עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודת סמינריון ברית המילה ביהדות מול מילת הנשים באסלם מנקודת מבט רב תרבותית ליברלית (עבודה אקדמית מס. 9292)

‏290.00 ₪

27 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 9292
עבודת סמינריון ברית המילה ביהדות מול מילת הנשים באסלם מנקודת מבט רב תרבותית ליברלית

עבודת סמינריון ממצה ואקטואלית, מקורות ביבליוגרפיים מעודכנים להיום. העבודה הסמינריונית מעולם לא נמכרה במאגר עבודות הסמינריון בכלל.


שאלת המחקר:

כיצד באה לידי ביטוי ברית המילה ביהדות מול מילת הנשים באסלם מנקודת מבט רב תרבותית ליברלית?

 

תוכן עניינים:

סקירה עובדתית:

סקירה עובדתית של ברית המילה ביהדות:

סקירה עובדתית של מילת הנשים באסלם:

סקירה משפטית:

סקירה משפטית של ברית המילה ביהדות:

סקירה משפטית של מילת נשים באסלם:

היהודים והמוסלמים כקבוצה תרבותית אתנית וזכותם לתרבות רב תרבותיות הבסיס הנורמטיבי של הליברליזם הסובלנות הליברלית:

 גבול הסובלנות הליברלית:

עקרון הנזק וחוסר העקביות של העמדה הליברלית

סוגי המילה

שליטה מינית ונזק מיני

דיכוי דיכוטומי על בסיס מגדר

בחינה רפואית כאב, טראומה וכפייה פיזית

כפייה חברתית המובילה לחוסר הבחירה אי קיום זכות היציאה

אי קיום זכות היציאה מילת נשים

אי קיום זכות היציאה ברית מילה

אי קיום יכולת הבחירה מילת גברים ונשים

מחויבות דתית הפיתרון הרב תרבותי למילת נשים:

היחס למילת נשים במדינות המערב

הפמיניזם הליברלי

הסיבה לקיום רב תרבותית עם הגנות פנימיות

רב תרבותיות חוקתית

בעייתיות יישום רב התרבותיות החוקתית

סיכום ומסקנות

רשימה ביבליוגרפית

 

מילת הגברים ממשיכה להיות ההליך הניתוחי הנפוץ ביותר בעולם המודרני. והוא נקי מחילוקי דעות ואינו מסב תשומת לב בדומה לאיסור העולמי למילת הנשים. קיים שוני מוחלט במוטיבציה לביצוע מילת הגברים שנובעת מטעמים דתיים, היגייניים ואסתטיים בשונה ממילת נשים שמבוצעת מטעמים של טוהר ושימור הבתולין. בנוסף, קיימת תפיסה שמילת הגברים לא נעשית בכוונה לדכא את התשוקה והחשק וזאת על אף, המקורות ההיסטוריים שמראים שמילת גברים הופצה כאמצעי למנוע 209 המיני של הגברים. אוננות ולדכא את יצרם המיני של גברים. בעבודתי הראיתי את חוסר העקביות האנליטית והנורמטיבית בגישתה של נוסבאום. אמונתה לפיה מילת הנשים בלתי נסבלת על בסיס דיכוי יכולות כגון שלמות הגוף וגרימת נזק מיני, פיזיולוגי ופסיכולוגי והנצחת כוחות חברתיים כופים. נוגדת את התייחסותה למילת הגברים כלא מזיקה. כפי שהראיתי בעבודתי בדיקת היסטוריית מילת הגברים ומחקרים מדעיים מלמדים על השפעותיה על התפקוד המיני, הפיזיולוגי והפסיכולוגי. ישנו דמיון איכותי ולא כמותי בין מילת הגברים והנשים. ע"א שהספרות הרפואית חלוקה יותר בנושא מילת הגברים מאשר מילת הנשים, הדבר לא צריך למנוע מנוסבאום וליברלים מערביים נוספים להתנגד לשתיהן. שכן, הגנה על יכולות כגון שלמות הגוף מתעלה על תועלות רפואיות מקריות )הפחתת הסיכון להידבקות באיידס(. ההבדל בגישות למילות נובע מכך שהמודעות לנזק מושפעת מאמונות תרבותיות הקשורות למיניות, פיזיולוגיות ויחסים בין המינים והגישה להתערבות מושפעת מדאגה פרדיגמאטית לסובלנות דתית.

עקביות בגישה הליברלית תושג על ידי שקילת מחדש של ההיבטים של סכימה הכוללת אלמנטים של דיכוטמיה מינית מדכאת וקריאה פרגמאטית של כתבי הקודש. וכך, יחסם של הליברלים למילת גברים ונשים יהיה זהה. זוהי גישתם של הליברלים קימליקה וכוהן אלמגור, המגלים סובלנות לצורות מתונות של מילת נשים ע"י הקבלות למילת הגברים. מגמה הקבלה בשתיקה של מילת הגברים עתידה להשתנות לנוכח הצהרותיהם של הארגונים הרפואיים שאומרים שאין למילת הגברים נחיצות רפואית לביצועה כשיגרה, הצעת החוק שהוגשה בנושא ונכונות בית המשפט העליון במדינת ישראל לדון בחוקיות המילה בעתיד. כמו כן, קיומם של גלי ההגירה הרבים ממדינות בהן מילת הנשים היא מנהג תרבותי הכרחי, מכריחים את מדינות המערב לדון במנהג ברצינות ולא לפטור אותו כלאחר יד. שכן, גם בהקשר של מילת גברים, קיים מגון רחב של מילות גברים בהן המילה כטקס מיני מכונן המעיד על אומץ ליבם של הגברים המאמצים לקרבם תכונות של לוחם. אכן, קיים פער בין התנגדות עקרונית והוראה מדינית. צעדים מדינתיים שיאומצו במטרה לעודד או למנוע מילת גברים ונשים דורשים בדיקה למגוון של נושאים שמטבעם פרגמאטיים ונסיבתיים. שכן, צעדים דרסטיים רק יגרמו לביצוע המנהג מתחת לפני השטח ולא לחיסולו. כפי שהראיתי בעבודתי, מודל סתגלתני של מורשת רב תרבותית משותפת באמצעות חקיקה של מיעוט בשטח ציבורי, יכול להצליח בקנדה ואין לי ספק שקיימים פתרונות נוספים שיביאו ליחס זהה למילת הנשים בדומה למילת הגברים. או לחילופין להתפכחות ביחס לרעיון מילת הגברים: ממנהג המנקר בנבכי הנשמה היהודית להקשבה לאמת מדעית ברורה וחד משמעית שתביא להורדת שיעורי המילה בדומה לנעשה בארה"ב.

"המוהל ביקש שאניח אותו...לא הצלחתי לחשוב על התחברות לשושלת האבות ולהצטרפות לעם ישראל...הקולות נשמעו מרחוק והטקס היה נראה לי כמו העלאת קורבן...שמעתי זעקה קצרה מהבן שלי ואז הוא דימם … מתוק שלי אני מבקשת סליחה... המוהל קשר לו שם עם תחבושת, תוך כדי שהוא נותן לי הוראות הוא עוטף אותו בחיתול ועושה מן פעלול כזה כאילו הוא מציג אותו לראווה... איזה חוסר רגישות... כשהגענו הביתה החלפתי לו. רעדתי. זה נראה כמו קירקוף של האיבר. הבשר חי וחשוף...הוא סובל עם כל תזוזה. מדי כמה דקות בוכה מן גניחות של חנק מהכאב. אני לא הייתי יכולה לעבור דבר כזה..בברית הסתכלתי וחשבתי בליבי: "הנה, זה עבר ברית, וזה עבר ברית וזה עבר ותראי.. הם בסדר". 1 "הייתי בת שש אותו לילה.. דמי קפא בעורקי... באותו רגע תפסתי שירכי פשוקות לרווחה, ושתי רגלי מורחקות זו מזו, לפותות באצבעות פלדה...לפתע, צנח הלהב המתכתי החד אל בין ירכי ושם קטע פיסת בשר מגופי...צרחתי מכאב שהיה כלהבה חורכת שפלחה את כל גופי, למרות היד ההדוקה שאטמה את פי... לא ידעתי מה חתכו מגופי ולא ניסיתי לגלות, רק בכיתי וקראתי לאימי לעזרה.. אבל הזעזוע הקשה מכל היה כשהסתכלתי ומצאתי אותה עומדת לצידי מדברת ומחייכת עם הזרים האלו, כאילו לא לקחו עתה חלק בטבח ביתה...נשאו אותי אל מיטתי וראיתי אותם תופסים את אחותי, הצעירה ממני בשנתיים..". 2 מילת הגברים פופולארית בישראל ובמקומות אחרים בעולם, היא אינה מעוררת מחלוקת ואף מוצדקת מבחינה רפואית. ההתייחסות למנהג מילת הגברים כבלתי נסבל ומעורר שאט נפש נחשבת בעיני רבים כמגוחכת. 3 מנגד, קיימת דעה רווחת של זעזוע ממילת בנות והסברה היא שעל המדינה להגן על הבנות מן ההתעללות הזאת. מילת גברים למרות שהיא אותה ההתעללות עצמה אינה נתפסת ע"י רובנו ככזאת, - - וזאת על אף הדמיון בינה לבין מילת הבנות הסונית. בשני המקרים כורתים רקמה: את הדגדגן או את ערלת הפין. 4 באפריקה מילת הבנים והבנות נתפסה מאז ומעולם כעניין סימטרי עם הנמקות זהות. 5 החלטתי לערוך השוואה בין המילות החלה לאחר צפיית בסרט "פרח המדבר" בו מתואר סיפור חייה של ואריס דירי שנולדה למשפחת רועי צאן נוודים בסומליה ומתמודדת עם השלכות המילה שעברה בילדותה. הסרט גרם לי להיות מודעת להיקפה הרחב של מילת הנשים ובאופן טבעי התחלתי לחשוב על הדמיון והשוני בינה לבין ברית המילה ביהדות. בחרתי להתמקד בנקודת המבט התרבותית הליברלית, מאחר 1 היה קשה. עדיין קשה סיפורה של - Mise )..0.... על הברית של בנה בארי )באופן טבעי, 2 https://www.gonnen.org/mise_on_brit.htm#mise 2 אס סעדאוי, נ. 8811 . מאחורי הרעלה, מאנגלית שפי פז, גבעתיים: מסדה, ע"ע - 04-. 0. 3 Gilman, S.L. (1999) ‘Barbaric Rituals?’ in J. Cohen, M. Howard and M.C. Nussbaum (eds) Is Multiculturalism Bad for Women?, pp 53–58. Princeton, NJ: Princeton University Press. 4 8..: עסלי ע., חמאיסי נ., אבורביעה י., בלמקר ח. ברית מילה בנשים. הרפואה, 028-888. , 0:028,02. 5Caldwell JC, Orubuloye IO, Caldwell P. Male and female circumcision in Africa from a regional to a specific Nigerian examination. Soc Sci Med 1997;44:1181-93 4 וחברה זו מתמודדת עם מתח בין חבריה הנובע מהשתייכותם לתרבויות השונות. אך, ייחודה הוא בהעמדת האדם החופשי גבר או אישה במרכז כזכאי למערך של זכויות יסוד )חירויות יסוד(, ללא קשר למקום - - הולדתו או השתייכותו הקבוצתית. 6 מילת גברים ונשים כאחד גורעות מהיכולות האוטונומיות של הנימולים ולכן ממלאות את עקרון הנזק של נוסבאום בו אדון בעבודתי. קיימים ההבדלים כמותיים ואף הקבלות איכותיות בין מנהג מילת הנשים והגברים בהקשר של: אופן ביצוע המילה, שליטה מינית ונזק מיני, בחינה רפואית, כאב, טראומה וכפייה פיזית, כפייה חברתית המובילה לחוסר הבחירה, דיכוי מגדרי ומחויבות דתית. ולכן על הליברלים לגלות עקביות ביחסם למילת הנשים והגברים, אחרת, האוניברסאליות של הליברליזם והיכולת של הליברלים לאתגר מסורת של אחרים תתערער. בכל אלה אדון בעבודתי.

(בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

אמנון רובינשטיין, שבטי מדינת ישראל: ביחד ולחוד - ליברליזם ורב-תרבותיות בישראל, הוצאת דביר, 2017

חיים זיכרמן שחור, כחול-לבן: מסע אל תוך החברה החרדית בישראל (ידיעות ספרים, 2014)

שטרן , בראון , נוימן , כץ , קידר. כשיהדות פוגשת מדינה, ידיעות ספרים והמכון הישראלי לדמוקרטיה, 2015


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת


שדה אימייל הינו חובה