עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון בחינם ניסיון לשידול בדיני עונשין (עבודה אקדמית מס. 9212)

‏0.00 ₪

23 עמ'.

סמינריון בחינם ניסיון לשידול בדיני עונשין


תוכן עניינים

מבוא. 3

שותפות לדבר עבירה ושידול  8

ההבחנה בין משדל למבצע באמצעות אחר  12

הרציונל המשפטי לעבירת השידול  13

ההבדל בין שידול להסתה  15

נסיון לשידול  15

דיני הנסיון 16

פסיקה  18

סיכום   22

ביבליוגרפיה  23

 

הרציונל המשפטי לעבירת השידול הוא הרצון להעניש לא רק מי שביצע את העבירה בעצמו, אלא גם שותפים אחרים. לעתים קרובות קו הגבול בין מבצע בצוותא, מסייע ומשדל הוא דק ביותר. כך, למשל, במקרה הנפוץ של כנופיית עבריינים, מנהיג הכנופיה המפעיל לחץ או מעודד את העבריינים לביצוע הפעולה, יקשה לעתים להוכיח את מעורבותו הישירה בעבירה כמסייע או כשותף, ויהיה קל יותר להוכיח את מעורבותו כמשדל.


במשפט המקובל הייתה מקובלת עבירת ה-"incitement", שעיקרה שכנוע, עידוד, או הפעלת לחץ על אדם אחר לביצוע עבירה. עבירה זו הוחלפה במשפט הבריטי בשלוש עבירות שונות המבחינות בין סוגים שונים של שידול וסיוע.

ידול במשפט הפלילי הוא עבירה נגזרת בדומה לנסיון ולסיוע. על פי סעיף 30 לחוק העונשין "המביא אחר לידי עשיית עבירה בשכנוע, בעידוד, בדרישה, בהפצרה או בכל דרך אחרת שיש בה משום הפעלת לחץ, הינו משדל לדבר עבירה". על פי סעיף 34 לחוק זהה עונשו של המשדל לעונשו של עובר העבירה העיקרי.


משדל לא ישא באחריות פלילית בשלושה מקרים - אם מנע את עשיית העבירה לה שידל, או הודיע מבעוד מועד לרשויות על הכוונה של המבצע העיקרי לבצע את העבירה, או אם העבירה לה שידל הייתה מסוג "חטא" כאשר הכוונה היא לעבירות שעונשן עד שלושה חודשי מאסר. נסיון לשידול דינו בדרך כלל חצי מעונשו של המשדל, אולם בחוק חריגים רבים בעניין זה.


על פי הפסיקה‏ לצורך התקיימות היסוד הנפשי הנדרש לשם הרשעה בשידול יש להוכיח שתי דרישות - "ראשית, על המשדל להיות מודע לכך שיש בהתנהגותו כדי להביא את האחר (ה"משודל") לידי ביצוע העבירה נושא השידול. דרישה זו עניינה מודעות לטיב ההתנהגות המשדלת וכן מודעות לקיומו של אחר הזקוק להנעה מנטלית על-מנת לבצע את העבירה נושא השידול. שנית, על המשדל להתכוון להביא את המשודל לידי ביצוע העבירה יעד השידול. לשון אחר, השידול צריך להיות מלווה בשאיפה – מטרה – מצד המשדל כי העבירה נושא השידול אכן תבוצע, על כל יסודותיה, על ידי ה'משודל'".


ניסיון לשידול:

הגדרה: ניסיון לשידול הוא מצב שבו המשדל ניסה לשדל את המשודל , אך ללא הצלחה.

היסוד העובדתי של ניסיון לשידול : ניסיון לשידול מתקיים באחד משלושה מצבים :

כאשר המשדל לא הצליח לשכנע את המשודל לבצע את העבירה.

כאשר המשודל התכוון בכל מקרה לבצע את העבירה .

כאשר המשודל השתכנע לבצע את העבירה אך לא עבר את שלב ההכנה.

היסוד הנפשי של הניסיון לשידול: נדרשת מטרה להשלים את עבירת השידול . דהיינו: נדרשת מטרה של המשדל שהשידול יצליח והמשודל יבצע את העבירה. 

 

לינק למצגת אקדמית ב-99 שח

ביבליוגרפיה לדוגמא (כ 20 מקורות באנגלית ובעברית)


גבריאל הלוי תורת דיני העונשין כרכים א'-ד' (מרכז אקדמי אונו)

יורם רבין ויניב ואקי דיני עונשין כרכים א'-ב' (מהדורה שנייה)


Williams, Textbook of Criminal Law (London, Second Edition) p. 334

(Halsbury's Smith & B. Hogan, Criminal Law (London, Fifth Edition