויזיה ועוד. בסעיפים שלהלן אתייחס למרכיבים עיקריים ששילובם יכול לסייע בהבנת התפיסות ביחס לטלוויזיה של משפחות שונות בעלות תרבות שונה ומאפיינים סוציולוגיים שונים.

דוג' מהשאלון: 

 

 

במידה רבה מאוד

במידה רבה

במידה בינונית

במידה מועטה

במידה מועטה מאוד

1.      

האם ניתן להגדיר אותך כמי שאוהבת לקרוא ?

5

4

3

2

1

2.      

האם זה נכון שטלוויזיה, רדיו ואתרי אינטרנט גוזלים הרבה זמן על חשבון שעות קריאה?

5

4

3

2

1

3.      

באיזו מידה הפנאי שלך מוקדש לצפיה בטלויזיה ?

 

5

4

3

2

1

4.       

באיזו מידה הפנאי שלך מוקדש לגלישה באתרי אינטרנט ?

 

5

4

3

2

1

5.       

באיזו מידה הפנאי שלך מוקדש למפגשים חברתיים ?

 

5

4

3

2

1

 דפוסי קריאה

כמה שעות בשבוע את קוראת בערך?

 לא קוראת כלל

 1- 2 שעות בשבוע

 3 שעות בשבוע

 4-5 שעות בשבוע

 מעל 5 שעות בשבוע

איזה סגנון ספרות אהוב עלייך?

 אינני קוראת ספרות.

 פרוזה

 מתח/ בלשי

 עיון

 שירה

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

אדלר, ח'. תרבות נעורים על רקע בדידות מסכנת. כן-לא, שחור-לבן (עמ' 14-9). תל אביב: איתיאב

בן צבי, ע"ל. "כיפה סרוגה": סגנון חיים ותת-תרבות נעורים. בשדה חמ"ד. ל"ח (ג'-ד'), 73-84

הופשטטר ג. ובר א. "תוכניות טלוויזיה: תכנים רדודים או מעצבי תרבות?", הד החינוך

גרין ד.: "תרבות ושפה של בנות נוער בעולם דיגיטאלי. פאנל ילדי המסכים". הכינוס החמישי של האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה שפה בעולם משתנה. רעננה: האוניברסיטה הפתוחה.

 

 

העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏390.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת


שדה אימייל הינו חובה