עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית שכירות, שוק השכירות, העדר מדיניות שכירות לטווח ארוך, כשלי שוק חוק השכירות, דיני קניין, חוק השכירות והשאילה, דין מצוי ורצוי (עבודה אקדמית מס. 9371)

‏390.00 ₪

42 עמ'

עבודה אקדמית שכירות, שוק השכירות, העדר מדיניות שכירות לטווח ארוך, כשלי שוק חוק השכירות,  דיני קניין, חוק השכירות והשאילה, דין מצוי ורצוי

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי בדיני הקניין -חוק השכירות והשאילה ומהו הדין המצוי והרצוי?

תוכן עניינים

מבוא. 

שאלת המחקר. 

סקירת ספרות. 

כשלי שוק מצב השכירות

המצב בישראל ומחאת הדיור. 

המלצות ועדת טרכטנברג 

חוק השכירות והשאילה

יסוד השימוש בשכירות. 

הקודקס האזרחי החדש ביחס לשכירות ושאילה. 

משמעות סעיף 15 לחוק השכירות והשאילה. 

יישום סעיף 15 לחוק השכירות והשאילה. 

עשיית עיסקות בזכות השכירות והעברת מקרקעין מושכרים

דמי השכירות

יצירת קשר השכירות ע"י רישום במרשם המקרקעין 

סיומה של השכירות. 

משפט משווה. 

ארצות הברית. 

שכירות בגרמניה. 

סיכום ואמירה אישית. 

ביבליוגרפיה. 

נספח. 

עבודה זו עסקה בדיני קניין, בחוק השכירות והשאילה והודגש הדין המצוי והרצוי.

הזכות לדיור נאות הוכרה במשפט זכויות האדם הבין לאומי, ומעוגנות באמנות בינ"ל רבות ובמיוחד בסעיף 11(1) לאמנה הבין לאומית בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות[1], שישראל צד לה. במדינות שונות מתערבת המדינה בדרכים מגוונות להבטחת דיור בר השגה. באנגליה ובאירלנד המדיניות הממשלתית ממליצה כי 20% מהדירות החדשות בכל האזורים יהיו דיור בר השגה. בצרפת קובע חוק, כי בכל מקום במדינה לפחות 20% מהדירות יהיו דיור בר השגה. רשות מקומית שאינה עומדת ביעד נדרשת לשלם פיצויים. באזורים שונים של ניו-יורק מחייבים כי פרויקטים גדולים יכללו לפחות 30% דיור בר השגה. בלונדון הדרישה עומדת על 35%-50% דיור בר השגה בכל בניה חדשה. בחבל הבאסקים בספרד נקבע כי באזורים העוברים הליכי עיור יכללו דיור בר השגה בהיקף של 75%. בהולנד 30% מהדירות הן מאגר של דיור ציבורי מוזל[2].

במדינת ישראל, שבה אין חוקה כתובה, ולא חוק יסוד המגן על זכויות חברתיות, מוגנת הזכות לדיור רק באופן חלקי על ידי חוק יסוד: כבוד אדם וחירותו[3]. בבית המשפט העליון, נקבע כי היעדר קורת גג עולה כדי פגיעה בכבודו של האדם. ביהמ"ש העליון פסק כי לכל אדם זכות לבחור את מקום מגוריו וכי הוצאתו הכפויה של אדם מביתו פוגעת בכבודו[4]. עם זאת, חשוב לזכור כי בהיעדר עיגון מפורש של הזכות לדיור נאות בחוק יסוד או בחוקה, אין בכוחו של ח"י: כבוד האדם וחירותו, כפי שפרש אותו ביהמ"ש, כדי להגן על מלוא היקפה של הזכות לדיור, המחייבת רמה נאותה של דיור ולא רק דיור בסיסי. בישראל אין מדיניות דיור ברורה, המעוגנת בחקיקה, ולכן לאדם מחוסר דיור אין על פי רוב עיגון חוקי שיאפשר לו לעמוד על זכויותיו.

פרקי העבודה יפרטו את נושא : שכירות מקרקעין לאור חוק השכירות והשאילה , תהיה סקירה ספרותית על חוק השכירות והשאילה, תודגש משמעות סעיף 15 לחוק השכירות והשאילה, יהיה פרק על יישום סעיף 15, תהיה סקירה של משפט משווה, יהיה דיון על דין מצוי ורצוי של סעיף 15 ושל חוק השכירות והשאילה בכלל.

כמו כן יידונו הנושאים הבאים:

יסוד השימוש בשכירות, משמעות סעיף 15 לחוק השכירות והשאילה, יישומו של סעיף 15 לחוק השכירות ושאילה, עשיית עסקאות בזכות השכירות והעברת מקרקעין מושכרים, דמי השכירות יצירת קשר השכירות ע"י רישום במרשם המקרקעין וסיומה של השכירות.

מצגת שכירות, שכר דירה, חוק השכירות, העדר מדיניות שכירות לטווח ארוך, יוקר המחיה

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

חוק השכירות והשאילה

ו' דשא מערכת המשפט בישראל, הוצאת נבו (2019)

חגי בועז "תפקידו הסמוי של האלטרואיזם בתרומות איברים" הזמן הזה, בהוצאת מכון ואן ליר, (יוני 2019)

גבריאלה שלו, א' צמח דיני חוזים. מהדורה רביעית, הוצאת נבו (2019)

נילי שגיא חוק הדיור הלכה למעשה, נבו (2019)

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏390.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת