עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודת סמינריון למידה שיתופית תפיסות מורים כלפי מאפיינים שונים של למידה שיתופית, אמפירי עמדות סטודנטים להוראת אנגלית, סבי (עבודה אקדמית מס. 9248)

‏390.00 ₪

33 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 9248
עבודת סמינריון למידה שיתופית תפיסות מורים כלפי מאפיינים שונים של למידה שיתופית, אמפירי עמדות סטודנטים להוראת אנגלית, סבי

שאלת המחקר:

כיצד באות לידי ביטוי תפיסות מורים/פרחי הוראה כלפי מאפיינים שונים של למידה שיתופית בסביבה מתוקשבת?

תוכן עניינים:

 

1. תקציר                                                    1

2. מבוא                                                  2-3

3. סקירה ספרותית                                       4-8

 3.1 למידה שיתופית                                     4-5

 3.2 למידה שיתופית בסביבה מתוקשבת                 5-6

 3.3 יתרונותיה וחסרונותיה של למידה שיתופית מתוקשבת 7-8

 3.4 תפקיד המנחה בלמידה שיתופית מתוקשבת         8

4. מיני מחקר                                             9-15

 4.1 הצגת נושא                                          9

 4.2 שאלת החקר                                         9

 4.3 מטרת המחקר                                       9

 4.4 השערות המחקר                                    9

 4.5 אוכלוסיית המחקר                                    9

 4.6 כלי המחקר                                           9

 4.7 הליך המחקר                                         9

 4.8 ממצאי המחקר                                      10-15

5. דיון ומסקנות                                            16-18

רשימת מקורות                                             19-20

נספח: השאלון                                             21-22

 

למידה שיתופית היא מושג שהיה קיים עוד לפני עידן האינטרנט, והרבה לפני עידן הלמידה המתוקשבת. למושג זה חשיבות רבה בכל הדיסציפלינות ובמיוחד בחינוך, מאחר והוא מתייחס לאינטראקציה בין האינדיבידואל לסביבה. למידה שיתופית מאפשרת לכל לומד לבטא את עצמו בתוך קבוצה ומאפשרת לו ליצור קשרים חברתיים עם אותה קבוצה בו זמנית.

 

שילוב למידה שיתופית בסביבה מתוקשבת הוא פריצת דרך בעידן הלמידה המתוקשבת מאחר והוא מעצים את איכות הלמידה מרחוק

ועשוי ומנוגד לטענות כי למידה מרחוק מחלישה את האינטראקציה של הלומד עם הסביבה עד כדי גרימה להתנתקות הלומד מהחיים החברתיים.

 

בסמינריון זה נחקרה עמדת הסטודנטים כלפי למידה שיתופית בסביבה מתוקשבת. המחקר בדק האם למידה מתוקשבת תורמת ללומד מבחינה לימודית רגשית ואישית.

 

אוכלוסיית המחקר כללה שמונה סטודנטים להוראת אנגלית הלומדים במכללה לחינוך ע"ש קיי בבאר-שבע, לקראת B.Ed, בקורס הבעה בכתב. הסטודנטים השיבו לשאלון שניתן להם במהלך לימודיהם בשנת הלימודים תשס"ב.

 

מן המחקר עולים ממצאים שונים, ביניהם, חשיבותו של תפקיד המנחה בלמידה שיתופית בסביבה מתוקשבת.

נמצא גם כי הסטודנטים עדיין אינם רגילים ללמידה בסביבה מתוקשבת וכי לוקחים חלק בשיעור מאחר וזה חלק מדרישות הקורס. יתרה מזאת, הם אינם רואים את הלמידה בסביבה מתוקשבת כבסיס ללמידה האישית שלהם.

 

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

כהן, א. הוראה אמצעית ולמידה מרחוק באמצעות האינטרנט. מחשבים בחינוך, 49.

 Anderson, T., & Kanuka, H.

On-Line Forums: New Platform for Professional Development and Group Collaboration. 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏390.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת