עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

מצגת בחירות בישראל - השפעתם של משברים כלכליים (כולל קורונה) על תוצאות הבחירות לכנסת, כלכלה פוליטית, מוצר ציבורי (עבודה אקדמית מס. 9298)