עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון דיני עיקולים, דיור חלופי, עיקול קנין (עבודה אקדמית מס. 93)

‏290.00 ₪

38 עמודים.

סמינריון דיני עיקולים, דיור חלופי, עיקול קנין

שאלת המחקר

כיצד באים לידי ביטוי דיני עיקולים?

תוכן עניינים

מבוא   

דיני הגנת הדייר  

חוק יסוד: כבוד ה אדם וחירותו ויישומו על זכויות דיירות מוגנות   

סעיף 33 לחוק הגנת הדייר [נוסח משולב]  

הרפורמה בחוק ההוצאה לפועל,  תיקון 29 והשינויים המרכזיים בחוק ההוצאה לפועל 

צמצום הפגיעה בחייבים   

תיקון 29 והגנת הדיור החלוף  

חובת היידוע בדבר אפשרות לפנות להליכי פשיטת רגל  

הוצאה לפועל בהקשר הגנת הדייר  

נכסים הפטורים מעיקול  

מהו סידור חלוף?  

משך הזמן שיש להבטיח בסידור החלוף  

פס"ד נגולה   

סיכום הקייס של נגולה 

ניתוח פסק הדין נגולה 

היחס בין סעיף 38 לחוק ההוצל"פ לבין סעיף 33 לחוק הגנת הדייר

פס"ד פרמינגר 

הקייס של פס"ד פרמינגר 

משפט משווה  

סיכום  

ביבליוגרפיה  

נספח  

תיקון 29  

גישה למקורות מידע 

סמכויות מיוחדות וערעור על החלטות רשמי ההוצאה לפועל 

מיהו "דייר מוגן" 

דרך העברת זכויות בדיירות מוגנת  

מושכרים מוגנים עם תקרה וללא תקרה  

סמינריון הוצאה לפועל והגנת הדייר. עבודה זו עוסקת בנושא חוקי הגנת הדייר נועדו להגן על דיירים בגלל מצוקת הדיור שהייתה קיימת בעת חקיקתם וכך גם פורשו בשנים הראשונות, אולם בשנים האחרונות בכלל ומאז חוק היסוד כבוד האדם וחירותו החלו בתי המשפט לפרש את החוק פירוש דווקני, להתעלם מתקדימים ולפסוק לטובת בעלי הבתים בכל מקום שנראה להם לצודק. אזכיר בעניין זה שני פסקי דין חשובים.

חוק הגנת הדייר מכיל סעיף חשוב נשוא עבודה זו הלא הוא סעיף 33, המהווה דוגמה אופיינית להוראת חוק שנשארה בתקפה, למרות שהיתה ראויה זה מכבר לשינוי מהותי. כפי שיוסבר להלן, 2 הם הנימוקים המחייבים התייחסות מחודשת של הכנסת לנושא: ראשית, הצרכים שהביאו לחקיקת הסעיף במתכונתו הראשונה, בשנת 1951, אינם קיימים עוד. מצוקת הדיור בהווייתה החמורה של ראשית שנות החמישים חלפה והניסיון הוכיח כי נזקי הדיירות המוגנת מכוח הדין רבים מהתועלת שבקיום מוסד הדירות המוגנת.

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

ברע  בנק הפועלים בע"מ נ' מנחם אסייס (באר שבע) 

בר"ע בנק הפועלים בע"מ נ' ראובן רבקה (ירושלים)  

McElroy, Wendy. "The Free-Soil Movement, Part 1". The Future of Freedom Foundation p 65, at p 81.

American Jurisprudence – Homestead – Am Jur d2  p 25, at p 27

The Bankruptcy Reform Act  (Pub.L. 95-598, 92 Stat. 2549)

U.S.C.A 11 ,1978 The Act of  Reform Bankruptcy .sec (1)(d)522  p 35

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת